8327
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

×Ēהלים ליום יד בחודש - פרק ×ĸב

 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) לִשְׁלֹמה אֱלֹהִים מִ׊ְׁפÖŧָטÖļיךָ לְמÖļלÖļךְ ×ĒÖŧÖĩן וְ×Ļִדְקָ×Ēְךָ לְבÖļן-מÖļלÖļךְ:
(ב) יָדִין ×ĸַמÖŧְךָ בְ×ĻÖļדÖļק וַ×ĸֲנִיÖŧÖļיךָ בְמִשְׁפÖŧָט:
(ג) יִשְׂאוÖŧ הָרִים שָׁלוֹם לָ×ĸָם וÖŧגְבָ×ĸוֹ×Ē בÖŧÖ´×Ļְדָקָה:
(ד) יִשְׁפÖŧט ×ĸֲנִיÖŧÖĩי-×ĸָם יוֹשִׁי×ĸÖˇ לִבְנÖĩי אÖļבְיוֹן וִידַכÖŧÖĩא ×ĸוֹשׁÖĩק:
(ה) יִירָאוÖŧךָ ×ĸִם-׊ָׁמÖļ׊ׁ וְלִפְנÖĩי יָרÖĩחַ דÖŧוֹר דÖŧוֹרִים:
(ו) יÖĩרÖĩד כÖŧְמָטָר ×ĸַל-גÖŧÖĩז כÖŧִרְבִיבִים זַרְזִי×Ŗ אָרÖļ×Ĩ:
(ז) יִפְרַח בÖŧְיָמָיו ×ĻַדÖŧִיק וְרב שָׁלוֹם ×ĸַד-בÖŧְלִי יָרÖĩחַ:
(ח) וְיÖĩרְדÖŧÖ° מִיÖŧָם ×ĸַד-יָם וÖŧמִנÖŧָהָר ×ĸַד-א֡פְץÖĩי-אָרÖļ×Ĩ:
(ט) לְפָנָיו יִכְרְ×ĸוÖŧ ×ĻִיÖŧִים וְאיְבָיו ×ĸָפָר יְלַחÖĩכוÖŧ:
(י) מַלְכÖĩי ×Ēַרְשִׁישׁ וְאִיÖŧִים מִנְחָה יָשִׁיבוÖŧ מַלְכÖĩי שְׁבָא וÖŧסְבָא אÖļשְׁכÖŧָר יַקְרִיבוÖŧ:
(יא) וְיִשְׁ×ĒÖŧַחֲווÖŧ-לוֹ כָל-מְלָכִים כÖŧָל-גÖŧוֹיִם יַ×ĸַבְדוÖŧהוÖŧ:
(יב) כÖŧִי-יַ×ĻÖŧִיל אÖļבְיוֹן מְשַׁוÖŧÖĩ×ĸÖˇ וְ×ĸָנִי וְאÖĩין-×ĸזÖĩר לוֹ:
(יג) יָחֹס ×ĸַל-דÖŧַל וְאÖļבְיוֹן וְנַפְשׁוֹ×Ē אÖļבְיוֹנִים יוֹשִׁי×ĸÖˇ:
(יד) מִ×ĒÖŧוֹךְ וÖŧמÖĩחָמָס יִגְאַל נַפְשָׁם וְיÖĩיקַר דÖŧָמָם בÖŧÖ°×ĸÖĩינָיו:
(טו) וִיחִי וְיִ×ĒÖŧÖļן-לוֹ מִזÖŧְהַב שְׁבָא וְיִ×ĒְפÖŧַלÖŧÖĩל בÖŧÖˇ×ĸֲדוֹ ×Ēָמִיד כÖŧָל-הַיÖŧוֹם יְבָרֲכÖļנְהוÖŧ:
(טז) יְהִי פִץÖŧÖˇ×Ē-בÖŧ֡ר בÖŧָאָרÖļ×Ĩ בÖŧְרא׊ׁ הָרִים יִרְ×ĸ֡׊ׁ כÖŧַלÖŧְבָנוֹן פÖŧִרְיוֹ וְיָ×Ļִי×ĻוÖŧ מÖĩ×ĸִיר כÖŧÖ°×ĸÖĩשׂÖļב הָאָרÖļ×Ĩ:
(יז) יְהִי שְׁמוֹ לְ×ĸוֹלָם לִפְנÖĩי ׊ׁÖļמÖļ׊ׁ יִנÖŧוֹן שְׁמוֹ וְיִ×ĒְבÖŧָרְכוÖŧ בוֹ כÖŧָל-גÖŧוֹיִם יְאַשÖŧְׁרÖģהוÖŧ:
(יח) בÖŧָרוÖŧךְ יְהוָה אֱלֹהִים אֱלֹהÖĩי יִשְׂרָאÖĩל ×ĸשׂÖĩה נִפְלָאוֹ×Ē לְבַדÖŧוֹ:
(יט) וÖŧבָרוÖŧךְ ׊ׁÖĩם כÖŧְבוֹדוֹ לְ×ĸוֹלָם וְיִמÖŧָלÖĩא כְבוֹדוֹ אÖļ×Ē-כÖŧָל-הָאָרÖļ×Ĩ אָמÖĩן וְאָמÖĩן:
(כ) כÖŧָלÖŧוÖŧ ×ĒְפִלÖŧוֹ×Ē דÖŧָוִד בÖŧÖļן-יִשָׁי:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
אישה חיו×Ē לה×Ļל×Ē הבחורים בשבי הסיני יואל זאב בן מירל ריסא חוה י×ĸקב יוס×Ŗ בן רייזל יוס×Ŗ בן איטא רבקה פדיון שבוים ב×Ēפילה אל ×Ē×ĸמוד ×ĸל דם ר×ĸך סגולה רשבי הט×ĸיה שונא מ×ĸיק גשמי מריבה ה×Ļלחו×Ē ×Ļדיק ספינה סגולו×Ē הכשה מלך שבו×ĸו×Ē דוד המלך גביר שירים ×Ēהלים ×Ēהילים דוא"ל × ×ĸר נישואים שיר בקשה ישו×ĸה שונא גוזר נפלים מחלה מזמור ל×Ēודה ×Ēהילים ×Ēנאי שימוש ר×ĸ מח×Ļי×Ē השקל ח×Ēונה בן הרבים פרנסה שונאים אובדן רוחניו×Ē שנאה מי×Ēה משונה


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net