7825
צור קשר עם תהילים.net
סגולות שירים מאמרים הקדשות תרום לנו תקשורת

.

 תרום לאמירת תהילים והקדשתך תופיע כאן

/

נבל    אמירת תהילים, סגולות וישועות מתהלים המנגנים

אמירת תהילים, סגולות וישועות מתהלים תהלים בשבת

אמירת תהילים, סגולות וישועות מתהלים עשיר למדן ושואב מים עם הארץ

אמירת תהילים, סגולות וישועות מתהלים האורח והמארח

אמירת תהילים, סגולות וישועות מתהלים העוסק בתורה

אמירת תהילים, סגולות וישועות מתהלים מעלת לימוד התהילים של דוד המלך

צדיק גוזר והקב"ה מקיים

אמירת תהילים, סגולות וישועות מתהלים נחת ושמחה לנפטרים ז"ל

אמירת תהילים, סגולות וישועות מתהלים מעלת אמירת תהילים

אמירת תהילים, סגולות וישועות מתהלים דביקות ע"י אמירת תהילים


אפרים מנדלסון
אמירת תהלים

שימי תבורי
כינור דוד

זאבי
תהלים

יצחק אטיאס כג
מזמור לדוד ה רועי

עקיביוב כג
מזמור לדוד ה רועי

רבי שלמה קרליבך כז
אחת שאלתי

איציק פוקס כז
אחת שאלתי

אהרון רזאל ל
כי רגע באפו

חיים דוד לג
נפשנו חִכּתה

שלשלת לד
מי האיש

יואל חייבי נא
לב טהור

שימי תבורי עא
אל תשליכני

שלמה כהן פו
הורני השם

אברהם אבוטבול צז
אוהבי השם

מרדכי בן דוד קב
תפילה לעני

עמירן דביר קב
תפילה לעני

אפרים ואבי רוזנבלום עם מרדכי בן דוד קיג
מקימי

בני אלבז קטז
כי חילצת נפשי

משה גיאת קיט
תעיתי כשה אובד

שלשלת עם דוד גיבור ושלמה פוזן קכא
אשא עני

דקלון וחיים משה קכב
שמחתי

רבי שלמה קרליבך קכב
למען אחי ורעי

שלשלת קכב
יהי שלום

שלשלת קלז
אעלה

דקלון קמז
שבחי ירושלים

שימי תבורי קמז
שבחי ירושלים

דקלון קנ
הללויה

 תהילים ליום חמישי

 תהלים ליום יב בחודש

 תהלים ליום כג בחודש

 תהלים ליום א בחודש

 תהלים ליום ב בחודש

 תהלים ליום כב בחודש

 תהלים ליום יג בחודש

 תהילים ליום שישי

 תהילים ליום רביעי

 תהלים ליום יא בחודש

 תהלים ליום כד בחודש

 תהלים ליום ג בחודש

 תהלים ליום כא בחודש

 תהלים ליום יד בחודש

 תהילים ליום שבת

 תהילים ליום שלישי

 תהלים ליום י בחודש

 תהלים ליום כה בחודש

עשרת הפרקים שסדר ר' נחמן מברסלב לתקן כל דבר. תיקון הכללי

 תהלים ליום ד בחודש

 תהלים ליום כ בחודש

 תהלים ליום טו בחודש

 תהילים ליום שני

 תהלים ליום ט בחודש

 תהלים ליום כו בחודש

 תהלים ליום ל בחודש

 תהלים ליום ה בחודש

 תהלים ליום יט בחודש

 תהלים ליום טז בחודש

 תהילים ליום ראשון

 תהלים ליום ח בחודש

 תהלים ליום כז בחודש

 תהלים ליום כט בחודש

 תהלים ליום ו בחודש

 תהלים ליום יח בחודש

 תהלים ליום יז בחודש

 תהלים ליום ז בחודש

 תהלים ליום כח בחודש

הינצל משונא
 אם שונאך מעיק עליך

 לתמים שיש לו שונאים

 אם יש לך שונאים

 למי שיש לו שונאים

פדיון שבוים בתפילה - אל תעמוד על דם רעך
ישראל רחמנים, אנא התמידו בתפילה זו ברציפות יום לאחר יום בלי הפסקה 
בתחינה ובבקשת רחמים לפני אבינו שבשמים אב הרחמים והחסדים להצלת
שלושת תלמידי הישיבה מהכלא היפני. אנו מאמינים באמונה שלמה כי התפילות
יעוררו רחמי שמים והשגחה עליונה פרטית על השבוים, שלא יחושו צער וכאב
וירגישו בטוחים עד לשובם ארצה בריאים ושלמים: להצלת הבחורים בשבי היפני

