6026
öåų ÷łų ņķ śäéģéķ.net
ńāåģåś łéųéķ īąīųéķ ä÷ćłåś śųåķ ģšå ś÷łåųś
éåķ įēåćł éåķ įłįåņ
äłķ łģź įśäéģéķ łąģ įśäéģéķ
ēéōåł įąśų

×Ŗהילים ליום שני - פ×Øק ל

לב×Øיאו×Ŗ אי×Ŗנה, פ×Ø× ×”×” ב×Øווח ובשפע וא×Øיכו×Ŗ ימים לשי×Øן ויקי×Ø ×Ŗו×Øג'מן וכל משפח×Ŗם. כפ×Øה ומחילה לכל יש×Øאל ב×Øכה ושכינה לשי×Øן ב×Ŗ דו×Ø×™×” מימ×Øן          ×Ŗ×Øום לאמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים והקדש×Ŗך ×Ŗופיע כאן äåńó ä÷ćłä
(א) מ֓זְמוֹ×Ø ×©×Ö“×™×Ø ×—Ö²× Ö»×›Ö¼Ö·×Ŗ הַבַּי֓×Ŗ לְדÖøו֓ד:
(ב) אֲ×Øוֹמ֓מְךÖø יְהוÖøה ×›Ö¼Ö“×™ ד֓לּ֓י×ŖÖø× Ö“×™ וְלֹא-שׂ֓מַּחְ×ŖÖ¼Öø איְבַי ל֓י:
(ג) יְהוÖøה אֱלֹהÖøי שׁ֓וַּעְ×ŖÖ¼Ö“×™ אֵלֶיךÖø וַ×ŖÖ¼Ö“×ØְפּÖøאֵנ֓י:
(ד) יְהוÖøה הֶעֱל֓י×ŖÖø מ֓ן-שְׁאוֹל נַפְשׁ֓י ×—Ö“×™Ö¼Ö“×™×ŖÖ·× Ö“×™ מ֓יּÖø×Øְד֓י בוֹ×Ø:
(ה) זַמְּ×Øוּ לַיהוÖøה חֲה֓ידÖøיו וְהוֹדוּ לְזֵכֶ×Ø ×§Öøדְשׁוֹ:
(ו) ×›Ö¼Ö“×™ ×Øֶגַע בְּאַפּוֹ חַיּ֓ים בּ֓×Øְצוֹנוֹ בּÖø×¢Ö¶×Øֶב יÖøל֓ין בֶּכ֓י וְלַבּקֶ×Ø ×ØÖ“× Ö¼Öøה:
(ז) וַאֲנ֓י אÖøמַ×ØÖ°×ŖÖ¼Ö“×™ בְשַׁלְו֓י בַּל-אֶמּוֹט לְעוֹלÖøם:
(ח) יְהוÖøה בּ֓×ØְצוֹנְךÖø הֶעֱמַדְ×ŖÖ¼Öøה לְהַ×ØÖ°×ØÖ“×™ עז ×”Ö“×”Ö°×ŖÖ¼Ö·×ØÖ°×ŖÖ¼Öø פÖøנֶיךÖø הÖø×™Ö“×™×ŖÖ“×™ נ֓בְהÖøל:
(ט) אֵלֶיךÖø יְהוÖøה אֶקְ×ØÖøא וְאֶל-אֲדנÖøי אֶ×ŖְחַנּÖøן:
(י) מַה-בֶּצַע בְּדÖøמ֓י בְּ×Ø֓דְ×ŖÖ¼Ö“×™ אֶל-שׁÖøחַ×Ŗ הֲיוֹדְךÖø ×¢ÖøפÖø×Ø ×”Ö²×™Ö·×’Ö¼Ö“×™×“ אֲמ֓×ŖֶּךÖø:
(יא) שְׁמַע-יְהוÖøה וְחÖø× Ö¼Öµ× Ö“×™ יְהוÖøה הֱיֵה עזֵ×Ø ×œÖ“×™:
(יב) הÖøפַכְ×ŖÖ¼Öø מ֓הְפְּד֓י לְמÖøחוֹל ל֓י פּ֓×Ŗַּחְ×ŖÖ¼Öø שַׂקּ֓י וַ×Ŗְּאַזְּ×ØÖµ× Ö“×™ שׂ֓מְחÖøה:
(יג) לְמַעַן יְזַמֶּ×ØְךÖø כÖøבוֹד וְלֹא י֓דּם יְהוÖøה אֱלֹהַי לְעוֹלÖøם אוֹדֶךּÖø:
āųńś äćōńä łģē ģēįų
÷ųąśé ąś äōų÷ ģą ÷ųąśé ąś äōų÷
ōų÷ äįą ōų÷ ÷åćķ
śāéåś
הכשה זהי×Øו×Ŗ ה×Øבים הגולה יועׄ הטבה מי×Ŗה ×Øפואה טעו×Ŗ מעל×Ŗ מזמו×Øים אויבים המלך ×Ŗעוקה ×Ø×¢ ×Ŗהלים זוגיו×Ŗ הגולו×Ŗ שלום לימוד מעלה ×Ŗהילים בניה ×Ŗלמוד דוד ישועה אדם נשיכה עין הפלה גשמי המא×Øח קושי מו×Ŗ דוד המלך עז×Øה אליעז×Ø ×Ŗפילו×Ŗ קשיים זיכוי


ī÷įåöś īōņģ äģėä įųłś   ż©ż All Rights Reserved, tehilim.net