8327
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

×Ēהלים ליום ג בחודש - פרק יח

 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) לַמְנַ×ĻÖŧÖĩחַ לְ×ĸÖļבÖļד יְהוָה לְדָוִד אֲ׊ׁÖļר דÖŧִבÖŧÖļר לַיהוָה אÖļ×Ē-דÖŧִבְרÖĩי הַשÖŧִׁירָה הַזÖŧא×Ē בÖŧְיוֹם הִ×ĻÖŧִיל-יְהוָה אוֹ×Ēוֹ מִכÖŧÖˇ×Ŗ כÖŧָל-איְבָיו וÖŧמִיÖŧַד שָׁאוÖŧל:
(ב) וַיÖŧאמַר אÖļרְחָמְךָ יְהוָה חִזְקִי:
(ג) יְהוָה סַלְ×ĸִי וÖŧמְ×ĻוÖŧדָ×Ēִי וÖŧמְפַלְטִי אÖĩלִי ×ĻוÖŧרִי אÖļחֱסÖļה-בÖŧוֹ מָגִנÖŧִי וְקÖļרÖļן יִשְׁ×ĸִי מִשְׂגÖŧַבÖŧִי:
(ד) מְהÖģלÖŧָל אÖļקְרָא יְהוָה וÖŧמִן-איְבַי אִוÖŧָ׊ׁÖĩ×ĸÖˇ:
(ה) אֲפָפוÖŧנִי חÖļבְלÖĩי-מָוÖļ×Ē וְנַחֲלÖĩי בְלִיÖŧÖˇ×ĸַל יְבַ×ĸÖ˛×ĒוÖŧנִי:
(ו) חÖļבְלÖĩי שְׁאוֹל סְבָבוÖŧנִי קִדÖŧְמוÖŧנִי מוֹקְשׁÖĩי מָוÖļ×Ē:
(ז) בÖŧÖˇ×ĻÖŧ֡ר-לִי אÖļקְרָא יְהוָה וְאÖļל-אֱלֹהַי אֲשַׁוÖŧÖĩ×ĸÖˇ יִשְׁמַ×ĸ מÖĩהÖĩיכָלוֹ קוֹלִי וְשַׁוְ×ĸÖ¸×Ēִי לְפָנָיו ×ĒÖŧָבוֹא בְאָזְנָיו:
(ח) וַ×ĒÖŧִגְ×ĸ֡׊ׁ וַ×ĒÖŧִרְ×ĸ֡׊ׁ הָאָרÖļ×Ĩ וÖŧמוֹסְדÖĩי הָרִים יִרְגÖŧָזוÖŧ וַיÖŧÖ´×ĒְגÖŧÖ¸×ĸֲשׁוÖŧ כÖŧִי חָרָה לוֹ:
(ט) ×ĸָלָה ×ĸָשָׁן בÖŧְא֡פÖŧוֹ וְאÖĩ׊ׁ מִפÖŧִיו ×ĒÖŧאכÖĩל גÖŧÖļחָלִים בÖŧÖ¸×ĸֲרוÖŧ מִמÖŧÖļ× ÖŧוÖŧ:
(י) וַיÖŧÖĩט שָׁמַיִם וַיÖŧÖĩרַד וַ×ĸֲרָפÖļל ×ĒÖŧַחַ×Ē רַגְלָיו:
(יא) וַיÖŧִרְכÖŧַב ×ĸַל-כÖŧְרוÖŧב וַיÖŧÖ¸×ĸ×Ŗ וַיÖŧÖĩדÖļא ×ĸַל-כÖŧ֡נְפÖĩי-רוÖŧחַ:
(יב) יָשׁÖļ×Ē חֹשׁÖļךְ ץִ×Ēְרוֹ סְבִיבוֹ×Ēָיו ץÖģכÖŧÖ¸×Ēוֹ חÖļשְׁכַ×Ē-מַיִם ×ĸָבÖĩי שְׁחָקִים:
(יג) מִנÖŧגַהÖŧ × ÖļגְדÖŧוֹ ×ĸָבָיו ×ĸָבְרוÖŧ בÖŧָרָד וְגַחֲלÖĩי-אÖĩ׊ׁ:
(יד) וַיÖŧ֡רְ×ĸÖĩם בÖŧ֡׊Öŧָׁמַיִם יְהוָה וְ×ĸÖļלְיוֹן יִ×ĒÖŧÖĩן קלוֹ בÖŧָרָד וְגַחֲלÖĩי-אÖĩ׊ׁ:
(טו) וַיÖŧִשְׁלַח חִ×ĻÖŧָיו וַיְפִי×ĻÖĩם וÖŧבְרָקִים רָב וַיְהÖģמÖŧÖĩם:
(טז) וַיÖŧÖĩרָאוÖŧ אֲפִיקÖĩי מַיִם וַיÖŧִגÖŧָלוÖŧ מוֹסְדוֹ×Ē ×ĒÖŧÖĩבÖĩל מִגÖŧÖˇ×ĸֲרָ×Ēְךָ יְהוָה מִנÖŧִשְׁמַ×Ē רוÖŧחַ א֡פÖŧÖļךָ:
