תהילים - אמירת תהלים , סגולות תהלים , הכל על תהילים
    |     | חזור לגרסה הישנה     |

תהלים בתקשורת » הערוץ הראשון

תהילים - אמירת תהלים , סגולות תהלים , הכל על תהילים

ראיון טלויזיה בערוץ הראשון מתאריך 24/9/03

http://tehilim.net/presses/Yazamut2003.wmv

' בדיקה סקריפט
מוכן לשבת
' סיום בדיקה