7936
צור קשר עם תהילים.net
סגולות שירים מאמרים הקדשות תרום לנו תקשורת

.

 תרום לאמירת תהילים והקדשתך תופיע כאן

/

נבל    אמירת תהילים, סגולות וישועות מתהלים המנגנים

אמירת תהילים, סגולות וישועות מתהלים תהלים בשבת

אמירת תהילים, סגולות וישועות מתהלים עשיר למדן ושואב מים עם הארץ

אמירת תהילים, סגולות וישועות מתהלים האורח והמארח

אמירת תהילים, סגולות וישועות מתהלים העוסק בתורה

אמירת תהילים, סגולות וישועות מתהלים מעלת לימוד התהילים של דוד המלך

צדיק גוזר והקב"ה מקיים

אמירת תהילים, סגולות וישועות מתהלים נחת ושמחה לנפטרים ז"ל

אמירת תהילים, סגולות וישועות מתהלים מעלת אמירת תהילים

אמירת תהילים, סגולות וישועות מתהלים דביקות ע"י אמירת תהילים


אפרים מנדלסון
אמירת תהלים

שימי תבורי
כינור דוד

זאבי
תהלים

יצחק אטיאס כג
מזמור לדוד ה רועי

עקיביוב כג
מזמור לדוד ה רועי

רבי שלמה קרליבך כז
אחת שאלתי

איציק פוקס כז
אחת שאלתי

אהרון רזאל ל
כי רגע באפו

חיים דוד לג
נפשנו חִכּתה

שלשלת לד
מי האיש

יואל חייבי נא
לב טהור

שימי תבורי עא
אל תשליכני

שלמה כהן פו
הורני השם

אברהם אבוטבול צז
אוהבי השם

מרדכי בן דוד קב
תפילה לעני

עמירן דביר קב
תפילה לעני

אפרים ואבי רוזנבלום עם מרדכי בן דוד קיג
מקימי

בני אלבז קטז
כי חילצת נפשי

משה גיאת קיט
תעיתי כשה אובד

שלשלת עם דוד גיבור ושלמה פוזן קכא
אשא עני

דקלון וחיים משה קכב
שמחתי

רבי שלמה קרליבך קכב
למען אחי ורעי

שלשלת קכב
יהי שלום

שלשלת קלז
אעלה

דקלון קמז
שבחי ירושלים

שימי תבורי קמז
שבחי ירושלים

דקלון קנ
הללויה

עשרת הפרקים שסדר ר' נחמן מברסלב לתקן כל דבר. תיקון הכללי

 תהלים ליום ד בחודש

 תהלים ליום כב בחודש

 תהלים ליום כג בחודש

 תהלים ליום ג בחודש

 תהלים ליום ה בחודש

 תהלים ליום כא בחודש

 תהלים ליום כד בחודש

 תהלים ליום ב בחודש

 תהלים ליום ו בחודש

 תהלים ליום כ בחודש

 תהלים ליום כה בחודש

 תהלים ליום א בחודש

 תהילים ליום שבת

 תהלים ליום ז בחודש

 תהלים ליום יט בחודש

 תהלים ליום כו בחודש

 תהילים ליום שישי

 תהלים ליום ח בחודש

 תהלים ליום יח בחודש

 תהלים ליום כז בחודש

 תהילים ליום חמישי

 תהלים ליום ט בחודש

 תהלים ליום יז בחודש

 תהלים ליום כח בחודש

 תהילים ליום רביעי

 תהלים ליום י בחודש

 תהלים ליום טז בחודש

 תהלים ליום כט בחודש

 תהילים ליום שלישי

 תהלים ליום יא בחודש

 תהלים ליום טו בחודש

 תהלים ליום ל בחודש

 תהילים ליום שני

 תהלים ליום יב בחודש

 תהלים ליום יד בחודש

 תהילים ליום ראשון

 תהלים ליום יג בחודש

הינצל משונא
 אם היה שונאך מעיק עליך

 להצלת החיילים החטופים

 אם יש לך שונאים

 אם שונאך מעיק עליך

 כדי ששונאיך יפחדו ממך

 למי שיש לו שונאים

פדיון שבוים בתפילה - אל תעמוד על דם רעך
ישראל רחמנים, אנא התמידו בתפילה זו ברציפות יום לאחר יום בלי הפסקה 
