7608
צור קשר עם תהילים.net
סגולות שירים מאמרים הקדשות תרום לנו תקשורת

.

 תרום לאמירת תהילים והקדשתך תופיע כאן

/

נבל    אמירת תהילים, סגולות וישועות מתהלים המנגנים

אמירת תהילים, סגולות וישועות מתהלים תהלים בשבת

אמירת תהילים, סגולות וישועות מתהלים עשיר למדן ושואב מים עם הארץ

אמירת תהילים, סגולות וישועות מתהלים האורח והמארח

אמירת תהילים, סגולות וישועות מתהלים העוסק בתורה

אמירת תהילים, סגולות וישועות מתהלים מעלת לימוד התהילים של דוד המלך

צדיק גוזר והקב"ה מקיים

אמירת תהילים, סגולות וישועות מתהלים נחת ושמחה לנפטרים ז"ל

אמירת תהילים, סגולות וישועות מתהלים מעלת אמירת תהילים

אמירת תהילים, סגולות וישועות מתהלים דביקות ע"י אמירת תהילים


אפרים מנדלסון
אמירת תהלים

שימי תבורי
כינור דוד

זאבי
תהלים

יצחק אטיאס כג
מזמור לדוד ה רועי

עקיביוב כג
מזמור לדוד ה רועי

רבי שלמה קרליבך כז
אחת שאלתי

איציק פוקס כז
אחת שאלתי

אהרון רזאל ל
כי רגע באפו

חיים דוד לג
נפשנו חִכּתה

שלשלת לד
מי האיש

יואל חייבי נא
לב טהור

שימי תבורי עא
אל תשליכני

שלמה כהן פו
הורני השם

אברהם אבוטבול צז
אוהבי השם

מרדכי בן דוד קב
תפילה לעני

עמירן דביר קב
תפילה לעני

אפרים ואבי רוזנבלום עם מרדכי בן דוד קיג
מקימי

בני אלבז קטז
כי חילצת נפשי

משה גיאת קיט
תעיתי כשה אובד

שלשלת עם דוד גיבור ושלמה פוזן קכא
אשא עני

דקלון וחיים משה קכב
שמחתי

רבי שלמה קרליבך קכב
למען אחי ורעי

שלשלת קכב
יהי שלום

שלשלת קלז
אעלה

דקלון קמז
שבחי ירושלים

שימי תבורי קמז
שבחי ירושלים

דקלון קנ
הללויה

 תהלים ליום כד בחודש

 תהלים ליום ז בחודש

 תהילים ליום שבת

 תהלים ליום טז בחודש

 תהלים ליום טו בחודש

 תהלים ליום ח בחודש

 תהלים ליום כג בחודש

עשרת הפרקים שסדר ר' נחמן מברסלב לתקן כל דבר. תיקון הכללי

 תהלים ליום כה בחודש

 תהלים ליום ו בחודש

 תהילים ליום שישי

 תהלים ליום יז בחודש

 תהלים ליום יד בחודש

 תהלים ליום ט בחודש

 תהלים ליום כב בחודש

 תהילים ליום ראשון

 תהלים ליום כו בחודש

 תהלים ליום ה בחודש

 תהלים ליום א בחודש

 תהלים ליום ל בחודש

 תהילים ליום חמישי

 תהלים ליום יח בחודש

 תהלים ליום יג בחודש

 תהלים ליום י בחודש

 תהלים ליום כא בחודש

 תהילים ליום שני

 תהלים ליום כז בחודש

 תהלים ליום ד בחודש

 תהלים ליום ב בחודש

 תהלים ליום כט בחודש

 תהילים ליום רביעי

 תהלים ליום יט בחודש

 תהלים ליום יב בחודש

 תהלים ליום יא בחודש

 תהלים ליום כ בחודש

 תהילים ליום שלישי

 תהלים ליום כח בחודש

 תהלים ליום ג בחודש

הינצל משונא
 להצלת החיילים החטופים

 כדי ששונאיך יפחדו ממך

 אם יש לך שונאים

 לתמים שיש לו שונאים

 אם היה שונאך מעיק עליך

פדיון שבוים בתפילה - אל תעמוד על דם רעך
ישראל רחמנים, אנא התמידו בתפילה זו ברציפות יום לאחר יום בלי הפסקה 
בתחינה ובבקשת רחמים לפני אבינו שבשמים אב הרחמים והחסדים להצלת
שלושת תלמידי הישיבה מהכלא היפני. אנו מאמינים באמונה שלמה כי התפילות
יעוררו רחמי שמים והשגחה עליונה פרטית על השבוים, שלא יחושו צער וכאב
וירגישו בטוחים עד לשובם ארצה בריאים ושלמים: להצלת הבחורים בשבי היפני

