6966
öåų ÷łų ņķ śäéģéķ.net
ńāåģåś łéųéķ īąīųéķ ä÷ćłåś śųåķ ģšå ś÷łåųś
éåķ įēåćł éåķ įłįåņ
äłķ łģź įśäéģéķ łąģ įśäéģéķ
ēéōåł įąśų

×Ŗהלים ליום ט בחודש - פ×Øק מט

 ×Ŗ×Øום לאמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים והקדש×Ŗך ×Ŗופיע כאן äåńó ä÷ćłä
(א) לַמְנַצֵּחַ ל֓בְנֵי-ק×Øַח מ֓זְמוֹ×Ø:
(ב) שׁ֓מְעוּ-זא×Ŗ כּÖøל-הÖøעַמּ֓ים הַאֲז֓ינוּ כּÖøל-ישְׁבֵי חÖøלֶד:
(ג) גַּם-בְּנֵי אÖøדÖøם גַּם-בְּנֵי-א֓ישׁ יַחַד ×¢Öøשׁ֓י×Ø ×•Ö°×Ö¶×‘Ö°×™×•Ö¹×Ÿ:
(ד) פּ֓י יְדַבֵּ×Ø ×—Öøכְמוֹ×Ŗ וְהÖøגוּ×Ŗ ל֓בּ֓י ×Ŗְבוּנוֹ×Ŗ:
(ה) אַטֶּה לְמÖøשׁÖøל אÖø×–Ö°× Ö“×™ אֶפְ×Ŗַּח בְּכ֓נּוֹ×Ø ×—Ö“×™×“Öø×ŖÖ“×™:
(ו) לÖøמּÖøה א֓י×ØÖøא בּ֓ימֵי ×ØÖø×¢ עֲוֹן עֲקֵבַי יְהוּבֵּנ֓י:
(ז) הַבּטְח֓ים עַל-חֵילÖøם וּבְ×Øב ×¢Öøשְׁ×ØÖøם ×™Ö“×ŖְהַלּÖøלוּ:
(ח) אÖøח לֹא-פÖøדה י֓פְדֶּה א֓ישׁ לֹא-×™Ö“×Ŗֵּן לֵאלֹה֓ים כּÖøפְ×Øוֹ:
(ט) וְיֵקַ×Ø ×¤Ö¼Ö“×“Ö°×™×•Ö¹×Ÿ נַפְשׁÖøם וְחÖøדַל לְעוֹלÖøם:
(י) ו֓יח֓י-עוֹד לÖøנֶצַח לֹא ×™Ö“×Øְאֶה הַשּׁÖøחַ×Ŗ:
(יא) ×›Ö¼Ö“×™ ×™Ö“×Øְאֶה חֲכÖøמ֓ים יÖøמוּ×Ŗוּ יַחַד כְּה֓יל וÖøבַעַ×Ø ×™××‘Öµ×“×•Ö¼ וְעÖøזְבוּ לַאֲחֵ×Ø֓ים חֵילÖøם:
(יב) ק֓×ØְבּÖøם בּÖø×Ŗֵּימוֹ לְעוֹלÖøם מ֓שְׁכְּנ×ŖÖøם לְדוֹ×Ø ×•Öøד×Ø ×§Öø×Øְאוּ ב֓שְׁמוֹ×ŖÖøם עֲלֵי אֲדÖøמוֹ×Ŗ:
(יג) וְאÖøדÖøם בּ֓יקÖø×Ø ×‘Ö¼Ö·×œ-יÖøל֓ין נ֓מְשַׁל כַּבְּהֵמוֹ×Ŗ נ֓דְמוּ:
(יד) זֶה דַ×ØְכּÖøם כֶּהֶל לÖøמוֹ וְאַחֲ×Øֵיהֶם בְּפ֓יהֶם ×™Ö“×Øְצוּ הֶלÖøה:
(טו) כַּצּאן ל֓שְׁאוֹל שַׁ×Ŗּוּ מÖøוֶ×Ŗ ×™Ö“×Øְעֵם וַיּ֓×Øְדּוּ בÖøם יְשׁÖø×Ø֓ים לַבּקֶ×Ø ×•Ö°×¦×•Ö¼×ØÖøם לְבַלּוֹ×Ŗ שְׁאוֹל מ֓זְּבֻל לוֹ:
(טז) אַךְ-אֱלֹה֓ים י֓פְדֶּה-נַפְשׁ֓י מ֓יַּד שְׁאוֹל ×›Ö¼Ö“×™ י֓קּÖø×—Öµ× Ö“×™ הֶלÖøה:
(יז) אַל-×ŖÖ¼Ö“×™×ØÖøא ×›Ö¼Ö“×™-יַעֲשׁ֓×Ø ×Ö“×™×©× ×›Ö¼Ö“×™-×™Ö“×Øְבֶּה כְּבוֹד בֵּי×Ŗוֹ:
(יח) ×›Ö¼Ö“×™ לֹא בְמוֹ×Ŗוֹ י֓קַּח הַכּל לֹא-יֵ×Øֵד אַחֲ×ØÖøיו כְּבוֹדוֹ:
(יט) ×›Ö¼Ö“×™ נַפְשׁוֹ בְּחַיּÖøיו יְבÖø×Øֵךְ וְיוֹדֻךÖø ×›Ö¼Ö“×™-×Ŗֵיט֓יב לÖøךְ:
(כ) ×ŖÖ¼Öøבא עַד-דּוֹ×Ø ×Ö²×‘×•Ö¹×ŖÖøיו עַד-נֵצַח לֹא ×™Ö“×Øְאוּ-אוֹ×Ø:
(כא) אÖøדÖøם בּ֓יקÖø×Ø ×•Ö°×œÖ¹× יÖøב֓ין נ֓מְשַׁל כַּבְּהֵמוֹ×Ŗ נ֓דְמוּ:
āųńś äćōńä łģē ģēįų
÷ųąśé ąś äōų÷ ģą ÷ųąśé ąś äōų÷
ōų÷ äįą ōų÷ ÷åćķ
śāéåś
×Ŗפילה בקשה אח×Øי אמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים ×Ŗהלים ישועה הגולה עז×Øה ×Øבי המלך שי×Ø ×©×œ×•× זוגיו×Ŗ זוג שכול ייעוׄ זיכוי הגולו×Ŗ ×Ŗ×Øומ×Ŗ איב×Øים הגולה ק×Øיא×Ŗ ×Ŗהלים טוב ×Ŗעוקה לייש הפלה שפע ישיבה פחד הנגן ×Ŗפילה שנאה דוד המלך חן ×Ŗהילים בנים ×Ŗהילים מחולק ב×Ø ×¢×™×œ×•×™ מלך אהבה ×Ŗהלים אימייל כאב ×Øאש ה×Øבים מו×Ŗ בי×Ŗ גבי×Ø ×¢×§×Øה ×Øיב לשלוח חכמים


ī÷įåöś īōņģ äģėä įųłś   ż©ż All Rights Reserved, tehilim.net