6972
öåų ÷łų ņķ śäéģéķ.net
ńāåģåś łéųéķ īąīųéķ ä÷ćłåś śųåķ ģšå ś÷łåųś
éåķ įēåćł éåķ įłįåņ
äłķ łģź įśäéģéķ łąģ įśäéģéķ
ēéōåł įąśų

×Ŗהלים ליום ו בחודש - פ×Øק לה

 ×Ŗ×Øום לאמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים והקדש×Ŗך ×Ŗופיע כאן äåńó ä÷ćłä
(א) לְדÖøו֓ד ×Ø֓יבÖøה יְהוÖøה אֶ×Ŗ-יְ×Ø֓יבַי לְחַם אֶ×Ŗ-לֹחֲמÖøי:
(ב) הַחֲזֵק מÖøגֵן וְצ֓נּÖøה וְקוּמÖøה בְּעֶזְ×ØÖø×ŖÖ“×™:
(ג) וְהÖø×Øֵק ×—Ö²× Ö“×™×Ŗ וּהְג×Ø ×œÖ“×§Ö°×Øַא×Ŗ ×ØדְפÖøי אֱמ×Ø ×œÖ°× Ö·×¤Ö°×©×Ö“×™ יְשֻׁעÖø×Ŗֵךְ אÖø× Ö“×™:
(ד) יֵבשׁוּ וְי֓כּÖøלְמוּ מְבַקְשֵׁי נַפְשׁ֓י י֓הּגוּ אÖøחוֹ×Ø ×•Ö°×™Ö·×—Ö°×¤Ö¼Ö°×Øוּ חֹשְׁבֵי ×ØÖø×¢Öø×ŖÖ“×™:
(ה) י֓הְיוּ כְּמׄ ל֓פְנֵי-×Øוּחַ וּמַלְאַךְ יְהוÖøה דּחֶה:
(ו) ×™Ö°×”Ö“×™-דַ×ØְכּÖøם חֹשֶׁךְ וַחֲלַקְלַקּ×Ŗ וּמַלְאַךְ יְהוÖøה ×ØדְפÖøם:
(ז) ×›Ö¼Ö“×™-×—Ö“× Ö¼Öøם טÖøמְנוּ-ל֓י שַׁחַ×Ŗ ×Ø֓שְׁ×ŖÖ¼Öøם ×—Ö“× Ö¼Öøם חÖøפְ×Øוּ לְנַפְשׁ֓י:
(ח) ×Ŗְּבוֹאֵהוּ שׁוֹאÖøה לֹא יֵדÖø×¢ וְ×Ø֓שְׁ×Ŗּוֹ אֲשֶׁ×Ø-טÖøמַן ×Ŗּ֓לְכְּדוֹ בְּשׁוֹאÖøה י֓פּÖøל-בּÖøהּ:
(ט) וְנַפְשׁ֓י ×ŖÖ¼Öøג֓יל בַּיהוÖøה ×ŖÖ¼Öøשׂ֓ישׂ בּ֓ישׁוּעÖø×Ŗוֹ:
(י) כּÖøל עַצְמ×Ŗַי ×Ŗּאמַ×ØÖ°× Öøה יְהוÖøה מ֓י כÖøמוֹךÖø מַצּ֓יל ×¢Öø× Ö“×™ מֵחÖøזÖøק מ֓מֶּנּוּ וְעÖø× Ö“×™ וְאֶבְיוֹן מ֓גּזְלוֹ:
(יא) יְקוּמוּן עֵדֵי חÖøמÖø×” אֲשֶׁ×Ø ×œÖ¹×-יÖøדַעְ×ŖÖ¼Ö“×™ י֓שְׁאÖøלוּנ֓י:
(יב) יְשַׁלְּמוּנ֓י ×ØÖø×¢Öøה ×Ŗַּחַ×Ŗ טוֹבÖøה שְׁכוֹל לְנַפְשׁ֓י:
(יג) וַאֲנ֓י בַּחֲלוֹ×ŖÖøם לְבוּשׁ֓י שׂÖøק ×¢Ö“× Ö¼Öµ×™×ŖÖ“×™ בַצּוֹם נַפְשׁ֓י וּ×Ŗְפ֓לּÖø×ŖÖ“×™ עַל-חֵיק֓י ×ŖÖøשׁוּב:
(יד) כְּ×ØÖµ×¢Ö· כְּאÖøח-ל֓י ×”Ö“×ŖְהַלּÖøכְ×ŖÖ¼Ö“×™ כַּאֲבֶל-אֵם קדֵ×Ø ×©×Ö·×—Ö¹×ŖÖ“×™:
(טו) וּבְצַלְע֓י שׂÖøמְחוּ וְנֶאֱהÖøפוּ נֶאֶהְפוּ ×¢Öøלַי נֵכ֓ים וְלֹא יÖøדַעְ×ŖÖ¼Ö“×™ קÖø×Øְעוּ וְלֹא-דÖøמּוּ:
