8358
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

×Ēהילים ליום שישי - פרק קז

 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) הדוÖŧ לַיהוָה כÖŧִי-טוֹב כÖŧִי לְ×ĸוֹלָם חַסְדÖŧוֹ:
(ב) יאמְרוÖŧ גÖŧְאוÖŧלÖĩי יְהוָה אֲ׊ׁÖļר גÖŧְאָלָם מִיÖŧַד-×Ļָר:
(ג) וÖŧמÖĩאֲרָ×Ļוֹ×Ē קִבÖŧÖ°×Ļָם מִמÖŧִזְרָח וÖŧמִמÖŧÖˇ×ĸֲרָב מִ×ĻÖŧָפוֹן וÖŧמִיÖŧָם:
(ד) ×ĒÖŧÖ¸×ĸוÖŧ בַמÖŧִדְבÖŧָר בÖŧִישִׁימוֹן דÖŧָרÖļךְ ×ĸִיר מוֹשָׁב לֹא מָ×ĻָאוÖŧ:
(ה) רְ×ĸÖĩבִים גÖŧַם-×ĻְמÖĩאִים נַפְשָׁם בÖŧָהÖļם ×ĒÖŧÖ´×ĒÖ°×ĸ֡טÖŧÖ¸×Ŗ:
(ו) וַיÖŧÖ´×ĻÖ°×ĸֲקוÖŧ אÖļל-יְהוָה בÖŧÖˇ×ĻÖŧ֡ר לָהÖļם מִמÖŧÖ°×ĻוÖŧקוֹ×ĒÖĩיהÖļם יַ×ĻÖŧִילÖĩם:
(ז) וַיÖŧַדְרִיכÖĩם בÖŧְדÖļרÖļךְ יְשָׁרָה לָלÖļכÖļ×Ē אÖļל-×ĸִיר מוֹשָׁב:
(ח) יוֹדוÖŧ לַיהוָה חַסְדÖŧוֹ וְנִפְלְאוֹ×Ēָיו לִבְנÖĩי אָדָם:
(ט) כÖŧִי-הִשְׂבÖŧִי×ĸÖˇ × ÖļפÖļ׊ׁ שׁוֹקÖĩקָה וְנÖļפÖļ׊ׁ רְ×ĸÖĩבָה מִלÖŧÖĩא-טוֹב:
(י) ישְׁבÖĩי חֹשׁÖļךְ וְ×ĻַלְמָוÖļ×Ē אֲסִירÖĩי ×ĸÖŗנִי וÖŧבַרְזÖļל:
(יא) כÖŧִי-הִמְרוÖŧ אִמְרÖĩי-אÖĩל וַ×ĸÖ˛×ĻÖˇ×Ē ×ĸÖļלְיוֹן נָאָ×ĻוÖŧ:
(יב) וַיÖŧַכְנַ×ĸ בÖŧÖļ×ĸָמָל לִבÖŧָם כÖŧָשְׁלוÖŧ וְאÖĩין ×ĸזÖĩר:
(יג) וַיÖŧִזְ×ĸֲקוÖŧ אÖļל-יְהוָה בÖŧÖˇ×ĻÖŧ֡ר לָהÖļם מִמÖŧÖ°×ĻÖģקוֹ×ĒÖĩיהÖļם יוֹשִׁי×ĸÖĩם:
(יד) יוֹ×ĻִיאÖĩם מÖĩחֹשׁÖļךְ וְ×ĻַלְמָוÖļ×Ē וÖŧמוֹסְרוֹ×ĒÖĩיהÖļם יְנַ×ĒÖŧÖĩק:
(טו) יוֹדוÖŧ לַיהוָה חַסְדÖŧוֹ וְנִפְלְאוֹ×Ēָיו לִבְנÖĩי אָדָם:
(טז) כÖŧִי-שִׁבÖŧ֡ר דÖŧַלְ×Ēוֹ×Ē נְחֹשׁÖļ×Ē וÖŧבְרִיחÖĩי בַרְזÖļל גÖŧִדÖŧÖĩ×ĸÖˇ:
(יז) אֱוִלִים מִדÖŧÖļרÖļךְ פÖŧִ׊ְׁ×ĸָם וÖŧמÖĩ×ĸֲוֹנ×ĒÖĩיהÖļם יִ×ĒÖ°×ĸ֡נÖŧוÖŧ:
(יח) כÖŧָל-אכÖļל ×ĒÖŧÖ°×ĒÖˇ×ĸÖĩב נַפְשָׁם וַיÖŧַגÖŧִי×ĸוÖŧ ×ĸַד-׊ׁ֡×ĸֲרÖĩי מָוÖļ×Ē:
(יט) וַיÖŧִזְ×ĸֲקוÖŧ אÖļל-יְהוָה בÖŧÖˇ×ĻÖŧ֡ר לָהÖļם מִמÖŧÖ°×ĻÖģקוֹ×ĒÖĩיהÖļם יוֹשִׁי×ĸÖĩם:
(כ) יִשְׁלַח דÖŧְבָרוֹ וְיִרְפÖŧָאÖĩם וִימַלÖŧÖĩט מִ׊Öŧְׁחִי×Ēוֹ×Ēָם:
(כא) יוֹדוÖŧ לַיהוָה חַסְדÖŧוֹ וְנִפְלְאוֹ×Ēָיו לִבְנÖĩי אָדָם:
(כב) וְיִזְבÖŧְחוÖŧ זִבְחÖĩי ×Ēוֹדָה וִיסַפÖŧְרוÖŧ מַ×ĸֲשָׂיו בÖŧְרִנÖŧָה:
(כג) יוֹרְדÖĩי הַיÖŧָם בÖŧָאÖŗנִיÖŧוֹ×Ē ×ĸשׂÖĩי מְלָאכָה בÖŧְמַיִם רַבÖŧִים:
