6254
öåų ÷łų ņķ śäéģéķ.net
ńāåģåś łéųéķ īąīųéķ ä÷ćłåś śųåķ ģšå ś÷łåųś
éåķ įēåćł éåķ įłįåņ
äłķ łģź įśäéģéķ łąģ įśäéģéķ
ēéōåł įąśų

- פ×Øק קיב

 ×Ŗ×Øום לאמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים והקדש×Ŗך ×Ŗופיע כאן äåńó ä÷ćłä
(א) הַלְלוּיÖøהּ אַשְׁ×Øֵי-א֓ישׁ יÖø×Øֵא אֶ×Ŗ-יְהוÖøה בְּמ֓צְוֹ×ŖÖøיו חÖøפֵׄ מְאד:
(ב) גּ֓בּוֹ×Ø ×‘Ö¼ÖøאÖø×Øֶׄ י֓הְיֶה זַ×Øְעוֹ דּוֹ×Ø ×™Ö°×©×Öø×Ø֓ים יְב×ØÖøךְ:
(ג) הוֹן-וÖøעשֶׁ×Ø ×‘Ö¼Ö°×‘Öµ×™×Ŗוֹ וְצ֓דְקÖø×Ŗוֹ עמֶדֶ×Ŗ לÖøעַד:
(ד) זÖø×Øַח בַּחֹשֶׁךְ אוֹ×Ø ×œÖ·×™Ö°×©×Öø×Ø֓ים חַנּוּן וְ×Øַחוּם וְצַדּ֓יק:
(ה) טוֹב א֓ישׁ חוֹנֵן וּמַלְוֶה יְכַלְכֵּל דְּבÖø×ØÖøיו בְּמ֓שְׁפּÖøט:
(ו) ×›Ö¼Ö“×™-לְעוֹלÖøם לֹא י֓מּוֹט לְזֵכֶ×Ø ×¢×•Ö¹×œÖøם י֓הְיֶה צַדּ֓יק:
(ז) מ֓שְּׁמוּעÖøה ×ØÖø×¢Öøה לֹא ×™Ö“×™×ØÖøא × Öøכוֹן ל֓בּוֹ בּÖøטֻחַ בַּיהוÖøה:
(ח) ×”Öøמוּךְ ל֓בּוֹ לֹא ×™Ö“×™×ØÖøא עַד אֲשֶׁ×Ø-×™Ö“×Øְאֶה בְצÖø×ØÖøיו:
(ט) פּ֓זַּ×Ø × Öø×Ŗַן לÖøאֶבְיוֹנ֓ים צ֓דְקÖø×Ŗוֹ עמֶדֶ×Ŗ לÖøעַד קַ×Øְנוֹ ×ŖÖ¼Öø×Øוּם בְּכÖøבוֹד:
(י) ×ØÖøשׁÖø×¢ ×™Ö“×Øְאֶה וְכÖø×¢Öø×” שׁ֓נּÖøיו יַחֲ×Øק וְנÖøמÖø×” ×Ŗַּאֲוַ×Ŗ ×ØְשׁÖøע֓ים ×Ŗּאבֵד:
āųńś äćōńä łģē ģēįų
÷ųąśé ąś äōų÷ ģą ÷ųąśé ąś äōų÷
ōų÷ äįą ōų÷ ÷åćķ
śāéåś
×Ŗלמוד ×Ŗו×Øה בני זוג מזמו×Øים דוד זיכויי אמונ×Ŗ מכ×Ø ×—×•×œ×” מלך ×Øפואה בקשה ים בי×Ŗ ×Øחמים גוז×Ø ×—×™×•×Ŗ שנאה ×Ŗהילים ישועה המא×Øח שונאים שלום ×Ŗהלים לה×Ŗפלל המלך ×Ŗמו×Ŗה × ×¢×Ø ×—×•×œ×” א×Øיה ×Ŗ×Øומה לאמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים מלך החיו×Ŗ פחד לידה הגולו×Ŗ זכ×Ø ×œ×ž×—×¦×™×Ŗ השקל אש ש×Øיפה ש×Øפה אמי×Øה הגולה ×Ŗפילה בקשה אח×Øי אמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים ×Ŗהלים ישועה הגולה עז×Øה עבוד×Ŗ אלילים ישועו×Ŗ נישואים


ī÷įåöś īōņģ äģėä įųłś   ż©ż All Rights Reserved, tehilim.net