8358
צור קשר עם תהילים.net
סגולות שירים מאמרים הקדשות תרום לנו תקשורת

.

 תרום לאמירת תהילים והקדשתך תופיע כאן

/

נבל    אמירת תהילים, סגולות וישועות מתהלים המנגנים

אמירת תהילים, סגולות וישועות מתהלים תהלים בשבת

אמירת תהילים, סגולות וישועות מתהלים עשיר למדן ושואב מים עם הארץ

אמירת תהילים, סגולות וישועות מתהלים האורח והמארח

אמירת תהילים, סגולות וישועות מתהלים העוסק בתורה

אמירת תהילים, סגולות וישועות מתהלים מעלת לימוד התהילים של דוד המלך

צדיק גוזר והקב"ה מקיים

אמירת תהילים, סגולות וישועות מתהלים נחת ושמחה לנפטרים ז"ל

אמירת תהילים, סגולות וישועות מתהלים מעלת אמירת תהילים

אמירת תהילים, סגולות וישועות מתהלים דביקות ע"י אמירת תהילים


אפרים מנדלסון
אמירת תהלים

שימי תבורי
כינור דוד

זאבי
תהלים

יצחק אטיאס כג
מזמור לדוד ה רועי

עקיביוב כג
מזמור לדוד ה רועי

רבי שלמה קרליבך כז
אחת שאלתי

איציק פוקס כז
אחת שאלתי

אהרון רזאל ל
כי רגע באפו

חיים דוד לג
נפשנו חִכּתה

שלשלת לד
מי האיש

יואל חייבי נא
לב טהור

שימי תבורי עא
אל תשליכני

שלמה כהן פו
הורני השם

אברהם אבוטבול צז
אוהבי השם

מרדכי בן דוד קב
תפילה לעני

עמירן דביר קב
תפילה לעני

אפרים ואבי רוזנבלום עם מרדכי בן דוד קיג
מקימי

בני אלבז קטז
כי חילצת נפשי

משה גיאת קיט
תעיתי כשה אובד

שלשלת עם דוד גיבור ושלמה פוזן קכא
אשא עני

דקלון וחיים משה קכב
שמחתי

רבי שלמה קרליבך קכב
למען אחי ורעי

שלשלת קכב
יהי שלום

שלשלת קלז
אעלה

דקלון קמז
שבחי ירושלים

שימי תבורי קמז
שבחי ירושלים

דקלון קנ
הללויה

 תהלים ליום כד בחודש

 תהלים ליום יא בחודש

 תהילים ליום שישי

 תהלים ליום ה בחודש

 תהלים ליום יח בחודש

 תהלים ליום ל בחודש

 תהלים ליום יז בחודש

 תהלים ליום ד בחודש

 תהילים ליום שבת

 תהלים ליום יב בחודש

 תהלים ליום כה בחודש

 תהלים ליום כג בחודש

 תהלים ליום י בחודש

 תהילים ליום ראשון

 תהילים ליום חמישי

 תהלים ליום ו בחודש

 תהלים ליום יט בחודש

 תהלים ליום כט בחודש

 תהלים ליום טז בחודש

 תהלים ליום ג בחודש

 תהלים ליום יג בחודש

 תהלים ליום כו בחודש

 תהלים ליום כב בחודש

 תהלים ליום ט בחודש

 תהילים ליום שני

 תהילים ליום רביעי

 תהלים ליום ז בחודש

 תהלים ליום כ בחודש

 תהלים ליום כח בחודש

 תהלים ליום טו בחודש

 תהלים ליום ב בחודש

עשרת הפרקים שסדר ר' נחמן מברסלב לתקן כל דבר. תיקון הכללי

 תהלים ליום א בחודש

 תהלים ליום יד בחודש

 תהלים ליום כז בחודש

 תהלים ליום כא בחודש

 תהלים ליום ח בחודש

 תהילים ליום שלישי

הינצל משונא
 להנצל מיד האויב

 אם היה שונאך מעיק עליך

 אם שונאך מעיק עליך

פדיון שבוים בתפילה - אל תעמוד על דם רעך
ישראל רחמנים, אנא התמידו בתפילה זו ברציפות יום לאחר יום בלי הפסקה 
בתחינה ובבקשת רחמים לפני אבינו שבשמים אב הרחמים והחסדים להצלת
שלושת תלמידי הישיבה מהכלא היפני. אנו מאמינים באמונה שלמה כי התפילות
יעוררו רחמי שמים והשגחה עליונה פרטית על השבוים, שלא יחושו צער וכאב
וירגישו בטוחים עד לשובם ארצה בריאים ושלמים: להצלת הבחורים בשבי היפני

