6878
öåų ÷łų ņķ śäéģéķ.net
ńāåģåś łéųéķ īąīųéķ ä÷ćłåś śųåķ ģšå ś÷łåųś
éåķ įēåćł éåķ įłįåņ
äłķ łģź įśäéģéķ łąģ įśäéģéķ
ēéōåł įąśų

להנצל ממי×Ŗה משונה - פ×Øק יג

יג
 ×Ŗ×Øום לאמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים והקדש×Ŗך ×Ŗופיע כאן äåńó ä÷ćłä
(א) לַמְנַצֵּחַ מ֓זְמוֹ×Ø ×œÖ°×“Öøו֓ד:
(ב) עַד-אÖø× Öøה יְהוÖøה ×Ŗּ֓שְׁכּÖø×—Öµ× Ö“×™ נֶצַח עַד-אÖø× Öøה ×ŖÖ¼Ö·×”Ö°×ŖÖ¼Ö“×™×Ø ×Ö¶×Ŗ-פּÖøנֶיךÖø מ֓מֶּנּ֓י:
(ג) עַד-אÖø× Öøה אÖøשׁ֓י×Ŗ עֵצוֹ×Ŗ בְּנַפְשׁ֓י יÖøגוֹן בּ֓לְבÖøב֓י יוֹמÖøם עַד-אÖø× Öøה יÖø×Øוּם איְב֓י ×¢ÖøלÖøי:
(ד) הַבּ֓יטÖøה ×¢Ö²× Öµ× Ö“×™ יְהוÖøה אֱלֹהÖøי הÖøא֓י×ØÖøה עֵינַי פֶּן-א֓ישַׁן הַמּÖøוֶ×Ŗ:
(ה) פֶּן-יאמַ×Ø ××™Ö°×‘Ö“×™ יְכÖøלְ×Ŗּ֓יו צÖø×Øַי יÖøג֓ילוּ ×›Ö¼Ö“×™ אֶמּוֹט:
(ו) וַאֲנ֓י בְּחַהְדְּךÖø בÖøטַחְ×ŖÖ¼Ö“×™ יÖøגֵל ל֓בּ֓י בּ֓ישׁוּעÖø×ŖֶךÖø אÖøשׁ֓י×ØÖøה לַיהוÖøה ×›Ö¼Ö“×™ גÖøמַל ×¢ÖøלÖøי:
āųńś äćōńä łģē ģēįų
÷ųąśé ąś äōų÷ ģą ÷ųąśé ąś äōų÷
ōų÷ äįą ōų÷ ÷åćķ
śāéåś
מוו×Ŗ נשיכ×Ŗ נחש ה×Øבים ×Ŗהלים ×Ŗהלים מחולק ×Øחמים ×Ŗמו×Ŗה מו×Ŗ about המלך זיכויי נשמה דוד אזה×Øה ישועה יוחאי מזמו×Øים לשב×Ŗ בבי×Ŗ זהי×Øו×Ŗ כאן להב×Øיח שונאיך נשמו×Ŗ יהודי מ×Ŗים ב×Ŗ אויב ×Ø×¢ מציא×Ŗ זיווג דיין ישועו×Ŗ ×Ŗ×Øומו×Ŗ ×Ŗו×Øה אישה הגולה לאמ×Ø ×©×•× × קמח לפהח מי×Ŗה משונה שמי×Ø×Ŗ קש×Ø ×”×’×•×œ×•×Ŗ שליחה שונאים שלח לחב×Ø ××™×‘×Øים ×Ŗהילים ×”×¢×Øה ×Øוחני ×”×¢×Ø×Ŗ הים דוד המלך ×Ŗ×Øומה לאמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים אש ש×Øיפה ש×Øפה ×Ŗהילים מלך החיו×Ŗ


ī÷įåöś īōņģ äģėä įųłś   ż©ż All Rights Reserved, tehilim.net