6209
öåų ÷łų ņķ śäéģéķ.net
ńāåģåś łéųéķ īąīųéķ ä÷ćłåś śųåķ ģšå ś÷łåųś
éåķ įēåćł éåķ įłįåņ
äłķ łģź įśäéģéķ łąģ įśäéģéķ
ēéōåł įąśų

- פ×Øק פז

 ×Ŗ×Øום לאמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים והקדש×Ŗך ×Ŗופיע כאן äåńó ä÷ćłä
(א) ל֓בְנֵי-ק×Øַח מ֓זְמוֹ×Ø ×©×Ö“×™×Ø ×™Ö°×”×•Ö¼×“Öø×Ŗוֹ בְּהַ×ØÖ°×Øֵי-קדֶשׁ:
(ב) אהֵב יְהוÖøה שַׁעֲ×Øֵי צ֓יּוֹן מ֓כּל מ֓שְׁכְּנוֹ×Ŗ יַעֲקב:
(ג) נ֓כְבּÖøדוֹ×Ŗ מְדֻבּÖø×Ø ×‘Ö¼Öøךְ ×¢Ö“×™×Ø ×”Öøאֱלֹה֓ים הֶלÖøה:
(ד) אַזְכּ֓י×Ø ×Øַהַב וּבÖøבֶל לְידְעÖøי ×”Ö“× Ö¼Öµ×” פְלֶשֶׁ×Ŗ וְצ×Ø ×¢Ö“×-כּוּשׁ זֶה יֻלַּד-שׁÖøם:
(ה) וּלְצ֓יּוֹן יֵאÖøמַ×Ø ×Ö“×™×©× וְא֓ישׁ יֻלַּד-בּÖøהּ וְהוּא יְכוֹנְנֶהÖø עֶלְיוֹן:
(ו) יְהוÖøה י֓הְפּ×Ø ×‘Ö¼Ö“×›Ö°×Ŗוֹב עַמּ֓ים זֶה יֻלַּד-שׁÖøם הֶלÖøה:
(ז) וְשׁÖø×Ø֓ים כְּחֹלְל֓ים כּÖøל-מַעְיÖøנַי בּÖøךְ:
āųńś äćōńä łģē ģēįų
÷ųąśé ąś äōų÷ ģą ÷ųąśé ąś äōų÷
ōų÷ äįą ōų÷ ÷åćķ
śāéåś
נשיכ×Ŗ נחש ד×Øך שלום להנצל ממו×Ŗ מ×Øיבה ×Øשבי דוד ×Ŗהלים להב×Øיח שונאיך זיכויי המלך מחלה הגולה שלח לחב×Ø ×Øוחני×Ŗ טעו×Ŗ ×Ø×¢ הגולה גדולי הדו×Ø ×—×™×™×œ×™ צהל מבצע עופ×Ø×Ŗ יצוקה שלום בו×Øא עולם ×Øבי יועׄ ×Ŗהילים מוצלח מלך קשיי לידה לאמ×Ø ×©×•× × דוד המלך × ×”×™×¢×” שב×Ŗ ×Øיב מהע קושי שנאה הכשה מו×Ŗ ×Ŗהילים אימייל ישועה הגולו×Ŗ חולשו×Ŗ מזמו×Øים בקשה


ī÷įåöś īōņģ äģėä įųłś   ż©ż All Rights Reserved, tehilim.net