(טז) בְּחַנְפֵי לַעֲגֵי מÖøעוֹג חÖø×Øק ×¢Öøלַי שׁ֓נֵּימוֹ:
(יז) אֲדנÖøי כַּמּÖøה ×ŖÖ“×Øְאֶה הÖøשׁ֓יבÖøה נַפְשׁ֓י מ֓שּׁאֵיהֶם מ֓כְּפ֓י×Ø֓ים יְח֓ידÖø×ŖÖ“×™:
(יח) אוֹדְךÖø בְּקÖøהÖøל ×ØÖøב בְּעַם ×¢Öøצוּם אֲהַלְלֶךּÖø:
(יט) אַל-י֓שְׂמְחוּ-ל֓י איְבַי שֶׁקֶ×Ø ×©×‚× Ö°×Ö·×™ ×—Ö“× Ö¼Öøם י֓קְ×Øְצוּ-×¢Öøי֓ן:
(כ) ×›Ö¼Ö“×™ לֹא שׁÖøלוֹם יְדַבֵּ×Øוּ וְעַל ×ØÖ“×’Ö°×¢Öµ×™-אֶ×Øֶׄ דּ֓בְ×Øֵי מ֓×Øְמוֹ×Ŗ יַחֲשׁבוּן:
(כא) וַיַּ×Øְח֓יבוּ ×¢Öøלַי פּ֓יהֶם אÖøמְ×Øוּ הֶאÖøח הֶאÖøח ×ØÖøאֲ×ŖÖøה עֵינֵינוּ:
(כב) ×ØÖøא֓י×ŖÖøה יְהוÖøה אַל-×Ŗֶּחֱ×Øַשׁ אֲדנÖøי אַל-×ŖÖ¼Ö“×Øְחַק מ֓מֶּנּ֓י:
(כג) הÖø×¢Ö“×™×ØÖøה וְהÖøק֓יצÖøה לְמ֓שְׁפּÖøט֓י אֱלֹהַי וַאדנÖøי לְ×Ø֓יב֓י:
(כד) שׁÖøפְטֵנ֓י כְצ֓דְקְךÖø יְהוÖøה אֱלֹהÖøי וְאַל-י֓שְׂמְחוּ-ל֓י:
(כה) אַל-יאמְ×Øוּ בְל֓בּÖøם הֶאÖøח נַפְשֵׁנוּ אַל-יאמְ×Øוּ בּ֓לַּעֲנוּהוּ:
(כו) יֵבשׁוּ וְיַחְפְּ×Øוּ יַחְדּÖøו שְׂמֵחֵי ×ØÖø×¢Öø×ŖÖ“×™ י֓לְבְּשׁוּ-בשֶׁ×Ŗ וּכְל֓מּÖøה הַמַּגְדּ֓יל֓ים ×¢ÖøלÖøי:
(כז) יÖø×Øנּוּ וְי֓שְׂמְחוּ חֲפֵצֵי צ֓דְק֓י וְיאמְ×Øוּ ×ŖÖøמ֓יד י֓גְדַּל יְהוÖøה הֶחÖøפֵׄ שְׁלוֹם עַבְדּוֹ:
(כח) וּלְשׁוֹנ֓י ×Ŗֶּהְגֶּה צ֓דְקֶךÖø כּÖøל-הַיּוֹם ×Ŗְּה֓לּÖø×ŖֶךÖø:
āųńś äćōńä łģē ģēįų
÷ųąśé ąś äōų÷ ģą ÷ųąśé ąś äōų÷
ōų÷ äįą ōų÷ ÷åćķ
śāéåś
שלום שונאים בקשה עילוי ×Ŗו×Øה ישועו×Ŗ ללא ילדים נישואין שי×Øי שנאה מינו×Ŗ זוג שונא ×Øאש דוד ×Ŗפילה הגולו×Ŗ זהי×Øו×Ŗ ×Ŗהלים ב×Ŗ גוז×Ø ×–×™×›×•×™×™ מעלה הגשמ×Ŗ משאלה ×Øבים הכש×Ŗ נחש נפט×Øים משונה הב×Øחה ד×Ŗי נגן הגולה אישה ×Ø×¢ ×Ŗהילים ×Ŗ×Øומה לאמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים דוד המלך יהבו ישועה משמים


ī÷įåöś īōņģ äģėä įųłś   ż©ż All Rights Reserved, tehilim.net