8281
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

×Ēהלים ליום כ בחודש - פרק ×Ļז

 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) יְהוָה מָלָךְ ×ĒÖŧָגÖĩל הָאָרÖļ×Ĩ יִשְׂמְחוÖŧ אִיÖŧִים רַבÖŧִים:
(ב) ×ĸָנָן וַ×ĸֲרָפÖļל סְבִיבָיו ×ĻÖļדÖļק וÖŧמִ׊ְׁפÖŧָט מְכוֹן כÖŧִסְאוֹ:
(ג) אÖĩ׊ׁ לְפָנָיו ×ĒÖŧÖĩלÖĩךְ וÖŧ×ĒְלַהÖĩט סָבִיב ×Ļָרָיו:
(ד) הÖĩאִירוÖŧ בְרָקָיו ×ĒÖŧÖĩבÖĩל רָאֲ×Ēָה וַ×ĒÖŧָחÖĩל הָאָרÖļ×Ĩ:
(ה) הָרִים כÖŧַדÖŧוֹנַג נָמַסÖŧוÖŧ מִלÖŧִפְנÖĩי יְהוָה מִלÖŧִפְנÖĩי אֲדוֹן כÖŧָל-הָאָרÖļ×Ĩ:
(ו) הִגÖŧִידוÖŧ הַשÖŧָׁמַיִם ×Ļִדְקוֹ וְרָאוÖŧ כָל-הָ×ĸַמÖŧִים כÖŧְבוֹדוֹ:
(ז) יÖĩבשׁוÖŧ כÖŧָל-×ĸבְדÖĩי פÖļץÖļל הַמÖŧÖ´×Ēְהַלְלִים בÖŧָאֱלִילִים הִשְׁ×ĒÖŧַחֲווÖŧ-לוֹ כÖŧָל-אֱלֹהִים:
(ח) ׊ָׁמְ×ĸָה וַ×ĒÖŧִשְׂמַח ×ĻִיÖŧוֹן וַ×ĒÖŧָגÖĩלְנָה בÖŧְנוֹ×Ē יְהוÖŧדָה לְמַ×ĸַן מִ׊ְׁפÖŧָטÖļיךָ יְהוָה:
(ט) כÖŧִי-א֡×ĒÖŧָה יְהוָה ×ĸÖļלְיוֹן ×ĸַל-כÖŧָל-הָאָרÖļ×Ĩ מְאד × Öˇ×ĸֲלÖĩי×ĒÖ¸ ×ĸַל-כÖŧָל-אֱלֹהִים:
(י) אהֲבÖĩי יְהוָה שִׂנְאוÖŧ רָ×ĸ ׊ׁמÖĩר נַפְשׁוֹ×Ē חֲסִידָיו מִיÖŧַד רְ׊ָׁ×ĸִים יַ×ĻÖŧִילÖĩם:
(יא) אוֹר זָרÖģ×ĸÖˇ לַ×ĻÖŧַדÖŧִיק וÖŧלְיִשְׁרÖĩי-לÖĩב שִׂמְחָה:
(יב) שִׂמְחוÖŧ ×ĻַדÖŧִיקִים בÖŧַיהוָה וְהוֹדוÖŧ לְזÖĩכÖļר קָדְשׁוֹ:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
להרבו×Ē player אויבים משונה רבים מריבה המלך זהירו×Ē הטבה חי גוזר ישו×ĸה יהב להבריח שונאיך נישואים רוחניו×Ē מלך החיו×Ē ישו×ĸו×Ē חולשו×Ē הקדשו×Ē שבו×ĸו×Ē סגולה שונא ×Ēהילים ריב דוד המלך ×ĸם האר×Ĩ שלום ×Ēרומה ×Ēהלים דוא"ל אמונה יוחאי אישה דוד משמים ה×Ļלחו×Ē מ×ĸל×Ē אדם פחד מו×Ļלח AboutUs


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net