בתחינה ובבקשת רחמים לפני אבינו שבשמים אב הרחמים והחסדים להצלת
שלושת תלמידי הישיבה מהכלא היפני. אנו מאמינים באמונה שלמה כי התפילות
יעוררו רחמי שמים והשגחה עליונה פרטית על השבוים, שלא יחושו צער וכאב
וירגישו בטוחים עד לשובם ארצה בריאים ושלמים: להצלת הבחורים בשבי היפני

 לתמים שיש לו שונאים

 להנצל מיד האויב

הצלה
 לאריה

 להמית שד

 לשריפה

 להנצל מליסטים

 לשריפה שלא תרבה

 לכלות הרשעים

 להנצל ממלכים

 להרחיק המזיק

 להנצל מאש וממים

 שלא תפול ביום צרה

 לחיות רעות

 שלא תמות מיתה משונה

 להנצל משטף מים

סגולה נפלאה להנצל מצרה ומשביה מספר רפאל המלאך להנצל מצרה ומשביה

הצלחה
 להצלחה

סגולה נפלאה להצלחה מספר רפאל המלאך להצלחה

 לאבד האויבים

 להצליח בדירה חדשה

סגולה נפלאה להצלחה בבקשה מאיש מספר רפאל המלאך להצליח בבקשה מאיזה איש

הצלחה במלחמה
 למכת חרב

 למלחמה

 להנקם מאויביך

 לאויבים

סגולה מגדולי להצלחת חיילי צהל במבצע עופרת יצוקה  בורא עולם יצליחם וישמרם    ידבר שונאינו תחתיהם וישיבם לשלום לבתיהם הצלחת צהל במבצע עופרת יצוקה

 למלחמה

 להבריח שונאיך

 לילך למלחמה

 להכניע שונאים

סגולה נפלאה להכניע שונאים מסםר רפאל המלאך להכניע שונאים (מקור ב)

 לנצח אויביו

התחזקות ביר"ש
 לבקשת רחמים

 לראות ניסים גדולים

 לתשובה

 לתפילה

 לאומרו לפני לימוד תורה

 ליצר הרע

 לומר אותו אחר מנחה ואחר ערבית

 ליתן תשובה לאפיקורוס

חסידות
 לדבר מצוה

 להשפיל הגאווה

 למי שרוצה שתתקיים בידו מצוה

 להיות חסיד

יוצא לדרך
 לילך בדרך

 לאומרו בדרך למחוז חפצו

 לעבור בספינה

 לסערת הים

סגולה נפלאה להצלחה בדרך מספר רפאל המלאך להצליח בדרך

 לצאת בלילה יחידי

 לעבור בנהר

 לצרה ולסכנה

 להצליח בשליחותך

ישועה
 לאישה שבניה מתים

 לאשה שמתו ילדיה

 למציאת זיווג

 אם קמו עליך מריבים

 טוב להושיע את העיר

 לנאסר בכבלי ברזל

 לעבד שברח

כל דבר
 לרך הנולד

 לטמא זנות

 לפרסם הגנב

 אם רוצה לעבור בספינה

 לכל רע

 לכל דבר רע

 להלל את הקדוש ברוך הוא על כל פעולותיו

חלוקת התילים ל10 , חלק 10 פרקים 136-150

סגולה נפלאה לשאלת חלום מספר רפאל המלאך לשאלת חלום (מקור ב)

 לבל יטעוהו אנשי העיר

חלוקת התילים ל10 , חלק 9 פרקים 121-135

חלוקת התהילים ל10 חלקים, חלק 1  פרקים 1-15

 למתענה

 לכלב רע

חלוקת התילים ל10 , חלק 8 פרקים 106-120

חלוקת התהילים ל10 , חלק 2 פרקים 16-30

חלוקת התילים ל10 , חלק 7 פרקים 91-105

 לכל צער

חלוקת התילים ל10 , חלק 3 פרקים 31-45

חלוקת התילים ל10 , חלק 6 פרקים 76-90

 לכל צרה

 טוב לכל בקשה

 לשאלת חלום

חלוקת התילים ל10 , חלק 4 פרקים 46-60

חלוקת התילים ל10 , חלק 5 פרקים 61-75

להינצל מע"ז ועין
 לעין הרע

 למינות

 להתווכח עם המינים

 למי שיש לו מחשבת עבודה-זרה

 לבל תעבוד עבודת מינות

 לבל תעבוד עבודת מינות (ב)

