6966
öåų ÷łų ņķ śäéģéķ.net
ńāåģåś łéųéķ īąīųéķ ä÷ćłåś śųåķ ģšå ś÷łåųś
éåķ įēåćł éåķ įłįåņ
äłķ łģź įśäéģéķ łąģ įśäéģéķ
ēéōåł įąśų

×Ŗהלים ליום יט בחודש - פ×Øק צ

 ×Ŗ×Øום לאמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים והקדש×Ŗך ×Ŗופיע כאן äåńó ä÷ćłä
(א) ×Ŗְּפ֓לּÖøה לְמשֶׁה א֓ישׁ-הÖøאֱלֹה֓ים אֲדנÖøי מÖøעוֹן אַ×ŖÖ¼Öøה הÖø×™Ö“×™×ŖÖø לּÖøנוּ בְּד×Ø ×•Öøד×Ø:
(ב) בְּטֶ×Øֶם הÖø×Ø֓ים יֻלּÖøדוּ וַ×Ŗְּחוֹלֵל אֶ×Øֶׄ וְ×Ŗֵבֵל וּמֵעוֹלÖøם עַד-עוֹלÖøם אַ×ŖÖ¼Öøה אֵל:
(ג) ×ŖÖ¼Öøשֵׁב אֱנוֹשׁ עַד-דַּכּÖøא וַ×Ŗּאמֶ×Ø ×©××•Ö¼×‘×•Ö¼ בְנֵי-אÖøדÖøם:
(ד) ×›Ö¼Ö“×™ אֶלֶף שׁÖøנ֓ים בְּעֵינֶיךÖø כְּיוֹם אֶ×Ŗְמוֹל ×›Ö¼Ö“×™ יַעֲב×Ø ×•Ö°×Ö·×©×Ö°×ž×•Ö¼×ØÖøה בַלּÖøיְלÖøה:
(ה) זְ×Øַמְ×ŖÖ¼Öøם שֵׁנÖøה י֓הְיוּ בַּבּקֶ×Ø ×›Ö¼Ö¶×—Öøצ֓י×Ø ×™Ö·×—Ö²×œÖ¹×£:
(ו) בַּבּקֶ×Ø ×™Öøצ֓יׄ וְחÖøלÖø×£ לÖø×¢Ö¶×Øֶב יְמוֹלֵל וְיÖøבֵשׁ:
(ז) ×›Ö¼Ö“×™-כÖøל֓ינוּ בְאַפֶּךÖø וּבַחֲמÖø×ŖְךÖø נ֓בְהÖøלְנוּ:
(ח) שַׁ×ŖÖ¼Öøה עֲוֹנ×Ŗֵינוּ לְנֶגְדֶּךÖø עֲלֻמֵנוּ ל֓מְאוֹ×Ø ×¤Ö¼ÖøנֶיךÖø:
(ט) ×›Ö¼Ö“×™ כÖøל-יÖøמֵינוּ פּÖøנוּ בְעֶבְ×ØÖø×ŖֶךÖø כּ֓לּ֓ינוּ שׁÖøנֵינוּ כְמוֹ-הֶגֶה:
(י) יְמֵי שְׁנוֹ×Ŗֵינוּ בּÖøהֶם שׁ֓בְע֓ים שׁÖø× Öøה וְא֓ם בּ֓גְבוּ×Ø×Ŗ שְׁמוֹנ֓ים שׁÖø× Öøה וְ×ØÖøהְבּÖøם ×¢ÖøמÖøל וÖøאÖøוֶן ×›Ö¼Ö“×™ גÖøז ח֓ישׁ וַנּÖøעֻפÖøה:
(יא) מ֓י-יוֹדֵעַ עז אַפֶּךÖø וּכְי֓×ØְאÖø×ŖְךÖø עֶבְ×ØÖø×ŖֶךÖø:
(יב) ל֓מְנוֹ×Ŗ יÖøמֵינוּ כֵּן הוֹדַע וְנÖøב֓א לְבַב חÖøכְמÖøה:
(יג) שׁוּבÖøה יְהוÖøה עַד-מÖø×ŖÖøי וְה֓נּÖøחֵם עַל-עֲבÖøדֶיךÖø:
(יד) שַׂבְּעֵנוּ בַבּקֶ×Ø ×—Ö·×”Ö°×“Ö¼Ö¶×šÖø וּנְ×ØÖ·× Ö¼Ö°× Öøה וְנ֓שְׂמְחÖøה בְּכÖøל-יÖøמֵינוּ:
(טו) שַׂמְּחֵנוּ כּ֓ימוֹ×Ŗ ×¢Ö“× Ö¼Ö“×™×ŖÖøנוּ שְׁנוֹ×Ŗ ×ØÖøא֓ינוּ ×ØÖø×¢Öøה:
(טז) יֵ×ØÖøאֶה אֶל-עֲבÖøדֶיךÖø פּÖøעֳלֶךÖø וַהֲדÖø×ØְךÖø עַל-בְּנֵיהֶם:
(יז) ו֓יה֓י נעַם אֲדנÖøי אֱלֹהֵינוּ ×¢Öøלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יÖøדֵינוּ כּוֹנְנÖøה ×¢Öøלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יÖøדֵינוּ כּוֹנְנֵהוּ:
āųńś äćōńä łģē ģēįų
÷ųąśé ąś äōų÷ ģą ÷ųąśé ąś äōų÷
ōų÷ äįą ōų÷ ÷åćķ
śāéåś
דוד מכ×Øים אנשי העי×Ø ×œ××‘×“ אויבים ×Øחמים עבוד×Ŗ מינו×Ŗ חן המלך ח×Ŗונה ×Øבים שי×Øים דוד המלך נפט×Ø × ×©×ž×•×Ŗ שלום דיין שב×Ŗ ×”×¢×Ø×Ŗ הים אליעז×Ø ×—×™ זכ×Ø ×œ×ž×—×¦×™×Ŗ השקל טעו×Ŗ הגולו×Ŗ לאמ×Ø ×¢×§×Øה ×Øפואה הגולה ישועה ידיד שנאה טיול × ×¢×Ø ×—×•×œ×” ניצחון בקשה טוב שיעו×Ø ×¢×™×Ÿ מכ×Ø ×Ŗהילים לייש בי×Ŗ ×Ŗעוקה ×Ŗהלים


ī÷įåöś īōņģ äģėä įųłś   ż©ż All Rights Reserved, tehilim.net