 למי שיש לו שונאים

 להצלת החיילים החטופים

 אם יש לך שונאים

 כדי ששונאיך יפחדו ממך

 לתמים שיש לו שונאים

הצלה
 להנצל מליסטים

סגולה נפלאה להנצל מצרה ומשביה מספר רפאל המלאך להנצל מצרה ומשביה

 להנצל משטף מים

 להנצל מאש וממים

 להנצל ממלכים

 לכלות הרשעים

 שלא תפול ביום צרה

 לשריפה

 לאריה

 שלא תמות מיתה משונה

 לשריפה שלא תרבה

 להרחיק המזיק

 להמית שד

 לחיות רעות

הצלחה
 להצלחה

 לאבד האויבים

סגולה נפלאה להצלחה מספר רפאל המלאך להצלחה

 להצליח בדירה חדשה

סגולה נפלאה להצלחה בבקשה מאיש מספר רפאל המלאך להצליח בבקשה מאיזה איש

הצלחה במלחמה
 למכת חרב

 למלחמה

סגולה מגדולי להצלחת חיילי צהל במבצע עופרת יצוקה  בורא עולם יצליחם וישמרם    ידבר שונאינו תחתיהם וישיבם לשלום לבתיהם הצלחת צהל במבצע עופרת יצוקה

 למלחמה

סגולה נפלאה להכניע שונאים מסםר רפאל המלאך להכניע שונאים (מקור ב)

 לנצח אויביו

 להבריח שונאיך

 לאויבים

 להנקם מאויביך

 לילך למלחמה

 להכניע שונאים

התחזקות ביר"ש
 לאומרו לפני לימוד תורה

 לומר אותו אחר מנחה ואחר ערבית

 לבקשת רחמים

 ליצר הרע

 לתפילה

 ליתן תשובה לאפיקורוס

 לתשובה

 לראות ניסים גדולים

חסידות
 להשפיל הגאווה

 לדבר מצוה

 למי שרוצה שתתקיים בידו מצוה

 להיות חסיד

יוצא לדרך
 לצאת בלילה יחידי

 להצליח בשליחותך

 לאומרו בדרך למחוז חפצו

 לעבור בנהר

 לצרה ולסכנה

סגולה נפלאה להצלחה בדרך מספר רפאל המלאך להצליח בדרך

 לסערת הים

 לילך בדרך

 לעבור בספינה

ישועה
 לנאסר בכבלי ברזל

 טוב להושיע את העיר

 לאשה שמתו ילדיה

 למציאת זיווג

 אם קמו עליך מריבים

 לעבד שברח

 לאישה שבניה מתים

כל דבר
 לבל יטעוהו אנשי העיר

חלוקת התילים ל10 , חלק 5 פרקים 61-75

 לרך הנולד

 לכל דבר רע

 לכל צרה

חלוקת התילים ל10 , חלק 6 פרקים 76-90

 טוב לכל בקשה

 לטמא זנות

חלוקת התילים ל10 , חלק 4 פרקים 46-60

 לשאלת חלום

סגולה נפלאה לשאלת חלום מספר רפאל המלאך לשאלת חלום (מקור ב)

 לכל רע

 לכלב רע

חלוקת התילים ל10 , חלק 10 פרקים 136-150

 לפרסם הגנב

חלוקת התילים ל10 , חלק 7 פרקים 91-105

 למתענה

חלוקת התילים ל10 , חלק 3 פרקים 31-45

 לכל צער

חלוקת התהילים ל10 חלקים, חלק 1  פרקים 1-15

חלוקת התילים ל10 , חלק 9 פרקים 121-135

 אם רוצה לעבור בספינה

חלוקת התילים ל10 , חלק 8 פרקים 106-120

 להלל את הקדוש ברוך הוא על כל פעולותיו

חלוקת התהילים ל10 , חלק 2 פרקים 16-30

להינצל מע"ז ועין
 לעין הרע

 להתווכח עם המינים

 לבל תעבוד עבודת מינות

 למי שיש לו מחשבת עבודה-זרה

 למינות

 לבל תעבוד עבודת מינות (ב)

