6026
   .net

.

לבריאות איתנה, פרנסה ברווח ובשפע ואריכות ימים לשירן ויקיר תורג'מן וכל משפחתם. כפרה ומחילה לכל ישראל ברכה ושכינה לשירן בת דוריס מימרן          תרום לאמירת תהילים והקדשתך תופיע כאן

/

/.

.

.
            
אוהב לטייל ? בא לעשות מזה כסף ! לחץ כעת.
4719
תהלים סגולה הקדשה ישועה ראש שיעורים רוכבים גביר אלילים ישועות מפלה תרומת איברים דוד רוחני מות שלימה מעלת הרבים מתים הנגן סגולות שונא דוד המלך תהילים תמותה מלך player טוב תפילות זהירות שיעור לשלוח להצלת הבחורים בשבי הסיני יואל זאב בן מירל ריסא חוה יעקב יוסף בן רייזל יוסף בן איטא רבקה פדיון שבוים בתפילה אל תעמוד על דם רעך דיין שלח לחבר כאן בית ריב שייט תרומה לאמירת תהילים לימוד בשבת


  All Rights Reserved, tehilim.net