6972
öåų ÷łų ņķ śäéģéķ.net
ńāåģåś łéųéķ īąīųéķ ä÷ćłåś śųåķ ģšå ś÷łåųś
éåķ įēåćł éåķ įłįåņ
äłķ łģź įśäéģéķ łąģ įśäéģéķ
ēéōåł įąśų

×Ŗהלים ליום יג בחודש - פ×Øק הט

הט ×¢ עא
 ×Ŗ×Øום לאמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים והקדש×Ŗך ×Ŗופיע כאן äåńó ä÷ćłä
(א) לַמְנַצֵּחַ עַל-שׁוֹשַׁנּ֓ים לְדÖøו֓ד:
(ב) הוֹשׁ֓יעֵנ֓י אֱלֹה֓ים ×›Ö¼Ö“×™ בÖøאוּ מַי֓ם עַד-× Öøפֶשׁ:
(ג) טÖøבַעְ×ŖÖ¼Ö“×™ בּ֓יוֵן מְצוּלÖøה וְאֵין מÖøעֳמÖøד בּÖøא×ŖÖ“×™ בְמַעֲמַקֵּי-מַי֓ם וְשׁ֓בּלֶ×Ŗ שְׁטÖøפÖø×ŖÖ°× Ö“×™:
(ד) יÖøגַעְ×ŖÖ¼Ö“×™ בְקÖø×Øְא֓י × Ö“×—Ö·×Ø ×’Ö¼Ö°×Øוֹנ֓י כּÖøלוּ עֵינÖøי מְיַחֵל לֵאלֹהÖøי:
(ה) ×Øַבּוּ מ֓שַּׂעֲ×Øוֹ×Ŗ ×Øאשׁ֓י שׂנְאַי ×—Ö“× Ö¼Öøם ×¢Öøצְמוּ מַצְמ֓י×Ŗַי איְבַי שֶׁקֶ×Ø ×Ö²×©×Ö¶×Ø ×œÖ¹×-גÖøזַלְ×ŖÖ¼Ö“×™ אÖøז אÖøשׁ֓יב:
(ו) אֱלֹה֓ים אַ×ŖÖ¼Öøה יÖøדַעְ×ŖÖ¼Öø לְא֓וַּלְ×ŖÖ¼Ö“×™ וְאַשְׁמוֹ×Ŗַי מ֓מְּךÖø לֹא-× Ö“×›Ö°×—Öøדוּ:
(ז) אַל-יֵבשׁוּ ב֓י קוֶֹיךÖø אֲדנÖøי יֱהו֓ה צְבÖøאוֹ×Ŗ אַל-×™Ö“×›Ö¼Öøלְמוּ ב֓י מְבַקְשֶׁיךÖø אֱלֹהֵי י֓שְׂ×ØÖøאֵל:
(ח) ×›Ö¼Ö“×™-×¢ÖøלֶיךÖø × ÖøשׂÖøא×ŖÖ“×™ חֶ×ØְפּÖøה ×›Ö¼Ö“×”Ö¼Ö°×ŖÖøה כְל֓מּÖøה פÖø× Öøי:
(ט) מוּזÖø×Ø ×”Öø×™Ö“×™×ŖÖ“×™ לְאֶחÖøי וְנÖøכְ×ØÖ“×™ ל֓בְנֵי א֓מּ֓י:
(י) ×›Ö¼Ö“×™-ק֓נְאַ×Ŗ בֵּי×ŖְךÖø אֲכÖøלÖø×ŖÖ°× Ö“×™ וְחֶ×Øְפּוֹ×Ŗ חוֹ×ØְפֶיךÖø × Öøפְלוּ ×¢ÖøלÖøי:
(יא) וÖøאֶבְכֶּה בַצּוֹם נַפְשׁ֓י וַ×ŖÖ¼Ö°×”Ö“×™ לַחֲ×ØÖøפוֹ×Ŗ ל֓י:
