8358
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

להכני×ĸ שונאים (מקור ב) - פרק לה

 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) לְדָוִד רִיבָה יְהוָה אÖļ×Ē-יְרִיבַי לְחַם אÖļ×Ē-לֹחֲמָי:
(ב) הַחֲזÖĩק מָגÖĩן וְ×ĻÖ´× Öŧָה וְקוÖŧמָה בÖŧÖ°×ĸÖļזְרָ×Ēִי:
(ג) וְהָרÖĩק חֲנִי×Ē וÖŧסְגר לִקְרַא×Ē רדְפָי אֱמר לְנַפְשִׁי יְשׁÖģ×ĸÖ¸×ĒÖĩךְ אָנִי:
(ד) יÖĩבשׁוÖŧ וְיִכÖŧָלְמוÖŧ מְבַקְשׁÖĩי נַפְשִׁי יִסÖŧגוÖŧ אָחוֹר וְיַחְפÖŧְרוÖŧ חֹשְׁבÖĩי רָ×ĸÖ¸×Ēִי:
(ה) יִהְיוÖŧ כÖŧְמ×Ĩ לִפְנÖĩי-רוÖŧחַ וÖŧמַלְאַךְ יְהוָה דÖŧחÖļה:
(ו) יְהִי-דַרְכÖŧָם חֹשׁÖļךְ וַחֲלַקְלַקÖŧ×Ē וÖŧמַלְאַךְ יְהוָה רדְפָם:
(ז) כÖŧִי-חִנÖŧָם טָמְנוÖŧ-לִי שַׁחַ×Ē רִ׊ְׁ×ĒÖŧָם חִנÖŧָם חָפְרוÖŧ לְנַפְשִׁי:
(ח) ×ĒÖŧְבוֹאÖĩהוÖŧ שׁוֹאָה לֹא יÖĩדָ×ĸ וְרִשְׁ×ĒÖŧוֹ אֲ׊ׁÖļר-טָמַן ×ĒÖŧִלְכÖŧְדוֹ בÖŧְשׁוֹאָה יִפÖŧָל-בÖŧָהÖŧ:
(ט) וְנַפְשִׁי ×ĒÖŧָגִיל בÖŧַיהוָה ×ĒÖŧָשִׂישׂ בÖŧִישׁוÖŧ×ĸÖ¸×Ēוֹ:
(י) כÖŧָל ×ĸÖˇ×Ļְמ×Ēַי ×ĒÖŧאמַרְנָה יְהוָה מִי כָמוֹךָ מַ×ĻÖŧִיל ×ĸָנִי מÖĩחָזָק מִמÖŧÖļ× ÖŧוÖŧ וְ×ĸָנִי וְאÖļבְיוֹן מִגÖŧזְלוֹ:
(יא) יְקוÖŧמוÖŧן ×ĸÖĩדÖĩי חָמָס אֲ׊ׁÖļר לֹא-יָדַ×ĸÖ°×ĒÖŧִי יִשְׁאָלוÖŧנִי:
(יב) יְשַׁלÖŧְמוÖŧנִי רָ×ĸָה ×ĒÖŧַחַ×Ē טוֹבָה שְׁכוֹל לְנַפְשִׁי:
(יג) וַאֲנִי בÖŧַחֲלוֹ×Ēָם לְבוÖŧשִׁי שָׂק ×ĸÖ´× ÖŧÖĩי×Ēִי בַ×ĻÖŧוֹם נַפְשִׁי וÖŧ×ĒְפִלÖŧÖ¸×Ēִי ×ĸַל-חÖĩיקִי ×ĒָשׁוÖŧב:
(יד) כÖŧְרÖĩ×ĸÖˇ כÖŧְאָח-לִי הִ×ĒְהַלÖŧָכְ×ĒÖŧִי כÖŧַאֲבÖļל-אÖĩם קדÖĩר שַׁחֹ×Ēִי:
(טו) וÖŧבְ×Ļַלְ×ĸִי שָׂמְחוÖŧ וְנÖļאֱסָפוÖŧ × ÖļאÖļסְפוÖŧ ×ĸָלַי × Öĩכִים וְלֹא יָדַ×ĸÖ°×ĒÖŧִי קָרְ×ĸוÖŧ וְלֹא-דָמÖŧוÖŧ:
(טז) בÖŧְחַנְפÖĩי לַ×ĸֲגÖĩי מָ×ĸוֹג חָרק ×ĸָלַי ׊ִׁנÖŧÖĩימוֹ:
(יז) אֲדנָי כÖŧַמÖŧָה ×ĒִרְאÖļה הָשִׁיבָה נַפְשִׁי מִ׊ÖŧׁאÖĩיהÖļם מִכÖŧְפִירִים יְחִידָ×Ēִי:
(יח) אוֹדְךָ בÖŧְקָהָל רָב בÖŧÖ°×ĸַם ×ĸÖ¸×ĻוÖŧם אֲהַלְלÖļךÖŧÖ¸:
(יט) אַל-יִשְׂמְחוÖŧ-לִי איְבַי ׊ׁÖļקÖļר שׂנְאַי חִנÖŧָם יִקְרְ×ĻוÖŧ-×ĸָיִן:
(כ) כÖŧִי לֹא שָׁלוֹם יְדַבÖŧÖĩרוÖŧ וְ×ĸַל רִגְ×ĸÖĩי-אÖļרÖļ×Ĩ דÖŧִבְרÖĩי מִרְמוֹ×Ē יַחֲשׁבוÖŧן:
(כא) וַיÖŧַרְחִיבוÖŧ ×ĸָלַי פÖŧִיהÖļם אָמְרוÖŧ הÖļאָח הÖļאָח רָאֲ×Ēָה ×ĸÖĩינÖĩינוÖŧ:
(כב) רָאִי×Ēָה יְהוָה אַל-×ĒÖŧÖļחֱרַשׁ אֲדנָי אַל-×ĒÖŧִרְחַק מִמÖŧÖļ× Öŧִי:
(כג) הָ×ĸִירָה וְהָקִי×Ļָה לְמִשְׁפÖŧָטִי אֱלֹהַי וַאדנָי לְרִיבִי:
(כד) ׊ָׁפְטÖĩנִי כְ×Ļִדְקְךָ יְהוָה אֱלֹהָי וְאַל-יִשְׂמְחוÖŧ-לִי:
(כה) אַל-יאמְרוÖŧ בְלִבÖŧָם הÖļאָח נ֡פְ׊ׁÖĩנוÖŧ אַל-יאמְרוÖŧ בÖŧִלÖŧÖˇ×ĸֲנוÖŧהוÖŧ:
(כו) יÖĩבשׁוÖŧ וְיַחְפÖŧְרוÖŧ יַחְדÖŧָו שְׂמÖĩחÖĩי רָ×ĸÖ¸×Ēִי יִלְבÖŧְשׁוÖŧ-בשׁÖļ×Ē וÖŧכְלִמÖŧָה הַמÖŧַגְדÖŧִילִים ×ĸָלָי:
(כז) יָרנÖŧוÖŧ וְיִשְׂמְחוÖŧ חֲפÖĩ×ĻÖĩי ×Ļִדְקִי וְיאמְרוÖŧ ×Ēָמִיד יִגְדÖŧַל יְהוָה הÖļחָפÖĩ×Ĩ שְׁלוֹם ×ĸַבְדÖŧוֹ:
(כח) וÖŧלְשׁוֹנִי ×ĒÖŧÖļהְגÖŧÖļה ×ĻִדְקÖļךָ כÖŧָל-הַיÖŧוֹם ×ĒÖŧְהִלÖŧÖ¸×ĒÖļךָ:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
למדן ×ĸבודה שכול מריבה ×Ēרומ×Ē איברים דוד לה×Ļל×Ē הבחורים בשבי הסיני יואל זאב בן מירל ריסא חוה י×ĸקב יוס×Ŗ בן רייזל יוס×Ŗ בן איטא רבקה פדיון שבוים ב×Ēפילה אל ×Ē×ĸמוד ×ĸל דם ר×ĸך נישואין ×Ēהלים דוא"ל שייט נשיכ×Ē נחש חיים פאפו שיר המלך שלא יחלש מי×Ēה משונה ×Ēמו×Ēה בקשה זוג מלך זיכויי בי×Ē דוד המלך ישו×ĸו×Ē שונא חיו×Ē מזמורים ישו×ĸה ×Ēהילים ללא ילדים ריב מ×Ļיא×Ē זיווג פחד ×Ē×ĸוקה מכר מלך החיו×Ē סגולה משמים נפטר שלום רחמים מלחמה אויב


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net