(כד) הÖĩמÖŧָה רָאוÖŧ מַ×ĸֲשׂÖĩי יְהוָה וְנִפְלְאוֹ×Ēָיו בÖŧִמְ×ĻוÖŧלָה:
(כה) וַיÖŧאמÖļר וַיÖŧÖˇ×ĸֲמÖĩד רוÖŧחַ ץְ×ĸָרָה וַ×ĒÖŧְרוֹמÖĩם גÖŧַלÖŧָיו:
(כו) יַ×ĸֲלוÖŧ שָׁמַיִם יÖĩרְדוÖŧ ×Ēְהוֹמוֹ×Ē נַפְשָׁם בÖŧְרָ×ĸָה ×ĒÖ´×Ēְמוֹגָג:
(כז) יָחוֹגÖŧוÖŧ וְיָנוÖŧ×ĸוÖŧ כÖŧ֡׊ÖŧִׁכÖŧוֹר וְכָל-חָכְמָ×Ēָם ×ĒÖŧÖ´×ĒְבÖŧַלÖŧÖ¸×ĸ:
(כח) וַיÖŧÖ´×ĻÖ°×ĸֲקוÖŧ אÖļל-יְהוָה בÖŧÖˇ×ĻÖŧ֡ר לָהÖļם וÖŧמִמÖŧÖ°×ĻוÖŧק×ĒÖĩיהÖļם יוֹ×ĻִיאÖĩם:
(כט) יָקÖĩם ץְ×ĸָרָה לִדְמָמָה וַיÖŧÖļחֱשׁוÖŧ גÖŧַלÖŧÖĩיהÖļם:
(ל) וַיÖŧִשְׂמְחוÖŧ כִי-יִשְׁ×ĒÖŧקוÖŧ וַיÖŧַנְחÖĩם אÖļל-מְחוֹז חÖļפְ×Ļָם:
(לא) יוֹדוÖŧ לַיהוָה חַסְדÖŧוֹ וְנִפְלְאוֹ×Ēָיו לִבְנÖĩי אָדָם:
(לב) וִירוֹמְמוÖŧהוÖŧ בÖŧִקְהַל-×ĸָם וÖŧבְמוֹשַׁב זְקÖĩנִים יְהַלְלוÖŧהוÖŧ:
(לג) יָשׂÖĩם נְהָרוֹ×Ē לְמִדְבÖŧָר וÖŧמ×ĻָאÖĩי מַיִם לְ×ĻִמÖŧָאוֹן:
(לד) אÖļרÖļ×Ĩ פÖŧְרִי לִמְלÖĩחָה מÖĩרָ×ĸÖˇ×Ē יוֹשְׁבÖĩי בָהÖŧ:
(לה) יָשׂÖĩם מÖŧִדְבÖŧָר לַאֲגַם-מÖŧַיִם וְאÖļרÖļ×Ĩ ×ĻִיÖŧָה לְמ×ĻָאÖĩי מָיִם:
(לו) וַיÖŧוֹשׁÖļב ׊ָׁם רְ×ĸÖĩבִים וַיְכוֹנְנוÖŧ ×ĸִיר מוֹשָׁב:
(לז) וַיÖŧִזְרְ×ĸוÖŧ שָׂדוֹ×Ē וַיÖŧִטÖŧÖ°×ĸוÖŧ כְרָמִים וַיÖŧÖˇ×ĸֲשׂוÖŧ פÖŧְרִי ×ĒְבוÖŧאָה:
(לח) וַיְבָרֲכÖĩם וַיÖŧִרְבÖŧוÖŧ מְאד וÖŧבְהÖļמְ×ĒÖŧָם לֹא יַמְ×ĸִיט:
(לט) וַיÖŧִמְ×ĸֲטוÖŧ וַיÖŧָשׁחוÖŧ מÖĩ×ĸ×ĻÖļר רָ×ĸָה וְיָגוֹן:
(מ) ׊ׁפÖĩךְ בÖŧוÖŧז ×ĸַל-נְדִיבִים וַיÖŧÖˇ×ĒÖ°×ĸÖĩם בÖŧÖ°×ĒֹהוÖŧ לֹא-דָרÖļךְ:
(מא) וַיְשַׂגÖŧÖĩב אÖļבְיוֹן מÖĩ×ĸוֹנִי וַיÖŧָשׂÖļם כÖŧÖˇ×ĻÖŧאן מִ׊ְׁפÖŧָחוֹ×Ē:
(מב) יִרְאוÖŧ יְשָׁרִים וְיִשְׂמָחוÖŧ וְכָל-×ĸַוְלָה קָפְ×Ļָה פÖŧִיהָ:
(מג) מִי-חָכָם וְיִשְׁמָר-אÖĩלÖŧÖļה וְיִ×ĒְבÖŧוֹנְנוÖŧ חַסְדÖŧÖĩי יְהוָה:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
יראה אישה ב×Ē ישו×ĸו×Ē סגולו×Ē דרך לימוד המלך ×ĸשיר מ×Ēים נכו×Ē ץ×ĸרה דוד המלך נחש ילדים רוכבים יהב אמירה אלילים שיר ×ĸין מ×Ļיא×Ē זיווג לימוד בשב×Ē זיווג ×Ēהילים ×Ēהילים מחולק ×Ēרומ×Ē בן כאב רא׊ ×Ēקנון שלום זיכוי אם שכולה נישואין שייט סגולה שלח לחבר ט×ĸו×Ē מריבה ×ĸם האר×Ĩ שנאה ישו×ĸה משלוח שואב מים ×Ēהלים שכול


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net