(יב) וÖøאֶ×ŖÖ¼Ö°× Öøה לְבוּשׁ֓י שׂÖøק וÖøאֱה֓י לÖøהֶם לְמÖøשׁÖøל:
(יג) יÖøשׂ֓יחוּ ב֓י ישְׁבֵי שׁÖø×¢Ö·×Ø ×•Ö¼× Ö°×’Ö“×™× ×•Ö¹×Ŗ שׁוֹ×Ŗֵי שֵׁכÖø×Ø:
(יד) וַאֲנ֓י ×Ŗְפ֓לּÖø×ŖÖ“×™ לְךÖø יְהוÖøה ×¢Öµ×Ŗ ×ØÖøצוֹן אֱלֹה֓ים בְּ×ØÖøב-חַהְדֶּךÖø ×¢Ö²× Öµ× Ö“×™ בֶּאֱמֶ×Ŗ י֓שְׁעֶךÖø:
(טו) הַצּ֓ילֵנ֓י מ֓טּ֓יט וְאַל-אֶטְבּÖø×¢Öøה א֓נּÖøצְלÖøה מ֓שּׂנְאַי וּמ֓מַּעֲמַקֵּי-מÖøי֓ם:
(טז) אַל-×Ŗּ֓שְׁטְפֵנ֓י שׁ֓בּלֶ×Ŗ מַי֓ם וְאַל-×Ŗּ֓בְלÖø×¢Öµ× Ö“×™ מְצוּלÖøה וְאַל-×Ŗֶּאְטַ×Ø ×¢Öøלַי בְּאֵ×Ø ×¤Ö¼Ö“×™×”Öø:
(יז) ×¢Ö²× Öµ× Ö“×™ יְהוÖøה ×›Ö¼Ö“×™-טוֹב חַהְדֶּךÖø כְּ×Øב ×ØַחֲמֶיךÖø פְּנֵה אֵלÖøי:
(יח) וְאַל-×ŖÖ¼Ö·×”Ö°×ŖÖ¼Öµ×Ø ×¤Ö¼ÖøנֶיךÖø מֵעַבְדֶּךÖø ×›Ö¼Ö“×™-צַ×Ø-ל֓י מַהֵ×Ø ×¢Ö²× Öµ× Ö“×™:
(יט) קÖø×ØְבÖøה אֶל-נַפְשׁ֓י גְאÖøלÖøהּ לְמַעַן איְבַי פְּדֵנ֓י:
(כ) אַ×ŖÖ¼Öøה יÖøדַעְ×ŖÖ¼Öø חֶ×ØְפּÖø×ŖÖ“×™ וּבÖøשְׁ×ŖÖ¼Ö“×™ וּכְל֓מּÖø×ŖÖ“×™ נֶגְדְּךÖø כּÖøל-צוֹ×ØÖ°×ØÖøי:
(כא) חֶ×ØְפּÖøה שׁÖøבְ×ØÖøה ל֓בּ֓י וÖøאÖøנוּשׁÖøה וÖøאֲקַוֶּה לÖøנוּד וÖøאַי֓ן וְלַמְנַחֲמ֓ים וְלֹא מÖøצÖøא×ŖÖ“×™:
(כב) וַיּ֓×Ŗְּנוּ בְּבÖø×Øוּ×ŖÖ“×™ ×Øאשׁ וְל֓צְמÖøא֓י יַשְׁקוּנ֓י חֹמֶׄ:
(כג) ×™Ö°×”Ö“×™ שֻׁלְחÖø× Öøם ל֓פְנֵיהֶם לְפÖøח וְל֓שְׁלוֹמ֓ים לְמוֹקֵשׁ:
(כד) ×ŖֶּחְשַׁכְנÖøה עֵינֵיהֶם מֵ×Øְאוֹ×Ŗ וּמÖø×Ŗְנֵיהֶם ×ŖÖ¼Öøמ֓יד הַמְעַד:
(כה) שְׁפÖøךְ-עֲלֵיהֶם זַעְמֶּךÖø וַחֲ×Øוֹן אַפְּךÖø יַשּׂ֓יגֵם:
(כו) ×ŖÖ¼Ö°×”Ö“×™-ט֓י×ØÖø×ŖÖøם נְשַׁמּÖøה בְּאÖøהֳלֵיהֶם אַל-×™Ö°×”Ö“×™ ישֵׁב:
(כז) ×›Ö¼Ö“×™-אַ×ŖÖ¼Öøה אֲשֶׁ×Ø-×”Ö“×›Ö¼Ö“×™×ŖÖø ×ØÖøדÖøפוּ וְאֶל-מַכְאוֹב חֲלÖøלֶיךÖø יְהַפֵּ×Øוּ:
(כח) ×ŖÖ¼Ö°× Öøה-×¢Öøוֹן עַל-עֲוֹנÖøם וְאַל-יÖøבאוּ בְּצ֓דְקÖø×ŖֶךÖø:
(כט) י֓מּÖøחוּ מ֓הֵּפֶ×Ø ×—Ö·×™Ö¼Ö“×™× וְע֓ם-צַדּ֓יק֓ים אַל-×™Ö“×›Ö¼Öø×Ŗֵבוּ:
(ל) וַאֲנ֓י ×¢Öø× Ö“×™ וְכוֹאֵב יְשׁוּעÖø×ŖְךÖø אֱלֹה֓ים ×Ŗְּשַׂגְּבֵנ֓י:
(לא) אֲהַלְלÖøה שֵׁם-אֱלֹה֓ים בְּשׁ֓י×Ø ×•Ö·×Ö²×’Ö·×“Ö¼Ö°×œÖ¶× Ö¼×•Ö¼ בְ×ŖוֹדÖøה:
(לב) וְ×Ŗ֓יטַב לַיהוÖøה מ֓שּׁוֹ×Ø ×¤Ö¼Öø×Ø ×žÖ·×§Ö°×Ø֓ן מַפְ×ØÖ“×™×”:
(לג) ×ØÖøאוּ ×¢Ö²× Öøו֓ים י֓שְׂמÖøחוּ דּ×Øְשֵׁי אֱלֹה֓ים ו֓יח֓י לְבַבְכֶם:
(לד) ×›Ö¼Ö“×™-שׁמֵעַ אֶל-אֶבְיוֹנ֓ים יְהוÖøה וְאֶ×Ŗ-אֲה֓י×ØÖøיו לֹא בÖøזÖøה:
(לה) יְהַלְלוּהוּ שׁÖøמַי֓ם וÖøאÖø×Øֶׄ יַמּ֓ים וְכÖøל-×Øמֵשׂ בּÖøם:
(לו) ×›Ö¼Ö“×™ אֱלֹה֓ים יוֹשׁ֓יעַ צ֓יּוֹן וְי֓בְנֶה ×¢Öø×Øֵי יְהוּדÖøה וְיÖøשְׁבוּ שׁÖøם ו֓י×ØֵשׁוּהÖø:
(לז) וְזֶ×ØÖ·×¢-עֲבÖøדÖøיו ×™Ö“× Ö°×—ÖøלוּהÖø וְאהֲבֵי שְׁמוֹ י֓שְׁכְּנוּ-בÖøהּ:
āųńś äćōńä łģē ģēįų
÷ųąśé ąś äōų÷ ģą ÷ųąśé ąś äōų÷
ōų÷ äįą ōų÷ ÷åćķ
śāéåś
מחלה מזמו×Øים גבי×Ø ×“×•×“ המלך ניצחון גשמי×Ŗ כאב ×Øאש אלילים צדיק חולה מלך המא×Øח נפט×Ø ×Ŗ×Øומ×Ŗ איב×Øים ייעוׄ ישועה ×Øאש הכש×Ŗ נחש גוז×Ø ×’×©×ž×™ × ×”×™×¢×” ×Ŗהלים ×Ŗפילה מיז'בוז י×Øאה הגולה ב×Ŗ שונא המלך הגולו×Ŗ דוד חולשה ×Ŗלמוד אויב שכול שנאה ×Ŗהילים עי×Ø ×™×©×™×‘×”


ī÷įåöś īōņģ äģėä įųłś   ż©ż All Rights Reserved, tehilim.net