 כדי ששונאיך יפחדו ממך

 להצלת החיילים החטופים

 להנצל מיד האויב

 אם היה שונאך מעיק עליך

הצלה
 לשריפה

 שלא תמות מיתה משונה

 להרחיק המזיק

סגולה נפלאה להנצל מצרה ומשביה מספר רפאל המלאך להנצל מצרה ומשביה

 להנצל ממלכים

 להנצל מליסטים

 לשריפה שלא תרבה

 לחיות רעות

 להנצל מאש וממים

 להמית שד

 לאריה

 לכלות הרשעים

 שלא תפול ביום צרה

 להנצל משטף מים

הצלחה
 לאבד האויבים

סגולה נפלאה להצלחה מספר רפאל המלאך להצלחה

 להצלחה

 להצליח בדירה חדשה

סגולה נפלאה להצלחה בבקשה מאיש מספר רפאל המלאך להצליח בבקשה מאיזה איש

הצלחה במלחמה
 למלחמה

סגולה נפלאה להכניע שונאים מסםר רפאל המלאך להכניע שונאים (מקור ב)

סגולה מגדולי להצלחת חיילי צהל במבצע עופרת יצוקה  בורא עולם יצליחם וישמרם    ידבר שונאינו תחתיהם וישיבם לשלום לבתיהם הצלחת צהל במבצע עופרת יצוקה

 להבריח שונאיך

 לאויבים

 למכת חרב

 לילך למלחמה

 למלחמה

 להנקם מאויביך

 להכניע שונאים

 לנצח אויביו

התחזקות ביר"ש
 לומר אותו אחר מנחה ואחר ערבית

 לתפילה

 לראות ניסים גדולים

 לבקשת רחמים

 ליתן תשובה לאפיקורוס

 ליצר הרע

 לאומרו לפני לימוד תורה

 לתשובה

חסידות
 להשפיל הגאווה

 לדבר מצוה

 למי שרוצה שתתקיים בידו מצוה

 להיות חסיד

יוצא לדרך
 להצליח בשליחותך

 לאומרו בדרך למחוז חפצו

 לעבור בספינה

 לעבור בנהר

 לצרה ולסכנה

סגולה נפלאה להצלחה בדרך מספר רפאל המלאך להצליח בדרך

 לילך בדרך

 לסערת הים

 לצאת בלילה יחידי

ישועה
 לאשה שמתו ילדיה

 למציאת זיווג

 לעבד שברח

 לאישה שבניה מתים

 טוב להושיע את העיר

 לנאסר בכבלי ברזל

 אם קמו עליך מריבים

כל דבר
 לטמא זנות

חלוקת התילים ל10 , חלק 8 פרקים 106-120

 לכל דבר רע

חלוקת התילים ל10 , חלק 9 פרקים 121-135

 לרך הנולד

 לבל יטעוהו אנשי העיר

חלוקת התילים ל10 , חלק 7 פרקים 91-105

 למתענה

חלוקת התילים ל10 , חלק 10 פרקים 136-150

חלוקת התילים ל10 , חלק 6 פרקים 76-90

 להלל את הקדוש ברוך הוא על כל פעולותיו

 לפרסם הגנב

חלוקת התילים ל10 , חלק 5 פרקים 61-75

 לכל צער

חלוקת התהילים ל10 חלקים, חלק 1  פרקים 1-15

 לכלב רע

 אם רוצה לעבור בספינה

 לכל רע

 טוב לכל בקשה

חלוקת התילים ל10 , חלק 4 פרקים 46-60

 לשאלת חלום

סגולה נפלאה לשאלת חלום מספר רפאל המלאך לשאלת חלום (מקור ב)

