8357
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

×Ēהלים ליום יח בחודש - פרק פח

פח פט
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) שִׁיר מִזְמוֹר לִבְנÖĩי קרַח לַמְנַ×ĻÖŧÖĩחַ ×ĸַל-מַחֲלַ×Ē לְ×ĸ֡נÖŧוֹ×Ē מַשְׂכÖŧִיל לְהÖĩימָן הָאÖļזְרָחִי:
(ב) יְהוָה אֱלֹהÖĩי יְשׁוÖŧ×ĸÖ¸×Ēִי יוֹם ×ĻÖ¸×ĸ֡קְ×ĒÖŧִי בַלÖŧַיְלָה × ÖļגְדÖŧÖļךָ:
(ג) ×ĒÖŧָבוֹא לְפָנÖļיךָ ×ĒÖŧְפִלÖŧÖ¸×Ēִי הַטÖŧÖĩה אָזְנְךָ לְרִנÖŧÖ¸×Ēִי:
(ד) כÖŧִי-שָׂבְ×ĸָה בְרָ×ĸוֹ×Ē נַפְשִׁי וְחַיÖŧַי לִשְׁאוֹל הִגÖŧִי×ĸוÖŧ:
(ה) × Öļחְשַׁבְ×ĒÖŧִי ×ĸִם-יוֹרְדÖĩי בוֹר הָיִי×Ēִי כÖŧְגÖļבÖļר אÖĩין-אֱיָל:
(ו) בÖŧַמÖŧÖĩ×Ēִים חָפְשִׁי כÖŧְמוֹ חֲלָלִים שׁכְבÖĩי קÖļבÖļר אֲ׊ׁÖļר לֹא זְכַרְ×ĒÖŧָם ×ĸוֹד וְהÖĩמÖŧָה מִיÖŧָדְךָ נִגְזָרוÖŧ:
(ז) ׊ׁ֡×ĒÖŧַנִי בÖŧְבוֹר ×ĒÖŧַחְ×ĒÖŧִיÖŧוֹ×Ē בÖŧְמַחֲשַׁכÖŧִים בÖŧִמְ×Ļלוֹ×Ē:
(ח) ×ĸָלַי סָמְכָה חֲמָ×ĒÖļךָ וְכָל-מִשְׁבÖŧָרÖļיךָ ×ĸÖ´× Öŧִי×ĒÖ¸ ץÖŧÖļלָה:
(ט) הִרְחַקְ×ĒÖŧÖ¸ מְיÖģדÖŧÖ¸×ĸַי מִמÖŧÖļ× Öŧִי ׊ׁ֡×ĒÖŧַנִי ×Ēוֹ×ĸÖĩבוֹ×Ē לָמוֹ כÖŧָלÖģא וְלֹא אÖĩ×ĻÖĩא:
(י) ×ĸÖĩינִי דָאֲבָה מִנÖŧִי ×ĸנִי קְרָא×Ēִיךָ יְהוָה בÖŧְכָל-יוֹם ׊ִׁטÖŧַחְ×ĒÖŧִי אÖĩלÖļיךָ כַפÖŧָי:
(יא) הֲלַמÖŧÖĩ×Ēִים ×ĒÖŧÖˇ×ĸֲשׂÖļה-פÖŧÖļלÖļא אִם רְפָאִים יָקוÖŧמוÖŧ יוֹדוÖŧךָ ץÖŧÖļלָה:
(יב) הַיְסÖģפÖŧ֡ר בÖŧ֡קÖŧÖļבÖļר חַסְדÖŧÖļךָ אֱמוÖŧ× Ö¸×Ēְךָ בÖŧָאֲבַדÖŧוֹן:
(יג) הֲיִוÖŧָדַ×ĸ בÖŧַחֹשׁÖļךְ פÖŧִלְאÖļךָ וְ×Ļִדְקָ×Ēְךָ בÖŧְאÖļרÖļ×Ĩ נְשִׁיÖŧָה:
(יד) וַאֲנִי אÖĩלÖļיךָ יְהוָה שִׁוÖŧÖˇ×ĸÖ°×ĒÖŧִי וÖŧבַבÖŧקÖļר ×ĒÖŧְפִלÖŧÖ¸×Ēִי ×ĒְקַדÖŧְמÖļךÖŧÖ¸:
(טו) לָמָה יְהוָה ×ĒÖŧִזְנַח נַפְשִׁי ×ĒÖŧ֡ץְ×ĒÖŧִיר פÖŧָנÖļיךָ מִמÖŧÖļ× Öŧִי:
(טז) ×ĸָנִי אֲנִי וְגוֹÖĩ×ĸÖˇ מִנÖŧ×ĸ֡ר נָשָׂא×Ēִי אÖĩמÖļיךָ אָפוÖŧנָה:
(יז) ×ĸָלַי ×ĸָבְרוÖŧ חֲרוֹנÖļיךָ בÖŧÖ´×ĸוÖŧ×ĒÖļיךָ ×ĻִמÖŧÖ°×ĒÖģ×ĒוÖŧנִי:
(יח) סַבÖŧוÖŧנִי כַמÖŧַיִם כÖŧָל-הַיÖŧוֹם הִקÖŧִיפוÖŧ ×ĸָלַי יָחַד:
(יט) הִרְחַקְ×ĒÖŧÖ¸ מִמÖŧÖļ× Öŧִי אהÖĩב וָרÖĩ×ĸÖˇ מְיÖģדÖŧÖ¸×ĸַי מַחְשָׁךְ:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
דוד המלך מריבה ×ĸשיר ×Ēהילים ×Ēהלים משונה המלך מלך ×Ē×ĸוקה סגולה ׊פ×ĸ שייט המארח כאב רא׊ מכרים רוכבים שלום סגולו×Ē ידיד שליחה לחבר דין נכו×Ē בניין שירים מינו×Ē שונא זיכוי אישה ישיבה אריה ×ĸקרה נפטרים גדוד חבר רבי להרבו×Ē מו×Ē מזמורים בקשה ×ĸבודה טוב אויבים ישו×ĸה נישואין ה×Ļלחה


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net