6234
öåų ÷łų ņķ śäéģéķ.net
ńāåģåś łéųéķ īąīųéķ ä÷ćłåś śųåķ ģšå ś÷łåųś
éåķ įēåćł éåķ įłįåņ
äłķ łģź įśäéģéķ łąģ įśäéģéķ
ēéōåł įąśų

- פ×Øק קלב

 ×Ŗ×Øום לאמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים והקדש×Ŗך ×Ŗופיע כאן äåńó ä÷ćłä
(א) שׁ֓י×Ø ×”Ö·×žÖ¼Ö·×¢Ö²×œ×•Ö¹×Ŗ זְכוֹ×Ø-יְהוÖøה לְדÖøו֓ד אֵ×Ŗ כּÖøל-עֻנּוֹ×Ŗוֹ:
(ב) אֲשֶׁ×Ø-נ֓שְׁבַּע לַיהוÖøה × Öøדַ×Ø ×œÖ·×Ö²×‘Ö“×™×Ø ×™Ö·×¢Ö²×§×‘:
(ג) א֓ם-אÖøבא בְּאהֶל בֵּי×ŖÖ“×™ א֓ם-אֶעֱלֶה עַל-×¢Ö¶×Øֶשׂ יְצוּעÖøי:
(ד) א֓ם-אֶ×Ŗֵּן שְׁנÖø×Ŗ לְעֵינÖøי לְעַפְעַפַּי ×ŖְּנוּמÖøה:
(ה) עַד-אֶמְצÖøא מÖøקוֹם לַיהוÖøה מ֓שְׁכּÖøנוֹ×Ŗ לַאֲב֓י×Ø ×™Ö·×¢Ö²×§×‘:
(ו) ×”Ö“× Ö¼Öµ×”-שְׁמַעֲנוּהÖø בְאֶפְ×ØÖø×ŖÖøה מְצÖøאנוּהÖø בּ֓שְׂדֵי-יÖø×¢Ö·×Ø:
(ז) × ÖøבוֹאÖøה לְמ֓שְׁכְּנוֹ×ŖÖøיו נ֓שְׁ×Ŗַּחֲוֶה לַהֲדם ×ØַגְלÖøיו:
(ח) קוּמÖøה יְהוÖøה ל֓מְנוּחÖø×ŖֶךÖø אַ×ŖÖ¼Öøה וַאֲ×Øוֹן עֻזֶּךÖø:
(ט) כּהֲנֶיךÖø י֓לְבְּשׁוּ-צֶדֶק וַחֲה֓ידֶיךÖø יְ×Øַנֵּנוּ:
(י) בַּעֲבוּ×Ø ×“Ö¼Öøו֓ד עַבְדֶּךÖø אַל-×ŖÖ¼Öøשֵׁב פְּנֵי מְשׁ֓יחֶךÖø:
(יא) נ֓שְׁבַּע יְהוÖøה לְדÖøו֓ד אֱמֶ×Ŗ לֹא-יÖøשׁוּב מ֓מֶּנּÖøה מ֓פְּ×ØÖ“×™ ב֓טְנְךÖø אÖøשׁ֓י×Ŗ לְכ֓הֵּא-לÖøךְ:
(יב) א֓ם-י֓שְׁמְ×Øוּ בÖøנֶיךÖø בְּ×ØÖ“×™×ŖÖ“×™ וְעֵד×ŖÖ“×™ זוֹ אֲלַמְּדֵם גַּם-בְּנֵיהֶם עֲדֵי-עַד יֵשְׁבוּ לְכ֓הֵּא-לÖøךְ:
(יג) ×›Ö¼Ö“×™-בÖøחַ×Ø ×™Ö°×”×•Öøה בְּצ֓יּוֹן א֓וּÖøהּ לְמוֹשׁÖøב לוֹ:
(יד) זא×Ŗ-מְנוּחÖø×ŖÖ“×™ עֲדֵי-עַד פּה אֵשֵׁב ×›Ö¼Ö“×™ א֓וּ֓×ŖÖ“×™×”Öø:
(טו) צֵידÖøהּ בּÖø×Øֵךְ אֲבÖø×Øֵךְ אֶבְיוֹנֶיהÖø אַשְׂבּ֓יעַ לÖøחֶם:
(טז) וְכהֲנֶיהÖø אַלְבּ֓ישׁ יֶשַׁע וַחֲה֓ידֶיהÖø ×Øַנֵּן יְ×Øַנֵּנוּ:
(יז) שׁÖøם אַצְמ֓יחַ קֶ×Øֶן לְדÖøו֓ד ×¢Öø×Øַכְ×ŖÖ¼Ö“×™ × Öµ×Ø ×œÖ“×žÖ°×©×Ö“×™×—Ö“×™:
(יח) אוֹיְבÖøיו אַלְבּ֓ישׁ בּשֶׁ×Ŗ וְעÖøלÖøיו יÖøצ֓יׄ × Ö“×–Ö°×Øוֹ:
āųńś äćōńä łģē ģēįų
÷ųąśé ąś äōų÷ ģą ÷ųąśé ąś äōų÷
ōų÷ äįą ōų÷ ÷åćķ
śāéåś
הצלחה אויב זוג נשמו×Ŗ לימודים כאב ×Øאש שב×Ŗ מיז'בוז מוצלח אם שכולה ×Ŗהילים אימייל שונא דין טוב איב×Øים דוד המלך ×Ŗהלים המלך קמחה נישואין שמעון הטבה בן דוד הגולה גדולי הדו×Ø ×—×™×™×œ×™ צהל מבצע עופ×Ø×Ŗ יצוקה שלום בו×Øא עולם ×Ŗ×Øומה לאמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים הגולו×Ŗ משאלה הגולה שלא יחלש עבוד×Ŗ אלילים שונא מעיק שלום ב×Ŗ יועׄ בי×Ŗ מעל×Ŗ שי×Ø ×¢×§×Øה ×Øוחני לידה פ×Øהום ×Ŗהילים שייט בנים


ī÷įåöś īōņģ äģėä įųłś   ż©ż All Rights Reserved, tehilim.net