6027
öåų ÷łų ņķ śäéģéķ.net
ńāåģåś łéųéķ īąīųéķ ä÷ćłåś śųåķ ģšå ś÷łåųś
éåķ įēåćł éåķ įłįåņ
äłķ łģź įśäéģéķ łąģ įśäéģéķ
ēéōåł įąśų

×Ŗהילים ליום ×Øאשון - פ×Øק א

לב×Øיאו×Ŗ אי×Ŗנה, פ×Ø× ×”×” ב×Øווח ובשפע וא×Øיכו×Ŗ ימים לשי×Øן ויקי×Ø ×Ŗו×Øג'מן וכל משפח×Ŗם. כפ×Øה ומחילה לכל יש×Øאל ב×Øכה ושכינה לשי×Øן ב×Ŗ דו×Ø×™×” מימ×Øן          ×Ŗ×Øום לאמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים והקדש×Ŗך ×Ŗופיע כאן äåńó ä÷ćłä
(א) אַשְׁ×Øֵי הÖøא֓ישׁ אֲשֶׁ×Ø ×œÖ¹× הÖøלַךְ בַּעֲצַ×Ŗ ×ØְשׁÖøע֓ים וּבְדֶ×Øֶךְ חַטּÖøא֓ים לֹא ×¢ÖøמÖøד וּבְמוֹשַׁב לֵצ֓ים לֹא יÖøשׁÖøב:
(ב) ×›Ö¼Ö“×™ א֓ם-בְּ×Ŗוֹ×ØÖ·×Ŗ יְהוÖøה חֶפְצוֹ וּבְ×Ŗוֹ×ØÖø×Ŗוֹ יֶהְגֶּה יוֹמÖøם וÖøלÖøיְלÖøה:
(ג) וְהÖøיÖøה כְּעֵׄ שׁÖø×Ŗוּל עַל-פַּלְגֵי מÖøי֓ם אֲשֶׁ×Ø ×¤Ö¼Ö“×Øְיוֹ ×™Ö“×Ŗֵּן בְּע֓×Ŗּוֹ וְעÖøלֵהוּ לֹא י֓בּוֹל וְכל אֲשֶׁ×Ø-יַעֲשֶׂה יַצְל֓יחַ:
(ד) לֹא-כֵן הÖø×ØְשׁÖøע֓ים ×›Ö¼Ö“×™ א֓ם-כַּמּׄ אֲשֶׁ×Ø-×Ŗּ֓דְּפֶנּוּ ×Øוּחַ:
(ה) עַל-כֵּן לֹא-יÖøקֻמוּ ×ØְשׁÖøע֓ים בַּמּ֓שְׁפּÖøט וְחַטּÖøא֓ים בַּעֲדַ×Ŗ צַדּ֓יק֓ים:
(ו) ×›Ö¼Ö“×™-יוֹדֵעַ יְהוÖøה דֶּ×Øֶךְ צַדּ֓יק֓ים וְדֶ×Øֶךְ ×ØְשׁÖøע֓ים ×Ŗּאבֵד:
āųńś äćōńä łģē ģēįų
÷ųąśé ąś äōų÷ ģą ÷ųąśé ąś äōų÷
ōų÷ äįą ōų÷ ÷åćķ
śāéåś
שונא מעיק מעלה ×Ŗודה יוחאי גשמי×Ŗ דין יהבו בן מזמו×Øים דוד המלך הכשה הגולה AboutUs א×Øיה לייש הצלחה צדיק דביקו×Ŗ הגולו×Ŗ בן זוג ×Øחמים עק×Øה זוג ישועה חולשה טיול ד×Ŗי בי×Ŗ פ×Ø× ×”×” עז×Øה נשיכה המלך ח×Ŗונה בקשה לימוד ×Ŗהלים שונא ×Ŗו×Øה מחצי×Ŗ השקל ×Ŗהילים מציא×Ŗ זיווג עי×Ø ×™×Øאה ישועו×Ŗ אדם


ī÷įåöś īōņģ äģėä įųłś   ż©ż All Rights Reserved, tehilim.net