8327
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

לשים אהבה בין איש לאש×Ēו - פרק קלט

קלט
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) לַמְנַ×ĻÖŧÖĩחַ לְדָוִד מִזְמוֹר יְהוָה חֲקַרְ×ĒÖŧַנִי וַ×ĒÖŧÖĩדָ×ĸ:
(ב) א֡×ĒÖŧָה יָדַ×ĸÖ°×ĒÖŧÖ¸ שִׁבְ×ĒÖŧִי וְקוÖŧמִי בÖŧ֡נְ×ĒÖŧָה לְרÖĩ×ĸִי מÖĩרָחוֹק:
(ג) אָרְחִי וְרִבְ×ĸִי זÖĩרִי×ĒÖ¸ וְכָל-דÖŧְרָכַי הִסְכÖŧ֡נְ×ĒÖŧָה:
(ד) כÖŧִי אÖĩין מִלÖŧָה בִלְשׁוֹנִי הÖĩן יְהוָה יָדַ×ĸÖ°×ĒÖŧÖ¸ כÖģלÖŧָהÖŧ:
(ה) אָחוֹר וָקÖļדÖļם ×Ļ֡רְ×ĒÖŧָנִי וַ×ĒÖŧָ׊ׁÖļ×Ē ×ĸָלַי כÖŧ֡פÖŧÖļכָה:
(ו) פÖŧְלִיאָה דַ×ĸÖˇ×Ē מִמÖŧÖļ× Öŧִי נִשְׂגÖŧְבָה לֹא-אוÖŧכַל לָהÖŧ:
(ז) אָנָה אÖĩלÖĩךְ מÖĩרוÖŧחÖļךָ וְאָנָה מִפÖŧָנÖļיךָ אÖļבְרָח:
(ח) אִם-אÖļץÖŧ֡ק שָׁמַיִם ׊ָׁם אָ×ĒÖŧָה וְאַ×ĻÖŧִי×ĸָה ׊Öŧְׁאוֹל הִנÖŧÖļךÖŧÖ¸:
(ט) אÖļ׊Öŧָׂא כַנְפÖĩי-שָׁחַר אÖļשְׁכÖŧְנָה בÖŧְאַחֲרִי×Ē יָם:
(י) גÖŧַם-׊ָׁם יָדְךָ ×ĒַנְחÖĩנִי וְ×ĒֹאחֲזÖĩנִי יְמִינÖļךָ:
(יא) וָאמַר אַךְ-חֹשׁÖļךְ יְשׁוÖŧפÖĩנִי וְלַיְלָה אוֹר בÖŧÖˇ×ĸֲדÖĩנִי:
(יב) גÖŧַם-חֹשׁÖļךְ לֹא-יַחְשִׁיךְ מִמÖŧÖļךÖŧÖ¸ וְלַיְלָה כÖŧַיÖŧוֹם יָאִיר כÖŧַחֲשׁÖĩיכָה כÖŧָאוֹרָה:
(יג) כÖŧִי-א֡×ĒÖŧָה קָנִי×ĒÖ¸ כִלְי×Ēָי ×ĒÖŧְץÖģכÖŧÖĩנִי בÖŧְבÖļטÖļן אִמÖŧִי:
(יד) אוֹדְךָ ×ĸַל כÖŧִי נוֹרָאוֹ×Ē נִפְלÖĩי×Ēִי נִפְלָאִים מַ×ĸֲשׂÖļיךָ וְנַפְשִׁי ידַ×ĸÖˇ×Ē מְאד:
(טו) לֹא-נִכְחַד ×ĸÖ¸×Ļְמִי מִמÖŧÖļךÖŧÖ¸ אֲ׊ׁÖļר-×ĸÖģ׊ÖŧׂÖĩי×Ēִי בַסÖŧÖĩ×ĒÖļר רÖģקÖŧַמְ×ĒÖŧִי בÖŧÖ°×Ēַחְ×ĒÖŧִיÖŧוֹ×Ē אָרÖļ×Ĩ:
(טז) גÖŧָלְמִי רָאוÖŧ ×ĸÖĩינÖļיךָ וְ×ĸַל-סִפְרְךָ כÖŧÖģלÖŧָם יִכÖŧÖ¸×ĒÖĩבוÖŧ יָמִים יÖģ×ĻÖŧָרוÖŧ וְלוֹ אÖļחָד בÖŧָהÖļם:
(יז) וְלִי מַה-יÖŧָקְרוÖŧ רÖĩ×ĸÖļיךָ אÖĩל מÖļה ×ĸÖ¸×ĻְמוÖŧ רָא׊ׁÖĩיהÖļם:
(יח) אÖļץְפÖŧְרÖĩם מÖĩחוֹל יִרְבÖŧוÖŧן הֱקִי×Ļ×Ēִי וְ×ĸוֹדִי ×ĸִמÖŧָךְ:
(יט) אִם-×ĒÖŧִקְטל אֱלוֹהÖŧÖˇ רָ׊ָׁ×ĸ וְאַנְשׁÖĩי דָמִים סוÖŧרוÖŧ מÖļ× Öŧִי:
(כ) אֲ׊ׁÖļר ימְרוÖŧךָ לִמְזִמÖŧָה נָשׂוÖŧא לַשÖŧָׁוְא ×ĸָרÖļיךָ:
(כא) הֲלוֹא-מְשַׂנְאÖļיךָ יְהוָה אÖļשְׂנָא וÖŧבִ×ĒְקוֹמְמÖļיךָ אÖļ×Ēְקוֹטָט:
(כב) ×ĒÖŧַכְלִי×Ē שִׂנְאָה שְׂנÖĩא×Ēִים לְאיְבִים הָיוÖŧ לִי:
(כג) חָקְרÖĩנִי אÖĩל וְדַ×ĸ לְבָבִי בÖŧְחָנÖĩנִי וְדַ×ĸ שַׂרְ×ĸ֡פÖŧָי:
(כד) וÖŧרְאÖĩה אִם-דÖŧÖļרÖļךְ-×ĸ×ĻÖļב בÖŧִי וÖŧנְחÖĩנִי בÖŧְדÖļרÖļךְ ×ĸוֹלָם:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
המלך בן זוג שונא בי×Ē ×Ēרומ×Ē ישו×ĸה שייט מלך ריב מו×Ļלח נישואים ידידים שנאה חברים מזמורים אלילים רוחניו×Ē זהירו×Ē דוד המלך מריבה שלום אהבה אנשים קמחא דפסחא ×ĸם האר×Ĩ ×Ēלמוד ×Ēורה פחד דוד בר סגולה דין טוב מס×ĸ יהודי ×Ēמים ×ĸיר ח×Ēונה ×ĸקר ×Ēהילים חולשו×Ē רפואה משונה בני זוג


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net