(יז) יִשְׁלַח מִמÖŧָרוֹם יִקÖŧָחÖĩנִי יַמְשׁÖĩנִי מִמÖŧַיִם רַבÖŧִים:
(יח) יַ×ĻÖŧִילÖĩנִי מÖĩאיְבִי ×ĸָז וÖŧמִ׊Öŧׂנְאַי כÖŧִי-אָמְ×ĻוÖŧ מִמÖŧÖļ× Öŧִי:
(יט) יְקַדÖŧְמוÖŧנִי בÖŧְיוֹם אÖĩידִי וַיְהִי יְהוָה לְמִשְׁ×ĸָן לִי:
(כ) וַיÖŧוֹ×ĻִיאÖĩנִי לַמÖŧÖļרְחָב יְחַלÖŧÖ°×ĻÖĩנִי כÖŧִי חָפÖĩ×Ĩ בÖŧִי:
(כא) יִגְמְלÖĩנִי יְהוָה כÖŧÖ°×Ļִדְקִי כÖŧְבר יָדַי יָשִׁיב לִי:
(כב) כÖŧִי-שָׁמַרְ×ĒÖŧִי דÖŧַרְכÖĩי יְהוָה וְלֹא-רָ׊ׁ֡×ĸÖ°×ĒÖŧִי מÖĩאֱלֹהָי:
(כג) כÖŧִי כָל-מִ׊ְׁפÖŧָטָיו לְנÖļגְדÖŧִי וְחÖģקÖŧ×Ēָיו לֹא-אָסִיר מÖļ× Öŧִי:
(כד) וָאֱהִי ×Ēָמִים ×ĸִמÖŧוֹ וָאÖļ׊ְׁ×ĒÖŧַמÖŧÖĩר מÖĩ×ĸֲוֹנִי:
(כה) וַיÖŧָ׊ׁÖļב-יְהוָה לִי כְ×Ļִדְקִי כÖŧְבר יָדַי לְנÖļגÖļד ×ĸÖĩינָיו:
(כו) ×ĸִם-חָסִיד ×ĒÖŧÖ´×ĒְחַסÖŧָד ×ĸִם-גÖŧְבַר ×ĒÖŧָמִים ×ĒÖŧÖ´×ĒÖŧַמÖŧָם:
(כז) ×ĸִם-נָבָר ×ĒÖŧÖ´×ĒְבÖŧָרָר וְ×ĸִם-×ĸִקÖŧÖĩ׊ׁ ×ĒÖŧÖ´×ĒְפÖŧÖˇ×ĒÖŧָל:
(כח) כÖŧִי-א֡×ĒÖŧָה ×ĸַם-×ĸָנִי ×Ēוֹשִׁי×ĸÖˇ וְ×ĸÖĩינַיִם רָמוֹ×Ē ×ĒÖŧ֡׊ְׁפÖŧִיל:
(כט) כÖŧִי-א֡×ĒÖŧָה ×ĒÖŧָאִיר × Öĩרִי יְהוָה אֱלֹהַי יַגÖŧִיהÖŧÖˇ חָשְׁכÖŧִי:
(ל) כÖŧִי-בְךָ אָרÖģ×Ĩ גÖŧְדוÖŧד וÖŧבÖĩאלֹהַי אֲדַלÖŧÖļג-שׁוÖŧר:
(לא) הָאÖĩל ×ĒÖŧָמִים דÖŧַרְכÖŧוֹ אִמְרַ×Ē יְהוָה ×ĻְרוÖŧפָה מָגÖĩן הוÖŧא לְכל הַחוֹסִים בÖŧוֹ:
(לב) כÖŧִי מִי אֱלוֹהÖŧÖˇ מִבÖŧַלְ×ĸֲדÖĩי יְהוָה וÖŧמִי-×ĻוÖŧר זוÖŧלָ×Ēִי אֱלֹהÖĩינוÖŧ:
(לג) הָאÖĩל הַמְאַזÖŧְרÖĩנִי חָיִל וַיÖŧÖ´×ĒÖŧÖĩן ×ĒÖŧָמִים דÖŧַרְכÖŧִי:
(לד) מְשַׁוÖŧÖļה רַגְלַי כÖŧָאַיÖŧָלוֹ×Ē וְ×ĸַל בÖŧָמ×Ēַי יַ×ĸֲמִידÖĩנִי:
(לה) מְלַמÖŧÖĩד יָדַי לַמÖŧִלְחָמָה וְנִחֲ×Ēָה קÖļ׊ׁÖļ×Ē-נְחוÖŧשָׁה זְרוֹ×ĸ×Ēָי:
(לו) וַ×ĒÖŧÖ´×ĒÖŧÖļן-לִי מָגÖĩן יִשְׁ×ĸÖļךָ וִימִינְךָ ×Ēִץְ×ĸָדÖĩנִי וְ×ĸַנְוָ×Ēְךָ ×ĒַרְבÖŧÖĩנִי:
