8327
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

שלא יחלש - פרק יב

יב
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) לַמְנַ×ĻÖŧÖĩחַ ×ĸַל-הַשÖŧְׁמִינִי×Ē מִזְמוֹר לְדָוִד:
(ב) הוֹשִׁי×ĸָה יְהוָה כÖŧִי-גָמַר חָסִיד כÖŧִי-פ֡ץÖŧוÖŧ אֱמוÖŧנִים מִבÖŧÖ°× Öĩי אָדָם:
(ג) שָׁוְא יְדַבÖŧְרוÖŧ אִישׁ אÖļ×Ē-רÖĩ×ĸÖĩהוÖŧ שְׂפַ×Ē חֲלָקוֹ×Ē בÖŧְלÖĩב וָלÖĩב יְדַבÖŧÖĩרוÖŧ:
(ד) יַכְרÖĩ×Ē יְהוָה כÖŧָל-שִׂפְ×ĒÖĩי חֲלָקוֹ×Ē לָשׁוֹן מְדַבÖŧÖļרÖļ×Ē גÖŧְדלוֹ×Ē:
(ה) אֲ׊ׁÖļר אָמְרוÖŧ לִלְשׁנÖĩנוÖŧ נַגְבÖŧִיר שְׂפָ×ĒÖĩינוÖŧ אִ×ĒÖŧָנוÖŧ מִי אָדוֹן לָנוÖŧ:
(ו) מִ׊Öŧׁד ×ĸֲנִיÖŧִים מÖĩאÖļנְק֡×Ē אÖļבְיוֹנִים ×ĸÖˇ×ĒÖŧָה אָקוÖŧם יאמַר יְהוָה אָשִׁי×Ē בÖŧְיÖĩ׊ׁ֡×ĸ יָפִיחַ לוֹ:
(ז) אִמֲרוֹ×Ē יְהוָה אֲמָרוֹ×Ē טְהרוֹ×Ē כÖŧÖļץÖļ×Ŗ ×ĻָרוÖŧ×Ŗ בÖŧÖˇ×ĸֲלִיל לָאָרÖļ×Ĩ מְזÖģקÖŧָק שִׁבְ×ĸÖ¸×Ēָיִם:
(ח) א֡×ĒÖŧָה יְהוָה ×ĒÖŧִ׊ְׁמְרÖĩם ×ĒÖŧÖ´×ĻÖŧְרÖļ× ÖŧוÖŧ מִן-הַדÖŧוֹר זוÖŧ לְ×ĸוֹלָם:
(ט) סָבִיב רְ׊ָׁ×ĸִים יִ×ĒְהַלÖŧָכוÖŧן כÖŧְרÖģם זÖģלÖŧÖģ×Ē לִבְנÖĩי אָדָם:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
המלך דוד המלך שלום סגולה ×Ē×ĸוקה להבריח שונאיך משונה טוב שונא מריבה שנאה לימוד בשב×Ē לה×Ēפלל ×Ēלמוד אם שכולה מלך החיו×Ē זוג בנים כבוד ×Ēהלים חולשה חן מזמורים מקיים מ×Ļיא×Ē זיווג ×Ļדיק שלא יחלש בר ×Ēהילים נשמו×Ē לה×Ļל×Ē הבחורים בשבי הסיני יואל זאב בן מירל ריסא חוה י×ĸקב יוס×Ŗ בן רייזל יוס×Ŗ בן איטא רבקה פדיון שבוים ב×Ēפילה אל ×Ē×ĸמוד ×ĸל דם ר×ĸך קריא×Ē ×Ēהלים ד×Ēי חולשו×Ē ישו×ĸה זיווג about פחד ישו×ĸו×Ē בקשה ×Ēפילה דרך דוד סגולו×Ē ×Ēהלים מחולק רפואה בן זוג הרבים אויב


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net