8327
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

×Ēהלים ליום ח בחודש - פרק מד

 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) לַמְנַ×ĻÖŧÖĩחַ לִבְנÖĩי-קרַח מַשְׂכÖŧִיל:
(ב) אֱלֹהִים בÖŧְאָזְנÖĩינוÖŧ שָׁמַ×ĸְנוÖŧ אֲבוֹ×ĒÖĩינוÖŧ ץִפÖŧְרוÖŧ-לָנוÖŧ פÖŧ×ĸַל-פÖŧÖ¸×ĸַלְ×ĒÖŧÖ¸ בִימÖĩיהÖļם בÖŧִימÖĩי קÖļדÖļם:
(ג) א֡×ĒÖŧָה יָדְךָ גÖŧוֹיִם הוֹרַשְׁ×ĒÖŧÖ¸ וַ×ĒÖŧִטÖŧÖ¸×ĸÖĩם ×ĒÖŧָר֡×ĸ לְאÖģמÖŧִים וַ×ĒÖŧְשַׁלÖŧְחÖĩם:
(ד) כÖŧִי לֹא בְחַרְבÖŧָם יָרְשׁוÖŧ-אָרÖļ×Ĩ וÖŧזְרוֹ×ĸָם לֹא-הוֹשִׁי×ĸָה לÖŧָמוֹ כÖŧִי-יְמִינְךָ וÖŧזְרוֹ×ĸֲךָ וְאוֹר פÖŧָנÖļיךָ כÖŧִי רְ×Ļִי×Ēָם:
(ה) א֡×ĒÖŧָה-הוÖŧא מַלְכÖŧִי אֱלֹהִים ×ĻַוÖŧÖĩה יְשׁוÖŧ×ĸוֹ×Ē יַ×ĸֲקב:
(ו) בÖŧְךָ ×ĻָרÖĩינוÖŧ נְנַגÖŧÖĩחַ בÖŧְשִׁמְךָ נָבוÖŧץ קָמÖĩינוÖŧ:
(ז) כÖŧִי לֹא בְקַשְׁ×ĒÖŧִי אÖļבְטָח וְחַרְבÖŧִי לֹא ×Ēוֹשִׁי×ĸÖĩנִי:
(ח) כÖŧִי הוֹשַׁ×ĸÖ°×ĒÖŧָנוÖŧ מִ×ĻÖŧָרÖĩינוÖŧ וÖŧמְשַׂנְאÖĩינוÖŧ הֱבִישׁוֹ×ĒÖ¸:
(ט) בÖŧÖĩאלֹהִים הִלÖŧַלְנוÖŧ כָל-הַיÖŧוֹם וְשִׁמְךָ לְ×ĸוֹלָם נוֹדÖļה ץÖļלָה:
(י) א֡×Ŗ-זָנַחְ×ĒÖŧÖ¸ וַ×ĒÖŧַכְלִימÖĩנוÖŧ וְלֹא ×ĒÖĩ×ĻÖĩא בÖŧÖ°×Ļִבְאוֹ×ĒÖĩינוÖŧ:
(יא) ×ĒÖŧְשִׁיבÖĩנוÖŧ אָחוֹר מִנÖŧִי-×Ļָר וÖŧמְשַׂנְאÖĩינוÖŧ שָׁסוÖŧ לָמוֹ:
(יב) ×ĒÖŧÖ´×ĒÖŧÖ°× ÖĩנוÖŧ כÖŧÖ°×Ļאן מַאֲכָל וÖŧבַגÖŧוֹיִם זÖĩרִי×ĒָנוÖŧ:
(יג) ×ĒÖŧִמְכÖŧר-×ĸַמÖŧְךָ בְלֹא-הוֹן וְלֹא רִבÖŧִי×ĒÖ¸ בÖŧִמְחִירÖĩיהÖļם:
(יד) ×ĒÖŧְשִׂימÖĩנוÖŧ חÖļרְפÖŧָה לִשְׁכÖĩ× ÖĩינוÖŧ לַ×ĸַג וָקÖļלÖļץ לִסְבִיבוֹ×ĒÖĩינוÖŧ:
(טו) ×ĒÖŧְשִׂימÖĩנוÖŧ מָשָׁל בÖŧַגÖŧוֹיִם מְנוֹד רא׊ׁ בÖŧַלְאÖģמÖŧִים:
