8054
צור קשר עם תהילים.net
סגולות שירים מאמרים הקדשות תרום לנו תקשורת

להצליח בזכות התהילים

 תרום לאמירת תהילים והקדשתך תופיע כאן
אמירת תהילים, סגולות וישועות מתהלים
הקורא תהילים בכל יום, ומוציאם בפה, וכן ברכת המזון האומרם בכל רם, מאריכין לו ימיו ושנותיו. (הרב חיים פלאג'י).

מזמורי תהילים הם מפתחות המתאימות לכל היכלות הרחמים רפואה ישועה ופרנסה.
ולכך נקראים שירי דוד מלכנו- תהילים. שיכולין לפעול בידם הכל ואין שטן ואין פגע רע. (נועם אלימלך).

האומר ספר תהילים בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. (תהילה לדוד).

טוב מאוד להיות לאדם קשר תמידי עם דוד המלך עליו השלום. במהרה בימינו כשיבוא משיח בן דוד, ראשית שאלתו: מי מחסידיו באמירת תהילים ובסעודות מלווה-מלכה. ומי שיהיה נמצא מחיילותיו של בית דוד התמידיים , אשרי לו ואשרי חלקו. (פרדס מנחם).

אם רוצה להרבות בתפילה, יוכל לומר תהילים, שהוא כעוסק בתורה, ויש בה סגולות הרבה. (שו''ת שבות יעקב).

ועל כן אל יהי קל בעיניך לומר שיעור קבוע תהילים בכל יום, כי על כן נקראים ''מזמורים'', שמכריתין ומזמינין ומחתכין הקליפות שלא יקטרגו קודם שמתחילין להתפלל. ועל ידי אמירת התהילים באים הרבה הצלות לעולם. (יסוד יוסף).

אין לנו דבר גדול יותר מספר תהילים שכלול מן הכל, רבים שבחים להשם יתברך, ורבים מזמורים הם של בקשות מחילה סליחה והכל מיד ה' השכיל דוד המלך עליו השלום ברוח הקודש. והאומר תהילים הוא כמתפלל והוא גם כן כעוסק בתורה. (של''ה).

מה שיש קבלה מצדיקים לומר כל ספר תהילים בלי הפסק, והוא סגולה לכל דבר, אמר על זה הרב הקדוש מוה''מ מסאווראן שההמון סוברים שהפירוש בלי הפסק היינו שלא יפסוק בינתיים באיזה דיבור, אבל אני אומר הפירוש בלי הפסק, שלא יהיה שום הפסק כלל מלבו לפיו, ויהיו שווים בעת אמירתו כל מזמורי תהילים, וזוהי סגולה נפלאה לכל דבר. (אסיפת אמרים).

- תרום לאתר והיה שותף לזכויות אמירת תהילים 24 שעות ביממה -
            
אוהב לטייל ? בא לעשות מזה כסף ! לחץ כעת.
5558
אנשים מריבה המארח תפילה קמחה שבועות שלום בית לאמר חיים רוחניות תמותה חי טיול רשבי קשיי לידה שלום טעות יוחאי המלך אדם להרבות נסיעה אליעזר אויב סגולות אריה דוד אובדן לידה מעלת כבוד ישועה תהלים הטעיה בנים חולשות מזמורים תהלים דוא"ל תהילים הצלחה בת חכמים חבר נישואין


  All Rights Reserved, tehilim.net