8358
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

×Ēהילים ליום שלישי - פרק נא

 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) לַמְנַ×ĻÖŧÖĩחַ מִזְמוֹר לְדָוִד:
(ב) בÖŧְבוֹא אÖĩלָיו × Ö¸×Ēָן הַנÖŧָבִיא כÖŧ֡אֲ׊ׁÖļר-בÖŧָא אÖļל-בÖŧÖˇ×Ē-שָׁבַ×ĸ:
(ג) חָנÖŧÖĩנִי אֱלֹהִים כÖŧְחַסְדÖŧÖļךָ כÖŧְרב רַחֲמÖļיךָ מְחÖĩה פְ׊ָׁ×ĸָי:
(ד) הÖļרÖļב כÖŧַבÖŧְץÖĩנִי מÖĩ×ĸֲוֹנִי וÖŧמÖĩחַטÖŧָא×Ēִי טַהֲרÖĩנִי:
(ה) כÖŧִי-פְ׊ָׁ×ĸַי אֲנִי אÖĩדָ×ĸ וְחַטÖŧָא×Ēִי × ÖļגְדÖŧִי ×Ēָמִיד:
(ו) לְךָ לְבַדÖŧְךָ חָטָא×Ēִי וְהָרַ×ĸ בÖŧÖ°×ĸÖĩינÖļיךָ ×ĸָשִׂי×Ēִי לְמַ×ĸַן-×ĒÖŧÖ´×ĻְדÖŧ֡ק בÖŧְדָבְרÖļךָ ×ĒÖŧִזְכÖŧÖļה בְשָׁפְטÖļךָ:
(ז) הÖĩן-בÖŧÖ°×ĸָווֹן חוֹלָלְ×ĒÖŧִי וÖŧבְחÖĩטְא יÖļחֱמַ×Ēְנִי אִמÖŧִי:
(ח) הÖĩן אֱמÖļ×Ē חָפַ×ĻÖ°×ĒÖŧÖ¸ בַטÖŧÖģחוֹ×Ē וÖŧבְסָ×ĒÖģם חָכְמָה ×Ēוֹדִי×ĸÖĩנִי:
(ט) ×ĒÖŧְחַטÖŧְאÖĩנִי בְאÖĩזוֹב וְאÖļטְהָר ×ĒÖŧְכַבÖŧְץÖĩנִי וÖŧמִ׊ÖŧׁÖļלÖļג אַלְבÖŧִין:
(י) ×ĒÖŧַשְׁמִי×ĸÖĩנִי שָׂשׂוֹן וְשִׂמְחָה ×ĒÖŧָגÖĩלְנָה ×ĸÖ˛×Ļָמוֹ×Ē דÖŧִכÖŧִי×ĒÖ¸:
(יא) הַסְ×ĒÖŧÖĩר פÖŧָנÖļיךָ מÖĩחֲטָאָי וְכָל-×ĸֲוֹנ×Ēַי מְחÖĩה:
(יב) לÖĩב טָהוֹר בÖŧְרָא-לִי אֱלֹהִים וְרוÖŧחַ נָכוֹן חַדÖŧÖĩ׊ׁ בÖŧְקִרְבÖŧִי:
(יג) אַל-×ĒÖŧַשְׁלִיכÖĩנִי מִלÖŧְפָנÖļיךָ וְרוÖŧחַ קָדְשְׁךָ אַל-×ĒÖŧִקÖŧַח מִמÖŧÖļ× Öŧִי:
(יד) הָשִׁיבָה לÖŧִי שְׂשׂוֹן יִשְׁ×ĸÖļךָ וְרוÖŧחַ נְדִיבָה ×ĒִסְמְכÖĩנִי:
(טו) אֲלַמÖŧְדָה פ׊ְׁ×ĸִים דÖŧְרָכÖļיךָ וְחַטÖŧָאִים אÖĩלÖļיךָ יָשׁוÖŧבוÖŧ:
(טז) הַ×ĻÖŧִילÖĩנִי מִדÖŧָמִים אֱלֹהִים אֱלֹהÖĩי ×ĒְשׁוÖŧ×ĸÖ¸×Ēִי ×ĒÖŧְר֡נÖŧÖĩן לְשׁוֹנִי ×Ļִדְקָ×ĒÖļךָ:
(יז) אֲדנָי שְׂפָ×Ēַי ×ĒÖŧִפְ×ĒÖŧָח וÖŧפִי יַגÖŧִיד ×ĒÖŧְהִלÖŧÖ¸×ĒÖļךָ:
(יח) כÖŧִי לֹא-×ĒַחְפÖŧ×Ĩ זÖļבַח וְאÖļ×ĒÖŧÖĩנָה ×ĸוֹלָה לֹא ×Ēִרְ×ĻÖļה:
(יט) זִבְחÖĩי אֱלֹהִים רוÖŧחַ נִשְׁבÖŧָרָה לÖĩב-נִשְׁבÖŧָר וְנִדְכÖŧÖļה אֱלֹהִים לֹא ×ĒִבְזÖļה:
(כ) הÖĩיטִיבָה בִרְ×Ļוֹנְךָ אÖļ×Ē-×ĻִיÖŧוֹן ×ĒÖŧִבְנÖļה חוֹמוֹ×Ē יְרוÖŧשָׁלָם:
(כא) אָז ×ĒÖŧַחְפÖŧ×Ĩ זִבְחÖĩי-×ĻÖļדÖļק ×ĸוֹלָה וְכָלִיל אָז יַ×ĸֲלוÖŧ ×ĸַל-מִזְבÖŧַחֲךָ פָרִים:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
זהירו×Ē שכול פחד ישו×ĸה שלום רבים נישואים זיכוי סגולו×Ē משפט ישו×ĸו×Ē זוג המלך דוד המלך פרנסה ×Ēרומ×Ē נפטר מזמורים נישואין איברים ×ĸין דוד אנשים נפלים ×Ēורה ב×Ē ×Ēנאי שימוש לה×Ēפלל לימוד מינו×Ē מו×Ē רוחני×Ē שונא כפירה שייט ×ĸקר ׊פ×ĸ סגולה ×Ēהילים אדם ידידים מ×Ļיאה שונא מ×ĸיק


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net