תהילים - אמירת תהלים , סגולות תהלים , הכל על תהילים
    |     | חזור לגרסה הישנה     |

תהלים בתקשורת » NRG

תהילים - אמירת תהלים , סגולות תהלים , הכל על תהילים

כתבת כתבת NRG שרית פרקול מתאריך 8/6/03

http://www.nrg.co.il/online/archive/ART/490/377.html

' בדיקה סקריפט
מוכן לשבת
' סיום בדיקה