 לכל צרה

חלוקת התהילים ל10 , חלק 2 פרקים 16-30

חלוקת התילים ל10 , חלק 3 פרקים 31-45

להינצל מע"ז ועין
 להתווכח עם המינים

 לעין הרע

 למי שיש לו מחשבת עבודה-זרה

 לבל תעבוד עבודת מינות

 למינות

 לבל תעבוד עבודת מינות (ב)

לנצח בדין
 לנצח בעל דינו

 טוב לדין

סגולה נפלאה לזכות בדין מספר רפאל המלאך לזכות בדין

מידות טובות
 להעביר השנאה

 לחכמה

 להודות על זדונות

 להסירו מלדבר לשון הרע

 להעביר הגאווה

סגולה נפלאה לפתיחת הלב מספר רפאל המלאך לפתיחת הלב

 להתגבר בגבורתיך

 לחמדן ומתאווה

 לגאה

 לאדם שרוצה להשבע

מציאת חן
 למצוא חן

 למצוא חן וחסד

 למצוא חן

 למי שהלשינוהו חינם

סגולה נפלאה לחן בעני השלטון מספר רפאל המלאך לחן בעני השלטון

 לילך לפני שלטון

 אם יעץ עליך איש רע

 לבקש משהו מאדם

 להטיל שלום בין אדם לחבירו

 לילך אצל אדם גדול

 להיות לחן ולחסד בעיני המלכות

עקרה ומעוברת
 למקשה ללדת

 לאשה עקרה

 למעוברת

 למפלת נפלים

סגולה נפלאה להתפלל על מקשה לילד מספר רפאל המלאך להתפלל על מקשה לילד

סגולה נפלאה לבקש רחמים על עקרה מספר רפאל המלאך לבקש רחמים על עקרה

פחד
 להנצל מפחד

 אם יש לך יראה לשבת בבית

 להפחיד שונאיך

 לפחד

 לפחד (ב)

פרנסה
 להצליח בסחורה

סגולה נפלאה להחזירך על כנך לאומנותך מספר רפאל המלאך להחזירך על כנך לאומנותך

 למי שקונה ומוכר

 להצליח בחנות

רוח רעה
 לרוח רע

סגולה נפלאה להבריח רוח רעה ושדים מספר רפאל המלאך להבריח רוח רעה ושדים

 להנצל מרוח רע

 למי שיש לו רוח

 לרוח רעה

רפואה
 לקדחת רביעית (חום)

 לנשיכת נחש

 למי שרזה גופו מרוב חוליו

 לנער חולה

 לקדחת שלישית (חום)

 לקדחת (חום)

 לחולי העיניים

 לקדחת תמידית (חום)

 לשיכור

 לשבירת יד

 שלא יחלש

 לכאב הלב

 לחולי זרוע

 להנצל ממיתה משונה

 לאדם שמאבד איבריו

 לכאב ראש

 לחולי השוקיים

 לקדחת תמידית (חום)

שלום
 לרצות את חבירך

 לקיים אהבת אוהבים

 שירבו לך אוהבים

 לעשות שלום

 שישלימו אתך שונאיך

שלום בית
 לשמח בני משפחתו

 לשים אהבה בין איש לאשתו

 לבנין הבית

 לשנאה אשר בין איש לאשתו

 מי שיש לו אשה רעה

לבטל שנאת בעל לאשתו כדי להרבות שלום בית בינהם לסלק ריב וכל מריבה בן בני זוג ולהתת אהבה לבטל שנאת בעל לאשתו
            
אוהב לטייל ? בא לעשות מזה כסף ! לחץ כעת.
5495
ים ישועות בנים מזמורים דוד המלך שיעור תהילים הקדשה חולה מחלה חתונה מיתה דרך למדן תפילה שלימה אישה תהלים אויב יוחאי טוב אנשי העיר שייט ייעוץ לידה חולי שיעורים בקשה אריה סגולה שנאה קמח לפסח בית AboutUs מלך זיווג ישועה שליחה לחבר צדיק


  All Rights Reserved, tehilim.net