 למי שיש לו שונאים

 אם שונאך מעיק עליך

 להנצל מיד האויב

הצלה
 לאריה

 להמית שד

סגולה נפלאה להנצל מצרה ומשביה מספר רפאל המלאך להנצל מצרה ומשביה

 לשריפה שלא תרבה

 לשריפה

 שלא תמות מיתה משונה

 להנצל משטף מים

 להנצל מליסטים

 להרחיק המזיק

 להנצל מאש וממים

 להנצל ממלכים

 לכלות הרשעים

 שלא תפול ביום צרה

 לחיות רעות

הצלחה
 להצלחה

סגולה נפלאה להצלחה מספר רפאל המלאך להצלחה

 להצליח בדירה חדשה

סגולה נפלאה להצלחה בבקשה מאיש מספר רפאל המלאך להצליח בבקשה מאיזה איש

 לאבד האויבים

הצלחה במלחמה
 להבריח שונאיך

 למלחמה

סגולה נפלאה להכניע שונאים מסםר רפאל המלאך להכניע שונאים (מקור ב)

 לאויבים

 לנצח אויביו

 להנקם מאויביך

 למכת חרב

 להכניע שונאים

 למלחמה

 לילך למלחמה

סגולה מגדולי להצלחת חיילי צהל במבצע עופרת יצוקה  בורא עולם יצליחם וישמרם    ידבר שונאינו תחתיהם וישיבם לשלום לבתיהם הצלחת צהל במבצע עופרת יצוקה

התחזקות ביר"ש
 לבקשת רחמים

 לתשובה

 לראות ניסים גדולים

 לאומרו לפני לימוד תורה

 ליצר הרע

 לומר אותו אחר מנחה ואחר ערבית

 ליתן תשובה לאפיקורוס

 לתפילה

חסידות
 להיות חסיד

 להשפיל הגאווה

 לדבר מצוה

 למי שרוצה שתתקיים בידו מצוה

יוצא לדרך
 להצליח בשליחותך

 לעבור בספינה

 לעבור בנהר

 לאומרו בדרך למחוז חפצו

 לצאת בלילה יחידי

סגולה נפלאה להצלחה בדרך מספר רפאל המלאך להצליח בדרך

 לילך בדרך

 לצרה ולסכנה

 לסערת הים

ישועה
 לעבד שברח

 לנאסר בכבלי ברזל

 לאישה שבניה מתים

 טוב להושיע את העיר

 לאשה שמתו ילדיה

 למציאת זיווג

 אם קמו עליך מריבים

כל דבר
 לשאלת חלום

חלוקת התהילים ל10 , חלק 2 פרקים 16-30

חלוקת התילים ל10 , חלק 3 פרקים 31-45

חלוקת התילים ל10 , חלק 10 פרקים 136-150

 למתענה

 לכל צער

חלוקת התהילים ל10 חלקים, חלק 1  פרקים 1-15

 לפרסם הגנב

 לכל דבר רע

 להלל את הקדוש ברוך הוא על כל פעולותיו

 לכל רע

 לכלב רע

חלוקת התילים ל10 , חלק 4 פרקים 46-60

חלוקת התילים ל10 , חלק 9 פרקים 121-135

 אם רוצה לעבור בספינה

 לכל צרה

 טוב לכל בקשה

חלוקת התילים ל10 , חלק 5 פרקים 61-75

חלוקת התילים ל10 , חלק 8 פרקים 106-120

 לטמא זנות

סגולה נפלאה לשאלת חלום מספר רפאל המלאך לשאלת חלום (מקור ב)

