8358
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

×Ēהלים ליום יט בחודש - פרק ×Ļ

 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) ×ĒÖŧְפִלÖŧָה לְמשׁÖļה אִישׁ-הָאֱלֹהִים אֲדנָי מָ×ĸוֹן א֡×ĒÖŧָה הָיִי×ĒÖ¸ לÖŧָנוÖŧ בÖŧְדר וָדר:
(ב) בÖŧְטÖļרÖļם הָרִים יÖģלÖŧָדוÖŧ וַ×ĒÖŧְחוֹלÖĩל אÖļרÖļ×Ĩ וְ×ĒÖĩבÖĩל וÖŧמÖĩ×ĸוֹלָם ×ĸַד-×ĸוֹלָם א֡×ĒÖŧָה אÖĩל:
(ג) ×ĒÖŧָ׊ׁÖĩב אֱנוֹשׁ ×ĸַד-דÖŧַכÖŧָא וַ×ĒÖŧאמÖļר שׁוÖŧבוÖŧ בְנÖĩי-אָדָם:
(ד) כÖŧִי אÖļלÖļ×Ŗ שָׁנִים בÖŧÖ°×ĸÖĩינÖļיךָ כÖŧְיוֹם אÖļ×Ēְמוֹל כÖŧִי יַ×ĸֲבר וְאַשְׁמוÖŧרָה בַלÖŧָיְלָה:
(ה) זְרַמְ×ĒÖŧָם ׊ׁÖĩנָה יִהְיוÖŧ בÖŧַבÖŧקÖļר כÖŧÖļחָ×Ļִיר יַחֲלֹ×Ŗ:
(ו) בÖŧַבÖŧקÖļר יָ×Ļִי×Ĩ וְחָלָ×Ŗ לָ×ĸÖļרÖļב יְמוֹלÖĩל וְיָבÖĩ׊ׁ:
(ז) כÖŧִי-כָלִינוÖŧ בְאַפÖŧÖļךָ וÖŧבַחֲמָ×Ēְךָ נִבְהָלְנוÖŧ:
(ח) ׊ׁ֡×ĒÖŧָה ×ĸֲוֹנ×ĒÖĩינוÖŧ לְנÖļגְדÖŧÖļךָ ×ĸֲלÖģמÖĩנוÖŧ לִמְאוֹר פÖŧָנÖļיךָ:
(ט) כÖŧִי כָל-יָמÖĩינוÖŧ פÖŧָנוÖŧ בְ×ĸÖļבְרָ×ĒÖļךָ כÖŧִלÖŧִינוÖŧ ׊ָׁנÖĩינוÖŧ כְמוֹ-הÖļגÖļה:
(י) יְמÖĩי שְׁנוֹ×ĒÖĩינוÖŧ בÖŧָהÖļם שִׁבְ×ĸִים שָׁנָה וְאִם בÖŧִגְבוÖŧר×Ē שְׁמוֹנִים שָׁנָה וְרָהְבÖŧָם ×ĸָמָל וָאָוÖļן כÖŧִי גָז חִישׁ וַנÖŧÖ¸×ĸÖģפָה:
(יא) מִי-יוֹדÖĩ×ĸÖˇ ×ĸז א֡פÖŧÖļךָ וÖŧכְיִרְאָ×Ēְךָ ×ĸÖļבְרָ×ĒÖļךָ:
(יב) לִמְנוֹ×Ē יָמÖĩינוÖŧ כÖŧÖĩן הוֹדַ×ĸ וְנָבִא לְבַב חָכְמָה:
(יג) שׁוÖŧבָה יְהוָה ×ĸַד-מָ×Ēָי וְהִנÖŧָחÖĩם ×ĸַל-×ĸֲבָדÖļיךָ:
(יד) שַׂבÖŧÖ°×ĸÖĩנוÖŧ בַבÖŧקÖļר חַסְדÖŧÖļךָ וÖŧנְר֡נÖŧְנָה וְנִשְׂמְחָה בÖŧְכָל-יָמÖĩינוÖŧ:
(טו) שַׂמÖŧְחÖĩנוÖŧ כÖŧִימוֹ×Ē ×ĸÖ´× Öŧִי×ĒָנוÖŧ שְׁנוֹ×Ē רָאִינוÖŧ רָ×ĸָה:
(טז) יÖĩרָאÖļה אÖļל-×ĸֲבָדÖļיךָ פÖŧÖ¸×ĸÖŗלÖļךָ וַהֲדָרְךָ ×ĸַל-בÖŧÖ°× ÖĩיהÖļם:
(יז) וִיהִי × ×ĸַם אֲדנָי אֱלֹהÖĩינוÖŧ ×ĸָלÖĩינוÖŧ וÖŧמַ×ĸֲשׂÖĩה יָדÖĩינוÖŧ כÖŧוֹנְנָה ×ĸָלÖĩינוÖŧ וÖŧמַ×ĸֲשׂÖĩה יָדÖĩינוÖŧ כÖŧוֹנְנÖĩהוÖŧ:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
×Ēהילים יהב ׊מ×ĸון פרסום לאבד אויבים שונאים שלום שנאה דוד המלך זיכוי משאלה חולשה גוזר ×Ēרומ×Ē איברים משלוח גשמי פרסם אויבים ישו×ĸו×Ē טוב ט×ĸו×Ē ישיבה לאמר מקיים אובדן × ×ĸר ×Ēהלים מזמורים ני×Ļחון סגולה ×Ēרומה ישו×ĸה הגשמה ×Ēקנון מלחמה אלילים ילדים א׊ שריפה שרפה המלך שונא ×Ēפילה ספינה דוד ידיד הנגן מחלה


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net