לנצח בדין
סגולה נפלאה לזכות בדין מספר רפאל המלאך לזכות בדין

 לנצח בעל דינו

 טוב לדין

מידות טובות
 לחמדן ומתאווה

 לחכמה

 לאדם שרוצה להשבע

 להסירו מלדבר לשון הרע

 להעביר הגאווה

 להודות על זדונות

סגולה נפלאה לפתיחת הלב מספר רפאל המלאך לפתיחת הלב

 להתגבר בגבורתיך

 לגאה

 להעביר השנאה

מציאת חן
סגולה נפלאה לחן בעני השלטון מספר רפאל המלאך לחן בעני השלטון

 אם יעץ עליך איש רע

 לילך אצל אדם גדול

 למצוא חן

 לבקש משהו מאדם

 להיות לחן ולחסד בעיני המלכות

 למי שהלשינוהו חינם

 למצוא חן וחסד

 להטיל שלום בין אדם לחבירו

 למצוא חן

 לילך לפני שלטון

עקרה ומעוברת
סגולה נפלאה לבקש רחמים על עקרה מספר רפאל המלאך לבקש רחמים על עקרה

 למעוברת

סגולה נפלאה להתפלל על מקשה לילד מספר רפאל המלאך להתפלל על מקשה לילד

 לאשה עקרה

 למפלת נפלים

 למקשה ללדת

פחד
 לפחד

 אם יש לך יראה לשבת בבית

 לפחד (ב)

 להנצל מפחד

 להפחיד שונאיך

פרנסה
 להצליח בסחורה

 למי שקונה ומוכר

 להצליח בחנות

סגולה נפלאה להחזירך על כנך לאומנותך מספר רפאל המלאך להחזירך על כנך לאומנותך

רוח רעה
 לרוח רעה

 לרוח רע

 להנצל מרוח רע

 למי שיש לו רוח

סגולה נפלאה להבריח רוח רעה ושדים מספר רפאל המלאך להבריח רוח רעה ושדים

רפואה
 לשיכור

 לנשיכת נחש

 לאדם שמאבד איבריו

 שלא יחלש

 לכאב הלב

 לקדחת (חום)

 לקדחת תמידית (חום)

 לחולי העיניים

 להנצל ממיתה משונה

 לחולי השוקיים

 למי שרזה גופו מרוב חוליו

 לכאב ראש

 לקדחת שלישית (חום)

 לנער חולה

 לקדחת תמידית (חום)

 לשבירת יד

 לחולי זרוע

 לקדחת רביעית (חום)

שלום
 לקיים אהבת אוהבים

 לעשות שלום

 שישלימו אתך שונאיך

 לרצות את חבירך

 שירבו לך אוהבים

שלום בית
 לשנאה אשר בין איש לאשתו

 לבנין הבית

 לשמח בני משפחתו

 לשים אהבה בין איש לאשתו

 מי שיש לו אשה רעה

לבטל שנאת בעל לאשתו כדי להרבות שלום בית בינהם לסלק ריב וכל מריבה בן בני זוג ולהתת אהבה לבטל שנאת בעל לאשתו
            
אוהב לטייל ? בא לעשות מזה כסף ! לחץ כעת.
5727
קמחה סגולות דוד לאמר מלך הפלה מיז'בוז כאב ראש ילדים תהילים ריב עקר שיעורים לימודים בקשה מסע שונאים בת זוג אזהרה ישועות להבריח שונאיך שונא about שכול שונא מעיק שנאה תלמוד תורה הצלחות תהלים לימוד עזרה תפילה רחמים הכשת נחש להרבות מעלת חברים עבודת מינות


  All Rights Reserved, tehilim.net