8327
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

לילך לפני שלטון - פרק כא

כא
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) לַמְנַ×ĻÖŧÖĩחַ מִזְמוֹר לְדָוִד:
(ב) יְהוָה בÖŧÖ°×ĸָזÖŧְךָ יִשְׂמַח-מÖļלÖļךְ וÖŧבִישׁוÖŧ×ĸÖ¸×Ēְךָ מַה-יÖŧָגÖļל מְאד:
(ג) ×ĒÖŧַאֲוַ×Ē לִבÖŧוֹ × Ö¸×ĒÖˇ×ĒÖŧָה לÖŧוֹ וַאֲרÖļ׊ׁÖļ×Ē שְׂפָ×Ēָיו בÖŧַל-מָנַ×ĸÖ°×ĒÖŧÖ¸ ץÖŧÖļלָה:
(ד) כÖŧִי-×ĒְקַדÖŧְמÖļ× ÖŧוÖŧ בÖŧִרְכוֹ×Ē טוֹב ×ĒÖŧָשִׁי×Ē לְראשׁוֹ ×ĸֲטÖļרÖļ×Ē פÖŧָז:
(ה) חַיÖŧִים שָׁאַל מִמÖŧְךָ × Ö¸×ĒÖˇ×ĒÖŧָה לÖŧוֹ ארÖļךְ יָמִים ×ĸוֹלָם וָ×ĸÖļד:
(ו) גÖŧָדוֹל כÖŧְבוֹדוֹ בÖŧִישׁוÖŧ×ĸÖ¸×ĒÖļךָ הוֹד וְהָדָר ×ĒÖŧְשַׁוÖŧÖļה ×ĸָלָיו:
(ז) כÖŧִי-×Ēְשִׁי×ĒÖĩהוÖŧ בְרָכוֹ×Ē לָ×ĸַד ×ĒÖŧְחַדÖŧÖĩהוÖŧ בְשִׂמְחָה אÖļ×Ē-פÖŧָנÖļיךָ:
(ח) כÖŧִי-הַמÖŧÖļלÖļךְ בÖŧטÖĩחַ בÖŧַיהוָה וÖŧבְחÖļץÖļד ×ĸÖļלְיוֹן בÖŧַל-יִמÖŧוֹט:
(ט) ×ĒÖŧִמְ×Ļָא יָדְךָ לְכָל-איְבÖļיךָ יְמִינְךָ ×ĒÖŧִמְ×Ļָא שׂנְאÖļיךָ:
(י) ×ĒÖŧְשִׁי×ĒÖĩמוֹ כÖŧÖ°×Ē֡נÖŧוÖŧר אÖĩ׊ׁ לְ×ĸÖĩ×Ē פÖŧָנÖļיךָ יְהוָה בÖŧְא֡פÖŧוֹ יְבַלÖŧÖ°×ĸÖĩם וְ×ĒֹאכְלÖĩם אÖĩ׊ׁ:
(יא) פÖŧִרְיָמוֹ מÖĩאÖļרÖļ×Ĩ ×ĒÖŧְאַבÖŧÖĩד וְזַרְ×ĸָם מִבÖŧÖ°× Öĩי אָדָם:
(יב) כÖŧִי-נָטוÖŧ ×ĸָלÖļיךָ רָ×ĸָה חָשְׁבוÖŧ מְזִמÖŧָה בÖŧַל-יוÖŧכָלוÖŧ:
(יג) כÖŧִי-×Ēְשִׁי×ĒÖĩמוֹ ׊ׁÖļכÖļם בÖŧְמÖĩי×ĒָרÖļיךָ ×ĒְכוֹנÖĩן ×ĸַל-פÖŧÖ°× ÖĩיהÖļם:
(יד) רוÖŧמָה יְהוָה בÖŧÖ°×ĸÖģזÖŧÖļךָ נָשִׁירָה וÖŧנְזַמÖŧְרָה גÖŧְבוÖŧרָ×ĒÖļךָ:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
מריבה ×Ēהלים מי×Ēה משונה סגולו×Ē שי×ĸור שנאה ישו×ĸו×Ē ישו×ĸה שונא מ×Ļיא×Ē חן שלום אנשי ה×ĸיר סגולה ה×Ļלחה שי×ĸורים ×Ēהילים ×Ēהלים דוא"ל נפטר שב×Ē מזמורים רפואה נשיכ×Ē נחש להבריח שונאיך ני×Ļחון ד×Ēי דוד המלך רשבי פחד about ×ĸילוי בר ריב שונא מ×ĸיק דוד ×Ēרומה לאמיר×Ē ×Ēהילים לימודים המלך הגשמ×Ē משאלה מחלה למ×Ļוא חן ×Ēהלים מחולק אישה מ×ĸלה


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net