8327
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

×Ēהלים ליום טז בחודש - פרק ×ĸט

 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) מִזְמוֹר לְאָסָ×Ŗ אֱלֹהִים בÖŧָאוÖŧ גוֹיִם בÖŧְנַחֲלָ×ĒÖļךָ טִמÖŧְאוÖŧ אÖļ×Ē-הÖĩיכַל קָדְשׁÖļךָ שָׂמוÖŧ אÖļ×Ē-יְרוÖŧשָׁלַם לְ×ĸִיÖŧִים:
(ב) × Ö¸×ĒְנוÖŧ אÖļ×Ē-נִבְלַ×Ē ×ĸֲבָדÖļיךָ מַאֲכָל לְ×ĸוֹ×Ŗ הַשÖŧָׁמָיִם בÖŧְשַׂר חֲסִידÖļיךָ לְחַיְ×Ēוֹ-אָרÖļ×Ĩ:
(ג) שָׁפְכוÖŧ דָמָם כÖŧַמÖŧַיִם סְבִיבוֹ×Ē יְרוÖŧשָׁלַם וְאÖĩין קוֹבÖĩר:
(ד) הָיִינוÖŧ חÖļרְפÖŧָה לִשְׁכÖĩ× ÖĩינוÖŧ לַ×ĸַג וָקÖļלÖļץ לִסְבִיבוֹ×ĒÖĩינוÖŧ:
(ה) ×ĸַד-מָה יְהוָה ×ĒÖŧÖļאֹנ֡×Ŗ לָנÖļ×Ļַח ×ĒÖŧִבְ×ĸ֡ר כÖŧְמוֹ-אÖĩ׊ׁ קִנְאָ×ĒÖļךָ:
(ו) שְׁפךְ חֲמָ×Ēְךָ אÖļל-הַגÖŧוֹיִם אֲ׊ׁÖļר לֹא-יְדָ×ĸוÖŧךָ וְ×ĸַל-מַמְלָכוֹ×Ē אֲ׊ׁÖļר בÖŧְשִׁמְךָ לֹא קָרָאוÖŧ:
(ז) כÖŧִי-אָכַל אÖļ×Ē-יַ×ĸֲקב וְאÖļ×Ē-נָוÖĩהוÖŧ הÖĩשַׁמÖŧוÖŧ:
(ח) אַל-×ĒÖŧִזְכÖŧָר-לָנוÖŧ ×ĸֲוֹנ×Ē רִאשׁנִים מַהÖĩר יְקַדÖŧְמוÖŧנוÖŧ רַחֲמÖļיךָ כÖŧִי דַלÖŧוֹנוÖŧ מְאד:
(ט) ×ĸָזְרÖĩנוÖŧ אֱלֹהÖĩי יִשְׁ×ĸÖĩנוÖŧ ×ĸַל-דÖŧְבַר כÖŧְבוֹד-׊ְׁמÖļךָ וְהַ×ĻÖŧִילÖĩנוÖŧ וְכַפÖŧÖĩר ×ĸַל-חַטÖŧא×ĒÖĩינוÖŧ לְמַ×ĸַן ׊ְׁמÖļךָ:
(י) לָמÖŧָה יאמְרוÖŧ הַגÖŧוֹיִם אַיÖŧÖĩה אֱלֹהÖĩיהÖļם יִוÖŧָדַ×ĸ בÖŧַגÖŧוֹיִם לְ×ĸÖĩינÖĩינוÖŧ נִקְמַ×Ē דÖŧַם-×ĸֲבָדÖļיךָ הַשÖŧָׁפוÖŧךְ:
(יא) ×ĒÖŧָבוֹא לְפָנÖļיךָ אÖļנְק֡×Ē אָסִיר כÖŧְגדÖļל זְרוֹ×ĸֲךָ הוֹ×ĒÖĩר בÖŧÖ°× Öĩי ×ĒְמוÖŧ×Ēָה:
(יב) וְהָשׁÖĩב לִשְׁכÖĩ× ÖĩינוÖŧ שִׁבְ×ĸÖ¸×Ēַיִם אÖļל-חÖĩיקָם חÖļרְפÖŧÖ¸×Ēָם אֲ׊ׁÖļר חÖĩרְפוÖŧךָ אֲדנָי:
(יג) וַאֲנַחְנוÖŧ ×ĸַמÖŧְךָ וְ×Ļאן מַרְ×ĸִי×ĒÖļךָ נוֹדÖļה לÖŧְךָ לְ×ĸוֹלָם לְדוֹר וָדר נְץ֡פÖŧÖĩר ×ĒÖŧְהִלÖŧÖ¸×ĒÖļךָ:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
מלך נגן לשב×Ē בבי×Ē ×Ēהלים ץ×ĸרה ח×Ēונה בנים ני×Ļחון שונאים סגולה ×Ēפילה מלחמה ישיבה המלך אמירה ללא ילדים ישו×ĸה מזמורים ׊מ×ĸון קשיי לידה פחד לימוד בשב×Ē ריב א׊ שריפה שרפה מריבה ×Ēקנון AboutUs דוד המלך חכמים מ×ĸלה הקדשה ×Ēרומה בי×Ē מיז'בוז קמחא דפסחא טוב מ×ĸל×Ē דין טוב יו×ĸ×Ĩ הקדשו×Ē חולה כבוד דוד


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net