(לז) ×ĒÖŧַרְחִיב ×ĻÖˇ×ĸֲדִי ×Ēַחְ×ĒÖŧָי וְלֹא מָ×ĸֲדוÖŧ ק֡רְץÖģלÖŧָי:
(לח) אÖļרְדÖŧוֹ×Ŗ אוֹיְבַי וְאַשÖŧִׂיגÖĩם וְלֹא-אָשׁוÖŧב ×ĸַד-כÖŧַלÖŧוֹ×Ēָם:
(לט) אÖļמְחָ×ĻÖĩם וְלֹא-יÖģכְלוÖŧ קוÖŧם יִפÖŧְלוÖŧ ×ĒÖŧַחַ×Ē רַגְלָי:
(מ) וַ×ĒÖŧְאַזÖŧְרÖĩנִי חַיִל לַמÖŧִלְחָמָה ×ĒÖŧַכְרִי×ĸÖˇ קָמַי ×ĒÖŧַחְ×ĒÖŧָי:
(מא) וְאיְבַי × Ö¸×ĒÖˇ×ĒÖŧָה לÖŧִי ×ĸרÖļ×Ŗ וÖŧמְשַׂנְאַי א֡×Ļְמִי×ĒÖĩם:
(מב) יְשַׁוÖŧÖ°×ĸוÖŧ וְאÖĩין מוֹשִׁי×ĸÖˇ ×ĸַל-יְהוָה וְלֹא ×ĸָנָם:
(מג) וְאÖļשְׁחָקÖĩם כÖŧÖ°×ĸָפָר ×ĸַל-פÖŧÖ°× Öĩי-רוÖŧחַ כÖŧְטִיט חוÖŧ×Ļוֹ×Ē אֲרִיקÖĩם:
(מד) ×ĒÖŧְפַלÖŧְטÖĩנִי מÖĩרִיבÖĩי ×ĸָם ×ĒÖŧְשִׂימÖĩנִי לְראשׁ גÖŧוֹיִם ×ĸַם לֹא-יָדַ×ĸÖ°×ĒÖŧִי יַ×ĸַבְדוÖŧנִי:
(מה) לְשׁÖĩמַ×ĸ אזÖļן יִשÖŧָׁמְ×ĸוÖŧ לִי בÖŧÖ°× Öĩי-× Öĩכָר יְכַחֲשׁוÖŧ-לִי:
(מו) בÖŧÖ°× Öĩי-× Öĩכָר יִבÖŧלוÖŧ וְיַחְרְגוÖŧ מִמÖŧִסְגÖŧְרוֹ×ĒÖĩיהÖļם:
(מז) חַי-יְהוָה וÖŧבָרוÖŧךְ ×ĻוÖŧרִי וְיָרוÖŧם אֱלוֹהÖĩי יִשְׁ×ĸִי:
(מח) הָאÖĩל הַנÖŧוֹ×ĒÖĩן נְקָמוֹ×Ē לִי וַיÖŧַדְבÖŧÖĩר ×ĸַמÖŧִים ×ĒÖŧַחְ×ĒÖŧָי:
(מט) מְפַלÖŧְטִי מÖĩאיְבָי א֡×Ŗ מִן-קָמַי ×ĒÖŧְרוֹמְמÖĩנִי מÖĩאִישׁ חָמָס ×ĒÖŧÖˇ×ĻÖŧִילÖĩנִי:
(× ) ×ĸַל-כÖŧÖĩן אוֹדְךָ בַגÖŧוֹיִם יְהוָה וÖŧלְשִׁמְךָ אֲזַמÖŧÖĩרָה:
(נא) מַגְדÖŧִל יְשׁוÖŧ×ĸוֹ×Ē מַלְכÖŧוֹ וְ×ĸשׂÖļה חÖļץÖļד לִמְשִׁיחוֹ לְדָוִד וÖŧלְזַרְ×ĸוֹ ×ĸַד-×ĸוֹלָם:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
לאבד אויבים בן שואב מים גביר מח×Ļי×Ē השקל דוד המלך ישו×ĸה ×Ēפילה חיו×Ē רבים חולי לימוד מ×ĸל×Ē שונא מ×ĸיק אדם ×ĸקרה ×Ēהלים מחולק שלום המלך אלילים ×Ēרומה לאמיר×Ē ×Ēהילים משלוח שלימה דיין דין טוב מ×Ļיא×Ē זיווג ×Ēהילים ישו×ĸו×Ē שנאה להבריח שונאיך משאלה סגולה מריבה אהבה ×Ēהלים שונא פרנסה מלך הכשה אישה ב×Ē זוג יהודי מו×Ļלח


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net