8062
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

שלא יחלש - פרק יב

יב
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) לַמְנַ×ĻÖŧÖĩחַ ×ĸַל-הַשÖŧְׁמִינִי×Ē מִזְמוֹר לְדָוִד:
(ב) הוֹשִׁי×ĸָה יְהוָה כÖŧִי-גָמַר חָסִיד כÖŧִי-פ֡ץÖŧוÖŧ אֱמוÖŧנִים מִבÖŧÖ°× Öĩי אָדָם:
(ג) שָׁוְא יְדַבÖŧְרוÖŧ אִישׁ אÖļ×Ē-רÖĩ×ĸÖĩהוÖŧ שְׂפַ×Ē חֲלָקוֹ×Ē בÖŧְלÖĩב וָלÖĩב יְדַבÖŧÖĩרוÖŧ:
(ד) יַכְרÖĩ×Ē יְהוָה כÖŧָל-שִׂפְ×ĒÖĩי חֲלָקוֹ×Ē לָשׁוֹן מְדַבÖŧÖļרÖļ×Ē גÖŧְדלוֹ×Ē:
(ה) אֲ׊ׁÖļר אָמְרוÖŧ לִלְשׁנÖĩנוÖŧ נַגְבÖŧִיר שְׂפָ×ĒÖĩינוÖŧ אִ×ĒÖŧָנוÖŧ מִי אָדוֹן לָנוÖŧ:
(ו) מִ׊Öŧׁד ×ĸֲנִיÖŧִים מÖĩאÖļנְק֡×Ē אÖļבְיוֹנִים ×ĸÖˇ×ĒÖŧָה אָקוÖŧם יאמַר יְהוָה אָשִׁי×Ē בÖŧְיÖĩ׊ׁ֡×ĸ יָפִיחַ לוֹ:
(ז) אִמֲרוֹ×Ē יְהוָה אֲמָרוֹ×Ē טְהרוֹ×Ē כÖŧÖļץÖļ×Ŗ ×ĻָרוÖŧ×Ŗ בÖŧÖˇ×ĸֲלִיל לָאָרÖļ×Ĩ מְזÖģקÖŧָק שִׁבְ×ĸÖ¸×Ēָיִם:
(ח) א֡×ĒÖŧָה יְהוָה ×ĒÖŧִ׊ְׁמְרÖĩם ×ĒÖŧÖ´×ĻÖŧְרÖļ× ÖŧוÖŧ מִן-הַדÖŧוֹר זוÖŧ לְ×ĸוֹלָם:
(ט) סָבִיב רְ׊ָׁ×ĸִים יִ×ĒְהַלÖŧָכוÖŧן כÖŧְרÖģם זÖģלÖŧÖģ×Ē לִבְנÖĩי אָדָם:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
ישו×ĸו×Ē אויב מריבה ×Ēהילים סגולה ×Ēהלים מחולק מו×Ē בן ×Ļדיק מוו×Ē שכול ×Ēהלים אימייל גוזר שמיר×Ē ק׊ר שונא משונה חולשו×Ē לה×Ēפלל ני×Ļחון ח×Ēונה ישו×ĸה לימוד חולה שייט ×Ēהילים בי×Ē חולשה דוד ×Ēהלים בני זוג נשמה כבוד להבריח אויבים הכש×Ē נחש ידידים כאב רפואה שלום בי×Ē הקדשה מזמורים שלא יחלש מ×ĸל×Ē נגן המלך יו×ĸ×Ĩ נישואין


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net