 לבל יטעוהו אנשי העיר

 לרך הנולד

חלוקת התילים ל10 , חלק 6 פרקים 76-90

חלוקת התילים ל10 , חלק 7 פרקים 91-105

להינצל מע"ז ועין
 להתווכח עם המינים

 לעין הרע

 לבל תעבוד עבודת מינות

 לבל תעבוד עבודת מינות (ב)

 למינות

 למי שיש לו מחשבת עבודה-זרה

לנצח בדין
סגולה נפלאה לזכות בדין מספר רפאל המלאך לזכות בדין

 טוב לדין

 לנצח בעל דינו

מידות טובות
 לאדם שרוצה להשבע

 לגאה

 להעביר הגאווה

 להתגבר בגבורתיך

 להעביר השנאה

 להסירו מלדבר לשון הרע

סגולה נפלאה לפתיחת הלב מספר רפאל המלאך לפתיחת הלב

 לחכמה

 לחמדן ומתאווה

 להודות על זדונות

מציאת חן
 לבקש משהו מאדם

 להטיל שלום בין אדם לחבירו

סגולה נפלאה לחן בעני השלטון מספר רפאל המלאך לחן בעני השלטון

 למצוא חן וחסד

 לילך אצל אדם גדול

 למצוא חן

 אם יעץ עליך איש רע

 למי שהלשינוהו חינם

 לילך לפני שלטון

 למצוא חן

 להיות לחן ולחסד בעיני המלכות

עקרה ומעוברת
סגולה נפלאה להתפלל על מקשה לילד מספר רפאל המלאך להתפלל על מקשה לילד

סגולה נפלאה לבקש רחמים על עקרה מספר רפאל המלאך לבקש רחמים על עקרה

 למקשה ללדת

 למפלת נפלים

 לאשה עקרה

 למעוברת

פחד
 להנצל מפחד

 לפחד (ב)

 להפחיד שונאיך

 לפחד

 אם יש לך יראה לשבת בבית

פרנסה
 למי שקונה ומוכר

 להצליח בסחורה

סגולה נפלאה להחזירך על כנך לאומנותך מספר רפאל המלאך להחזירך על כנך לאומנותך

 להצליח בחנות

רוח רעה
 למי שיש לו רוח

 לרוח רע

 לרוח רעה

סגולה נפלאה להבריח רוח רעה ושדים מספר רפאל המלאך להבריח רוח רעה ושדים

 להנצל מרוח רע

רפואה
 לחולי העיניים

 לקדחת תמידית (חום)

 לקדחת שלישית (חום)

 לכאב הלב

 לקדחת (חום)

 לאדם שמאבד איבריו

 לנשיכת נחש

 להנצל ממיתה משונה

 לקדחת רביעית (חום)

 לחולי השוקיים

 לקדחת תמידית (חום)

 למי שרזה גופו מרוב חוליו

 שלא יחלש

 לנער חולה

 לשיכור

 לחולי זרוע

 לכאב ראש

 לשבירת יד

שלום
 לקיים אהבת אוהבים

 שישלימו אתך שונאיך

 לרצות את חבירך

 לעשות שלום

 שירבו לך אוהבים

שלום בית
 לשנאה אשר בין איש לאשתו

 לשים אהבה בין איש לאשתו

לבטל שנאת בעל לאשתו כדי להרבות שלום בית בינהם לסלק ריב וכל מריבה בן בני זוג ולהתת אהבה לבטל שנאת בעל לאשתו

 לשמח בני משפחתו

 מי שיש לו אשה רעה

 לבנין הבית
            
אוהב לטייל ? בא לעשות מזה כסף ! לחץ כעת.
5442
תרומה יראה שיעור סגולה חי מזמורים שיר שמירת קשר תהילים מחולק מחלה שונא למצוא חן מוצלח תהילים סגולות גשמית עם הארץ עבודת מינות דוד המלך טוב יועץ תהלים סערה לאמר ספינה פחד מתים זכר למחצית השקל נפטרים המלך עזרה מלך אישה מלך החיות חן תפילות זהירות עבודת אלילים דוד


  All Rights Reserved, tehilim.net