8327
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

×Ēהלים ליום ט בחודש - פרק מט

 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) לַמְנַ×ĻÖŧÖĩחַ לִבְנÖĩי-קרַח מִזְמוֹר:
(ב) ׊ִׁמְ×ĸוÖŧ-זא×Ē כÖŧָל-הָ×ĸַמÖŧִים הַאֲזִינוÖŧ כÖŧָל-ישְׁבÖĩי חָלÖļד:
(ג) גÖŧַם-בÖŧÖ°× Öĩי אָדָם גÖŧַם-בÖŧÖ°× Öĩי-אִישׁ יַחַד ×ĸָשִׁיר וְאÖļבְיוֹן:
(ד) פÖŧִי יְדַבÖŧÖĩר חָכְמוֹ×Ē וְהָגוÖŧ×Ē לִבÖŧִי ×ĒְבוÖŧנוֹ×Ē:
(ה) א֡טÖŧÖļה לְמָשָׁל אָזְנִי אÖļפְ×ĒÖŧַח בÖŧְכִנÖŧוֹר חִידָ×Ēִי:
(ו) לָמÖŧָה אִירָא בÖŧִימÖĩי רָ×ĸ ×ĸֲוֹן ×ĸֲקÖĩבַי יְסוÖŧבÖŧÖĩנִי:
(ז) הַבÖŧטְחִים ×ĸַל-חÖĩילָם וÖŧבְרב ×ĸָ׊ְׁרָם יִ×ĒְהַלÖŧָלוÖŧ:
(ח) אָח לֹא-פָדה יִפְדÖŧÖļה אִישׁ לֹא-יִ×ĒÖŧÖĩן לÖĩאלֹהִים כÖŧָפְרוֹ:
(ט) וְיÖĩק֡ר פÖŧִדְיוֹן נַפְשָׁם וְחָדַל לְ×ĸוֹלָם:
(י) וִיחִי-×ĸוֹד לָנÖļ×Ļַח לֹא יִרְאÖļה הַשÖŧָׁחַ×Ē:
(יא) כÖŧִי יִרְאÖļה חֲכָמִים יָמוÖŧ×ĒוÖŧ יַחַד כÖŧְסִיל וָבַ×ĸ֡ר יאבÖĩדוÖŧ וְ×ĸָזְבוÖŧ לַאֲחÖĩרִים חÖĩילָם:
(יב) קִרְבÖŧָם בÖŧÖ¸×ĒÖŧÖĩימוֹ לְ×ĸוֹלָם מִשְׁכÖŧÖ°× ×Ēָם לְדוֹר וָדר קָרְאוÖŧ בִשְׁמוֹ×Ēָם ×ĸֲלÖĩי אֲדָמוֹ×Ē:
(יג) וְאָדָם בÖŧִיקָר בÖŧַל-יָלִין נִמְשַׁל כÖŧַבÖŧְהÖĩמוֹ×Ē נִדְמוÖŧ:
(יד) זÖļה דַרְכÖŧָם כÖŧÖļץÖļל לָמוֹ וְאַחֲרÖĩיהÖļם בÖŧְפִיהÖļם יִרְ×ĻוÖŧ ץÖļלָה:
(טו) כÖŧÖˇ×ĻÖŧאן לִשְׁאוֹל ׊ׁ֡×ĒÖŧוÖŧ מָוÖļ×Ē יִרְ×ĸÖĩם וַיÖŧִרְדÖŧוÖŧ בָם יְשָׁרִים לַבÖŧקÖļר וְ×ĻוÖŧרָם לְבַלÖŧוֹ×Ē שְׁאוֹל מִזÖŧְבÖģל לוֹ:
(טז) אַךְ-אֱלֹהִים יִפְדÖŧÖļה-נַפְשִׁי מִיÖŧַד שְׁאוֹל כÖŧִי יִקÖŧָחÖĩנִי ץÖļלָה:
(יז) אַל-×ĒÖŧִירָא כÖŧִי-יַ×ĸֲ׊ִׁר אִישׁ כÖŧִי-יִרְבÖŧÖļה כÖŧְבוֹד בÖŧÖĩי×Ēוֹ:
(יח) כÖŧִי לֹא בְמוֹ×Ēוֹ יִקÖŧַח הַכÖŧל לֹא-יÖĩרÖĩד אַחֲרָיו כÖŧְבוֹדוֹ:
(יט) כÖŧִי נַפְשׁוֹ בÖŧְחַיÖŧָיו יְבָרÖĩךְ וְיוֹדÖģךָ כÖŧִי-×ĒÖĩיטִיב לָךְ:
(כ) ×ĒÖŧָבא ×ĸַד-דÖŧוֹר אֲבוֹ×Ēָיו ×ĸַד-× Öĩ×Ļַח לֹא יִרְאוÖŧ-אוֹר:
(כא) אָדָם בÖŧִיקָר וְלֹא יָבִין נִמְשַׁל כÖŧַבÖŧְהÖĩמוֹ×Ē נִדְמוÖŧ:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
שלום שונאים ×ĸבודה אובדן שב×Ē בניין סגולו×Ē אלי×ĸזר ב×Ē זוג מ×Ļיא×Ē חן נפלים ×Ēהילים שליח×Ē אישה דוד המלך ישו×ĸה הגשמ×Ē משאלה רבים בנים ×ĸם האר×Ĩ ×Ēהילים מחולק דין שמיר×Ē ק׊ר קמחה סגולה שנאה ×ĸיר אלילים רוכבים לה×Ēפלל שליחה טוב מזמורים בן ישיבה גביר דפסחה לימודים קמחא דפסחא בי×Ē ׊מ×ĸון גשמי דוד דואר אלקטרוני


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net