8305
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

×Ēהלים ליום כב בחודש - פרק קו

קו קז
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) הַלְלוÖŧיָהÖŧ הוֹדוÖŧ לַיהוָה כÖŧִי-טוֹב כÖŧִי לְ×ĸוֹלָם חַסְדÖŧוֹ:
(ב) מִי יְמַלÖŧÖĩל גÖŧְבוÖŧרוֹ×Ē יְהוָה יַשְׁמִי×ĸÖˇ כÖŧָל-×ĒÖŧְהִלÖŧÖ¸×Ēוֹ:
(ג) א֡׊ְׁרÖĩי ׊ׁמְרÖĩי מִ׊ְׁפÖŧָט ×ĸשׂÖĩה ×Ļְדָקָה בְכָל-×ĸÖĩ×Ē:
(ד) זָכְרÖĩנִי יְהוָה בÖŧִרְ×Ļוֹן ×ĸַמÖŧÖļךָ פÖŧָקְדÖĩנִי בÖŧִישׁוÖŧ×ĸÖ¸×ĒÖļךָ:
(ה) לִרְאוֹ×Ē בÖŧְטוֹבַ×Ē בÖŧְחִירÖļיךָ לִשְׂמחַ בÖŧְשִׂמְחַ×Ē גÖŧוֹיÖļךָ לְהִ×ĒְהַלÖŧÖĩל ×ĸִם-נַחֲלָ×ĒÖļךָ:
(ו) חָטָאנוÖŧ ×ĸִם-אֲבוֹ×ĒÖĩינוÖŧ הÖļ×ĸֱוִינוÖŧ הִרְשָׁ×ĸְנוÖŧ:
(ז) אֲבוֹ×ĒÖĩינוÖŧ בְמִ×Ļְרַיִם לֹא-הִשְׂכÖŧִילוÖŧ נִפְלְאוֹ×ĒÖļיךָ לֹא זָכְרוÖŧ אÖļ×Ē-רב חֲסָדÖļיךָ וַיÖŧַמְרוÖŧ ×ĸַל-יָם בÖŧְיַם-סוÖŧ×Ŗ:
(ח) וַיÖŧוֹשִׁי×ĸÖĩם לְמַ×ĸַן שְׁמוֹ לְהוֹדִי×ĸÖˇ אÖļ×Ē-גÖŧְבוÖŧרָ×Ēוֹ:
(ט) וַיÖŧִגְ×ĸ֡ר בÖŧְיַם-סוÖŧ×Ŗ וַיÖŧÖļחֱרָב וַיÖŧוֹלִיכÖĩם בÖŧÖˇ×ĒÖŧְהמוֹ×Ē כÖŧַמÖŧִדְבÖŧָר:
(י) וַיÖŧוֹשִׁי×ĸÖĩם מִיÖŧַד שׂוֹנÖĩא וַיÖŧִגְאָלÖĩם מִיÖŧַד אוֹיÖĩב:
(יא) וַיְכַסÖŧוÖŧ-מַיִם ×ĻָרÖĩיהÖļם אÖļחָד מÖĩהÖļם לֹא נוֹ×Ēָר:
(יב) וַיÖŧַאֲמִינוÖŧ בִדְבָרָיו יָשִׁירוÖŧ ×ĒÖŧְהִלÖŧÖ¸×Ēוֹ:
(יג) מִהֲרוÖŧ שָׁכְחוÖŧ מַ×ĸֲשָׂיו לֹא-חִכÖŧוÖŧ לַ×ĸÖ˛×ĻÖ¸×Ēוֹ:
(יד) וַיÖŧÖ´×ĒְאַוÖŧוÖŧ ×Ēַאֲוָה בÖŧַמÖŧִדְבÖŧָר וַיְנַסÖŧוÖŧ-אÖĩל בÖŧִישִׁימוֹן:
(טו) וַיÖŧÖ´×ĒÖŧÖĩן לָהÖļם ׊ׁÖļאֱלָ×Ēָם וַיְשַׁלÖŧַח רָזוֹן בÖŧְנַפְשָׁם:
(טז) וַיְקַנְאוÖŧ לְמשׁÖļה בÖŧַמÖŧַחֲנÖļה לְאַהֲרן קְדוֹשׁ יְהוָה:
(יז) ×ĒÖŧִפְ×ĒÖŧַח-אÖļרÖļ×Ĩ וַ×ĒÖŧִבְלַ×ĸ דÖŧÖ¸×Ēָן וַ×ĒÖŧְכַס ×ĸַל-×ĸֲדַ×Ē אֲבִירָם:
(יח) וַ×ĒÖŧִבְ×ĸ֡ר-אÖĩ׊ׁ בÖŧÖˇ×ĸֲדָ×Ēָם לÖļהָבָה ×ĒÖŧְלַהÖĩט רְ׊ָׁ×ĸִים:
(יט) יַ×ĸֲשׂוÖŧ-×ĸÖĩגÖļל בÖŧְחֹרÖĩב וַיÖŧִ׊ְׁ×ĒÖŧַחֲווÖŧ לְמַסÖŧÖĩכָה:
(כ) וַיÖŧָמִירוÖŧ אÖļ×Ē-כÖŧְבוֹדָם בÖŧÖ°×Ēַבְנִי×Ē שׁוֹר אכÖĩל ×ĸÖĩשׂÖļב:
(כא) שָׁכְחוÖŧ אÖĩל מוֹשִׁי×ĸָם ×ĸשׂÖļה גְדלוֹ×Ē בÖŧְמִ×Ļְרָיִם:
(כב) נִפְלָאוֹ×Ē בÖŧְאÖļרÖļ×Ĩ חָם נוֹרָאוֹ×Ē ×ĸַל-יַם-סוÖŧ×Ŗ:
(כג) וַיÖŧאמÖļר לְהַשְׁמִידָם לוÖŧלÖĩי מ׊ׁÖļה בְחִירוֹ ×ĸָמַד בÖŧ֡פÖŧÖļרÖļ×Ĩ לְפָנָיו לְהָשִׁיב חֲמָ×Ēוֹ מÖĩהַשְׁחִי×Ē:
(כד) וַיÖŧִמְאֲסוÖŧ בÖŧְאÖļרÖļ×Ĩ חÖļמְדÖŧָה לֹא-הÖļאֱמִינוÖŧ לִדְבָרוֹ:
(כה) וַיÖŧÖĩרָגְנוÖŧ בְאָהÖŗלÖĩיהÖļם לֹא ׊ָׁמְ×ĸוÖŧ בÖŧְקוֹל יְהוָה:
(כו) וַיÖŧִ׊Öŧָׂא יָדוֹ לָהÖļם לְהַפÖŧִיל אוֹ×Ēָם בÖŧַמÖŧִדְבÖŧָר:
(כז) וÖŧלְהַפÖŧִיל זַרְ×ĸָם בÖŧַגÖŧוֹיִם וÖŧלְזָרוֹ×Ēָם בÖŧָאֲרָ×Ļוֹ×Ē:
(כח) וַיÖŧÖ´×ĻÖŧָמְדוÖŧ לְבַ×ĸַל פÖŧÖ°×ĸוֹר וַיÖŧאכְלוÖŧ זִבְחÖĩי מÖĩ×Ēִים:
(כט) וַיÖŧַכְ×ĸִיסוÖŧ בÖŧְמַ×ĸַלְלÖĩיהÖļם וַ×ĒÖŧִפְרָ×Ĩ-בÖŧָם מַגÖŧÖĩפָה:
(ל) וַיÖŧÖˇ×ĸֲמד פÖŧִינְחָס וַיְפַלÖŧÖĩל וַ×ĒÖŧÖĩ×ĸÖ¸×Ļ֡ר הַמÖŧַגÖŧÖĩפָה:
(לא) וַ×ĒÖŧÖĩחָשׁÖļב לוֹ לִ×Ļְדָקָה לְדר וָדר ×ĸַד-×ĸוֹלָם:
(לב) וַיÖŧ֡קְ×ĻִיפוÖŧ ×ĸַל-מÖĩי מְרִיבָה וַיÖŧÖĩר֡×ĸ לְמשׁÖļה בÖŧÖˇ×ĸֲבוÖŧרָם:
(לג) כÖŧִי-הִמְרוÖŧ אÖļ×Ē-רוÖŧחוֹ וַיְבַטÖŧÖĩא בÖŧִשְׂפָ×Ēָיו:
(לד) לֹא-הִשְׁמִידוÖŧ אÖļ×Ē-הָ×ĸַמÖŧִים אֲ׊ׁÖļר אָמַר יְהוָה לָהÖļם:
(לה) וַיÖŧÖ´×ĒÖ°×ĸָרְבוÖŧ בַגÖŧוֹיִם וַיÖŧִלְמְדוÖŧ מַ×ĸֲשׂÖĩיהÖļם:
(לו) וַיÖŧÖˇ×ĸַבְדוÖŧ אÖļ×Ē-×ĸÖ˛×ĻַבÖŧÖĩיהÖļם וַיÖŧִהְיוÖŧ לָהÖļם לְמוֹקÖĩ׊ׁ:
(לז) וַיÖŧִזְבÖŧְחוÖŧ אÖļ×Ē-בÖŧÖ°× ÖĩיהÖļם וְאÖļ×Ē-בÖŧְנוֹ×ĒÖĩיהÖļם לַשÖŧׁÖĩדִים:
(לח) וַיÖŧִ׊ְׁפÖŧְכוÖŧ דָם נָקִי דÖŧַם-בÖŧÖ°× ÖĩיהÖļם וÖŧבְנוֹ×ĒÖĩיהÖļם אֲ׊ׁÖļר זִבÖŧְחוÖŧ לַ×ĸÖ˛×ĻַבÖŧÖĩי כְנָ×ĸַן וַ×ĒÖŧÖļחֱנַ×Ŗ הָאָרÖļ×Ĩ בÖŧַדÖŧָמִים:
(לט) וַיÖŧִטְמְאוÖŧ בְמַ×ĸֲשׂÖĩיהÖļם וַיÖŧִזְנוÖŧ בÖŧְמַ×ĸַלְלÖĩיהÖļם:
(מ) וַיÖŧִחַר-א֡×Ŗ יְהוָה בÖŧÖ°×ĸַמÖŧוֹ וַיְ×ĒÖ¸×ĸÖĩב אÖļ×Ē-נַחֲלָ×Ēוֹ:
(מא) וַיÖŧÖ´×ĒÖŧÖ°× Öĩם בÖŧְיַד-גÖŧוֹיִם וַיÖŧִמְשְׁלוÖŧ בָהÖļם שׂנְאÖĩיהÖļם:
(מב) וַיÖŧִלְחָ×ĻוÖŧם אוֹיְבÖĩיהÖļם וַיÖŧִכÖŧָנְ×ĸוÖŧ ×ĒÖŧַחַ×Ē יָדָם:
(מג) פÖŧÖ°×ĸָמִים רַבÖŧוֹ×Ē יַ×ĻÖŧִילÖĩם וְהÖĩמÖŧָה יַמְרוÖŧ בַ×ĸÖ˛×ĻÖ¸×Ēָם וַיÖŧָמכÖŧוÖŧ בÖŧÖˇ×ĸֲוֹנָם:
(מד) וַיÖŧ֡רְא בÖŧÖˇ×ĻÖŧ֡ר לָהÖļם בÖŧְ׊ָׁמְ×ĸוֹ אÖļ×Ē-רִנÖŧÖ¸×Ēָם:
(מה) וַיÖŧִזְכÖŧר לָהÖļם בÖŧְרִי×Ēוֹ וַיÖŧÖ´× ÖŧָחÖĩם כÖŧְרב חֲסָדָיו:
(מו) וַיÖŧÖ´×ĒÖŧÖĩן אוֹ×Ēָם לְרַחֲמִים לִפְנÖĩי כÖŧָל-שׁוֹבÖĩיהÖļם:
(מז) הוֹשִׁי×ĸÖĩנוÖŧ יְהוָה אֱלֹהÖĩינוÖŧ וְקַבÖŧÖ°×ĻÖĩנוÖŧ מִן-הַגÖŧוֹיִם לְהדוֹ×Ē לְשׁÖĩם קָדְשׁÖļךָ לְהִשְׁ×ĒÖŧַבÖŧÖĩחַ בÖŧÖ´×ĒְהִלÖŧÖ¸×ĒÖļךָ:
(מח) בÖŧָרוÖŧךְ יְהוָה אֱלֹהÖĩי יִשְׂרָאÖĩל מִן-הָ×ĸוֹלָם וְ×ĸַד הָ×ĸוֹלָם וְאָמַר כÖŧָל-הָ×ĸָם אָמÖĩן הַלְלוÖŧיָהÖŧ:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
ישו×ĸו×Ē שלום סגולה ה×Ļלחה בי×Ē הכשה זהירו×Ē שואב מים יוחאי לאמר מוו×Ē ריב ׊מ×ĸון שנאה מזמורים ×Ēרומה לאמיר×Ē ×Ēהילים about דוד ישו×ĸה לימודים ×ĸבוד×Ē מינו×Ē נישואים בקשה למ×Ļוא חן רבים ×Ēהילים דין שלא יחלש טוב פחד פאפו חבר ילדים נכו×Ē אישה זיכוי רוחני ×Ēפילה רוכבים המלך הטבה חולשו×Ē ח×Ēונה הברחה ×Ēלמוד


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net