לנצח בדין
 לנצח בעל דינו

 טוב לדין

סגולה נפלאה לזכות בדין מספר רפאל המלאך לזכות בדין

מידות טובות
 להסירו מלדבר לשון הרע

 לחמדן ומתאווה

 להתגבר בגבורתיך

 לגאה

 לאדם שרוצה להשבע

 לחכמה

סגולה נפלאה לפתיחת הלב מספר רפאל המלאך לפתיחת הלב

 להודות על זדונות

 להעביר הגאווה

 להעביר השנאה

מציאת חן
 למצוא חן

 למצוא חן וחסד

 אם יעץ עליך איש רע

 לילך אצל אדם גדול

 לבקש משהו מאדם

 למצוא חן

 לילך לפני שלטון

 להיות לחן ולחסד בעיני המלכות

 להטיל שלום בין אדם לחבירו

 למי שהלשינוהו חינם

סגולה נפלאה לחן בעני השלטון מספר רפאל המלאך לחן בעני השלטון

עקרה ומעוברת
 למעוברת

 למקשה ללדת

סגולה נפלאה להתפלל על מקשה לילד מספר רפאל המלאך להתפלל על מקשה לילד

סגולה נפלאה לבקש רחמים על עקרה מספר רפאל המלאך לבקש רחמים על עקרה

 למפלת נפלים

 לאשה עקרה

פחד
 לפחד (ב)

 להפחיד שונאיך

 לפחד

 להנצל מפחד

 אם יש לך יראה לשבת בבית

פרנסה
 להצליח בחנות

 למי שקונה ומוכר

סגולה נפלאה להחזירך על כנך לאומנותך מספר רפאל המלאך להחזירך על כנך לאומנותך

 להצליח בסחורה

רוח רעה
 לרוח רעה

 להנצל מרוח רע

 לרוח רע

 למי שיש לו רוח

סגולה נפלאה להבריח רוח רעה ושדים מספר רפאל המלאך להבריח רוח רעה ושדים

רפואה
 לנשיכת נחש

 לאדם שמאבד איבריו

 להנצל ממיתה משונה

 לקדחת תמידית (חום)

 שלא יחלש

 לשבירת יד

 לקדחת שלישית (חום)

 לקדחת (חום)

 לחולי זרוע

 לשיכור

 לקדחת רביעית (חום)

 לקדחת תמידית (חום)

 לחולי השוקיים

 לנער חולה

 לכאב הלב

 למי שרזה גופו מרוב חוליו

 לכאב ראש

 לחולי העיניים

שלום
 שישלימו אתך שונאיך

 שירבו לך אוהבים

 לרצות את חבירך

 לקיים אהבת אוהבים

 לעשות שלום

שלום בית
 לשמח בני משפחתו

לבטל שנאת בעל לאשתו כדי להרבות שלום בית בינהם לסלק ריב וכל מריבה בן בני זוג ולהתת אהבה לבטל שנאת בעל לאשתו

 לשנאה אשר בין איש לאשתו

 מי שיש לו אשה רעה

 לשים אהבה בין איש לאשתו

 לבנין הבית
            
אוהב לטייל ? בא לעשות מזה כסף ! לחץ כעת.
5539
הקדשות הצלחה שמעון אובדן מלחמה ישועה שיעור סגולה סגולות שלום מציאת זיווג מום למצוא חן זיכויי יראה סערה נישואין מציאה שיעורים להרבות אישה שונא מת רוחני ניצחון מלך ישועות יהודי תמים זיווג תמותה תהילים דוד מזמורים נער חולה נישואים לשלוח שנאה הקדשה בנים


  All Rights Reserved, tehilim.net