תהילים - אמירת תהלים , סגולות תהלים , הכל על תהילים
    |     | חזור לגרסה הישנה     |

הקדשות

1
פרטי הקדשה
2
פרטי מקדיש
3
תשלום תרומה

הקדישו קריאת תהילים לקרוביכם ומכריכם

הוסף הקדשה בשבילך ובשביל יקירך וקבל מתנה ספר אלקטרוני על משמעות המזל

סוג ההקדשה
פרטים
טקסט
הקדשה מודגשת (בהקדשה מודגשת סכום התרומה מוכפל ב -1.5)
סכום תרומה
' בדיקה סקריפט
מוכן לשבת
' סיום בדיקה