8054
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

פרקים 91-105 - פרק ×Ļא

 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) ישׁÖĩב בÖŧְץÖĩ×ĒÖļר ×ĸÖļלְיוֹן בÖŧÖ°×ĻÖĩל שַׁדÖŧַי יִ×Ēְלוֹנָן:
(ב) אמַר לַיהוָה מַחְסÖŧִי וÖŧמְ×ĻוÖŧדָ×Ēִי אֱלֹהַי אÖļבְטַח-בÖŧוֹ:
(ג) כÖŧִי הוÖŧא יַ×ĻÖŧִילְךָ מִפÖŧַח יָקוÖŧ׊ׁ מִדÖŧÖļבÖļר הַוÖŧוֹ×Ē:
(ד) בÖŧְאÖļבְרָ×Ēוֹ יָסÖļךְ לָךְ וְ×Ēַחַ×Ē כÖŧְנָפָיו ×ĒÖŧÖļחְסÖŧÖļה ×ĻÖ´× Öŧָה וְסֹחÖĩרָה אֲמִ×ĒÖŧוֹ:
(ה) לֹא-×Ēִירָא מִפÖŧַחַד לָיְלָה מÖĩחÖĩ×Ĩ יָ×ĸוÖŧ×Ŗ יוֹמָם:
(ו) מִדÖŧÖļבÖļר בÖŧָאפÖļל יַהֲלֹךְ מִקÖŧÖļטÖļב יָשׁוÖŧד ×ĻָהÖŗרָיִם:
(ז) יִפÖŧל מִ×ĻÖŧִדÖŧְךָ אÖļלÖļ×Ŗ וÖŧרְבָבָה מִימִינÖļךָ אÖĩלÖļיךָ לֹא יִגÖŧָ׊ׁ:
(ח) ר֡ק בÖŧÖ°×ĸÖĩינÖļיךָ ×ĒַבÖŧִיט וְשִׁלÖŧÖģמַ×Ē רְ׊ָׁ×ĸִים ×ĒÖŧִרְאÖļה:
(ט) כÖŧִי-א֡×ĒÖŧָה יְהוָה מַחְסÖŧִי ×ĸÖļלְיוֹן שַׂמְ×ĒÖŧÖ¸ מְ×ĸוֹנÖļךָ:
(י) לֹא-×ĒְאÖģ× ÖŧÖļה אÖĩלÖļיךָ רָ×ĸָה וְנÖļגַ×ĸ לֹא-יִקְרַב בÖŧְאָהÖŗלÖļךָ:
(יא) כÖŧִי מַלְאָכָיו יְ×ĻַוÖŧÖļה-לÖŧָךְ לִשְׁמָרְךָ בÖŧְכָל-דÖŧְרָכÖļיךָ:
(יב) ×ĸַל-כÖŧ֡פÖŧַיִם יִשÖŧָׂאוÖŧנְךָ פÖŧÖļן-×ĒÖŧִגÖŧ×Ŗ בÖŧָאÖļבÖļן רַגְלÖļךָ:
(יג) ×ĸַל-שַׁחַל וָפÖļ×ĒÖļן ×ĒÖŧִדְרךְ ×ĒÖŧִרְמס כÖŧְפִיר וְ×Ē֡נÖŧִין:
(יד) כÖŧִי בִי חָשַׁק וַאֲפַלÖŧְטÖĩהוÖŧ אֲשַׂגÖŧְבÖĩהוÖŧ כÖŧִי-יָדַ×ĸ שְׁמִי:
(טו) יִקְרָאÖĩנִי וְאÖļ×ĸÖą× ÖĩהוÖŧ ×ĸִמÖŧוֹ-אָנכִי בְ×Ļָרָה אֲחַלÖŧÖ°×ĻÖĩהוÖŧ וַאֲכַבÖŧְדÖĩהוÖŧ:
(טז) ארÖļךְ יָמִים אַשְׂבÖŧִי×ĸÖĩהוÖŧ וְאַרְאÖĩהוÖŧ בÖŧִישׁוÖŧ×ĸÖ¸×Ēִי:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
×Ēהילים רשבי כפירה אורח סגולו×Ē ישו×ĸה ×Ļדיק ×Ēהלים המלך אישה רוחני×Ē שבו×ĸו×Ē ×Ēהילים מחולק רוכבים שנאה דוד שליח×Ē יהבו הרבים שליחה שונא מריבה מזמורים חולה מלך החיו×Ē לאמר ישו×ĸו×Ē משאלה סגולה הקדשו×Ē ריב הכשה ט×ĸו×Ē דוד המלך למדן מ×ĸלה רפואה ה×Ļלחה לשלוח מי×Ēה


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net