8054
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

פרקים 46-60 - פרק מו

 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) לַמְנַ×ĻÖŧÖĩחַ לִבְנÖĩי-קרַח ×ĸַל-×ĸֲלָמוֹ×Ē שִׁיר:
(ב) אֱלֹהִים לָנוÖŧ מַחֲסÖļה וָ×ĸז ×ĸÖļזְרָה בְ×Ļָרוֹ×Ē נִמְ×Ļָא מְאד:
(ג) ×ĸַל-כÖŧÖĩן לֹא-נִירָא בÖŧְהָמִיר אָרÖļ×Ĩ וÖŧבְמוֹט הָרִים בÖŧְלÖĩב יַמÖŧִים:
(ד) יÖļהֱמוÖŧ יÖļחְמְרוÖŧ מÖĩימָיו יִרְ×ĸֲשׁוÖŧ הָרִים בÖŧְגַאֲוָ×Ēוֹ ץÖļלָה:
(ה) נָהָר פÖŧְלָגָיו יְשַׂמÖŧְחוÖŧ ×ĸִיר-אֱלֹהִים קְדשׁ מִשְׁכÖŧÖ°× Öĩי ×ĸÖļלְיוֹן:
(ו) אֱלֹהִים בÖŧְקִרְבÖŧָהÖŧ בÖŧַל-×ĒÖŧִמÖŧוֹט יַ×ĸְזÖŧְרÖļהָ אֱלֹהִים לִפְנוֹ×Ē בÖŧקÖļר:
(ז) הָמוÖŧ גוֹיִם מָטוÖŧ מַמְלָכוֹ×Ē × Ö¸×Ēַן בÖŧְקוֹלוֹ ×ĒÖŧָמוÖŧג אָרÖļ×Ĩ:
(ח) יְהוָה ×Ļְבָאוֹ×Ē ×ĸִמÖŧָנוÖŧ מִשְׂגÖŧַב-לָנוÖŧ אֱלֹהÖĩי יַ×ĸֲקב ץÖļלָה:
(ט) לְכוÖŧ-חֲזוÖŧ מִפְ×ĸֲלוֹ×Ē יְהוָה אֲ׊ׁÖļר-שָׂם שַׁמÖŧוֹ×Ē בÖŧָאָרÖļ×Ĩ:
(י) מַשְׁבÖŧִי×Ē מִלְחָמוֹ×Ē ×ĸַד-קְ×ĻÖĩה הָאָרÖļ×Ĩ קÖļ׊ׁÖļ×Ē יְשַׁבÖŧÖĩר וְקִ×ĻÖŧÖĩ×Ĩ חֲנִי×Ē ×ĸֲגָלוֹ×Ē יִשְׂר×Ŗ בÖŧָאÖĩ׊ׁ:
(יא) הַרְפÖŧוÖŧ וÖŧדְ×ĸוÖŧ כÖŧִי-אָנכִי אֱלֹהִים אָרוÖŧם בÖŧַגÖŧוֹיִם אָרוÖŧם בÖŧָאָרÖļ×Ĩ:
(יב) יְהוָה ×Ļְבָאוֹ×Ē ×ĸִמÖŧָנוÖŧ מִשְׂגÖŧַב-לָֹנוÖŧ אֱלֹהÖĩי יַ×ĸֲקב ץÖļלָה:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
מינו×Ē משמיים ×Ēהילים אויבים ×ĸילוי נשיכ×Ē נחש סגולו×Ē נסי×ĸה המלך ה×Ļלחה ×ĸבודה שונא דואר אלקטרוני שנאה הרבים פחד מ×ĸלה יי×ĸו×Ĩ דוד אלי×ĸזר ×Ēהלים מחולק הקדשה אזהרה ה×Ļלחו×Ē ישו×ĸה ×Ēהלים דוא"ל הטבה ריב נשמה AboutUs סגולה משונה שלום פרנסה ישו×ĸו×Ē בן נישואין מזמורים נכו×Ē נחש


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net