(טז) כÖŧָל-הַיÖŧוֹם כÖŧְלִמÖŧÖ¸×Ēִי × ÖļגְדÖŧִי וÖŧבשׁÖļ×Ē פÖŧָנַי כÖŧִץÖŧÖ¸×Ēְנִי:
(יז) מִקÖŧוֹל-מְחָרÖĩ×Ŗ וÖŧמְגַדÖŧÖĩ×Ŗ מִפÖŧÖ°× Öĩי אוֹיÖĩב וÖŧמִ×Ēְנ֡קÖŧÖĩם:
(יח) כÖŧָל-זא×Ē בÖŧָא֡×ĒְנוÖŧ וְלֹא שְׁכַחֲנוÖŧךָ וְלֹא-׊ִׁקÖŧַרְנוÖŧ בÖŧִבְרִי×ĒÖļךָ:
(יט) לֹא-נָסוֹג אָחוֹר לִבÖŧÖĩנוÖŧ וַ×ĒÖŧÖĩט אֲ׊ׁÖģרÖĩינוÖŧ מִנÖŧִי אָרְחÖļךָ:
(כ) כÖŧִי דִכÖŧִי×ĒָנוÖŧ בÖŧִמְקוֹם ×ĒÖŧ֡נÖŧִים וַ×ĒÖŧְכַס ×ĸָלÖĩינוÖŧ בְ×ĻַלְמָוÖļ×Ē:
(כא) אִם-שָׁכַחְנוÖŧ ׊ׁÖĩם אֱלֹהÖĩינוÖŧ וַנÖŧִפְרשׂ כÖŧ֡פÖŧÖĩינוÖŧ לְאÖĩל זָר:
(כב) הֲלֹא-אֱלֹהִים יַחֲקָר-זא×Ē כÖŧִי-הוÖŧא ידÖĩ×ĸÖˇ ×ĒÖŧÖˇ×ĸֲלÖģמוֹ×Ē לÖĩב:
(כג) כÖŧִי-×ĸָלÖļיךָ הרַגְנוÖŧ כָל-הַיÖŧוֹם × ÖļחְשַׁבְנוÖŧ כÖŧÖ°×Ļאן טִבְחָה:
(כד) ×ĸוÖŧרָה לָמÖŧָה ×Ēִישַׁן אֲדנָי הָקִי×Ļָה אַל-×ĒÖŧִזְנַח לָנÖļ×Ļַח:
(כה) לָמÖŧָה פָנÖļיךָ ×Ē֡ץְ×ĒÖŧִיר ×ĒÖŧִשְׁכÖŧַח ×ĸָנְיÖĩנוÖŧ וְלַחֲ×ĻÖĩנוÖŧ:
(כו) כÖŧִי שָׁחָה לÖļ×ĸָפָר נ֡פְ׊ׁÖĩנוÖŧ דÖŧָבְקָה לָאָרÖļ×Ĩ בÖŧִטְנÖĩנוÖŧ:
(כז) קוÖŧמָה ×ĸÖļזְרָ×Ēָה לÖŧָנוÖŧ וÖŧפְדÖĩנוÖŧ לְמַ×ĸַן חַסְדÖŧÖļךָ:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
בני זוג ×Ēהלים אימייל דפסחה ישו×ĸה הגשמה הרבים מכר ישו×ĸו×Ē שלום סגולה סגולו×Ē ץ×ĸר×Ē הים בקשה זיכויי מ×Ēים הט×ĸיה נשיכ×Ē נחש דוד מוו×Ē ×Ēהלים ×Ēודה מכרים שונא נשמה אדם דוד המלך מח×Ļי×Ē השקל אם שכולה אמירה חברים בן שמיר×Ē ק׊ר ×Ēלמוד ×Ēורה סגולה גדולי הדור חיילי ×Ļהל מב×Ļ×ĸ ×ĸופר×Ē י×Ļוקה שלום בורא ×ĸולם גדוד


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net