8054
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

פרקים 76-90 - פרק ×ĸו

 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) לַמְנַ×ĻÖŧÖĩחַ בÖŧִנְגִינ×Ē מִזְמוֹר לְאָסָ×Ŗ שִׁיר:
(ב) נוֹדָ×ĸ בÖŧִיהוÖŧדָה אֱלֹהִים בÖŧְיִשְׂרָאÖĩל גÖŧָדוֹל שְׁמוֹ:
(ג) וַיְהִי בְשָׁלÖĩם סוÖŧכÖŧוֹ וÖŧמְ×ĸוֹנָ×Ēוֹ בְ×ĻִיÖŧוֹן:
(ד) ׊ָׁמÖŧָה שִׁבÖŧ֡ר רִ׊ְׁפÖĩי-קָ׊ׁÖļ×Ē מָגÖĩן וְחÖļרÖļב וÖŧמִלְחָמָה ץÖļלָה:
(ה) נָאוֹר א֡×ĒÖŧָה אַדÖŧִיר מÖĩהַרְרÖĩי-טָרÖļ×Ŗ:
(ו) אÖļ׊ְׁ×ĒÖŧוֹלְלוÖŧ אַבÖŧִירÖĩי לÖĩב נָמוÖŧ ׊ְׁנָ×Ēָם וְלֹא-מָ×ĻְאוÖŧ כָל-א֡נְ׊ׁÖĩי-חַיִל יְדÖĩיהÖļם:
(ז) מִגÖŧÖˇ×ĸֲרָ×Ēְךָ אֱלֹהÖĩי יַ×ĸֲקב נִרְדÖŧָם וְרÖļכÖļב וָסוÖŧץ:
(ח) א֡×ĒÖŧָה נוֹרָא א֡×ĒÖŧָה וÖŧמִי-יַ×ĸֲמד לְפָנÖļיךָ מÖĩאָז א֡פÖŧÖļךָ:
(ט) מִ׊Öŧָׁמַיִם הִשְׁמַ×ĸÖ°×ĒÖŧÖ¸ דÖŧִין אÖļרÖļ×Ĩ יָרְאָה וְשָׁקָטָה:
(י) בÖŧְקוÖŧם-לַמÖŧִ׊ְׁפÖŧָט אֱלֹהִים לְהוֹשִׁי×ĸÖˇ כÖŧָל-×ĸַנְוÖĩי-אÖļרÖļ×Ĩ ץÖļלָה:
(יא) כÖŧִי-חֲמַ×Ē אָדָם ×ĒÖŧוֹדÖļךÖŧÖ¸ ׊ְׁאÖĩרִי×Ē חÖĩמ×Ē ×ĒÖŧַחְגÖŧר:
(יב) נִדְרוÖŧ וְשַׁלÖŧְמוÖŧ לַיהוָה אֱלֹהÖĩיכÖļם כÖŧָל-סְבִיבָיו יבִילוÖŧ שַׁי לַמÖŧוֹרָא:
(יג) יִבְ×Ļר רוÖŧחַ נְגִידִים נוֹרָא לְמַלְכÖĩי-אָרÖļ×Ĩ:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
דוד ×Ēהילים ישו×ĸה אדם ה×Ļלחו×Ē ישו×ĸו×Ē שנאה דוד המלך מריבה ב×Ē זוג להנ×Ļל ממו×Ē ×ĸם האר×Ĩ לאמר שליח×Ē נסי×ĸה ×Ēהלים מחולק לה×Ļל×Ē הבחורים בשבי הסיני יואל זאב בן מירל ריסא חוה י×ĸקב יוס×Ŗ בן רייזל יוס×Ŗ בן איטא רבקה פדיון שבוים ב×Ēפילה אל ×Ē×ĸמוד ×ĸל דם ר×ĸך ×Ēרומה לאמיר×Ē ×Ēהילים זהירו×Ē מוו×Ē אמונ×Ē ×ĸקרה מ×Ļיאה מי×Ēה משונה הקדשו×Ē ריב ×Ēרומו×Ē נגן ב×Ē שלא יחלש לימוד בשב×Ē שונא מ×ĸיק להרבו×Ē זיווג פאפו מחלה ×ĸשיר המלך ׊פ×ĸ מו×Ļלח


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net