6675
   .net

.

 תרום לאמירת תהילים והקדשתך תופיע כאן

/

/.

.

.
            
אוהב לטייל ? בא לעשות מזה כסף ! לחץ כעת.
4973
להבריח שונאיך תעוקה דוד שונאים רפואה נפלים להצלת הבחורים בשבי הסיני יואל זאב בן מירל ריסא חוה יעקב יוסף בן רייזל יוסף בן איטא רבקה פדיון שבוים בתפילה אל תעמוד על דם רעך נפטרים מכרים סגולה תהלים אויבים זיכוי חולשות דוד המלך אישה שואב מים להנצל ממות מזמורים הקדשות איברים הגשמת משאלה בקשה ילדים מציאה דין טוב טעות מוות אובדן שבת ספינה קשיים הכשת נחש תרומה עקר מום טוב תהילים מחולק שיעור הצלחה סגולות כבוד


  All Rights Reserved, tehilim.net