6329
   .net

.

 תרום לאמירת תהילים והקדשתך תופיע כאן

/

/.

.

.
            
אוהב לטייל ? בא לעשות מזה כסף ! לחץ כעת.
4857
דוד ישועות תהלים ישועה מעלה זיכוי מציאת חן פרנסה סגולות מעלת דוד המלך הצלחה שלום תהילים טובה זוג תורה שליחה אמירה יהודי למדן המלך תרומת איברים מות מריבה מחלה משונה שיעור גוזר לשלוח סגולה עיר מלך פאפו נשמה מזמורים הגשמת משאלה ריב אש שריפה שרפה יוחאי זכר למחצית השקל


  All Rights Reserved, tehilim.net