6625
öåų ÷łų ņķ śäéģéķ.net
ńāåģåś łéųéķ īąīųéķ ä÷ćłåś śųåķ ģšå ś÷łåųś
éåķ įēåćł éåķ įłįåņ
äłķ łģź įśäéģéķ łąģ įśäéģéķ
ēéōåł įąśų

להנצל ממי×Ŗה משונה - פ×Øק יג

יג
 ×Ŗ×Øום לאמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים והקדש×Ŗך ×Ŗופיע כאן äåńó ä÷ćłä
(א) לַמְנַצֵּחַ מ֓זְמוֹ×Ø ×œÖ°×“Öøו֓ד:
(ב) עַד-אÖø× Öøה יְהוÖøה ×Ŗּ֓שְׁכּÖø×—Öµ× Ö“×™ נֶצַח עַד-אÖø× Öøה ×ŖÖ¼Ö·×”Ö°×ŖÖ¼Ö“×™×Ø ×Ö¶×Ŗ-פּÖøנֶיךÖø מ֓מֶּנּ֓י:
(ג) עַד-אÖø× Öøה אÖøשׁ֓י×Ŗ עֵצוֹ×Ŗ בְּנַפְשׁ֓י יÖøגוֹן בּ֓לְבÖøב֓י יוֹמÖøם עַד-אÖø× Öøה יÖø×Øוּם איְב֓י ×¢ÖøלÖøי:
(ד) הַבּ֓יטÖøה ×¢Ö²× Öµ× Ö“×™ יְהוÖøה אֱלֹהÖøי הÖøא֓י×ØÖøה עֵינַי פֶּן-א֓ישַׁן הַמּÖøוֶ×Ŗ:
(ה) פֶּן-יאמַ×Ø ××™Ö°×‘Ö“×™ יְכÖøלְ×Ŗּ֓יו צÖø×Øַי יÖøג֓ילוּ ×›Ö¼Ö“×™ אֶמּוֹט:
(ו) וַאֲנ֓י בְּחַהְדְּךÖø בÖøטַחְ×ŖÖ¼Ö“×™ יÖøגֵל ל֓בּ֓י בּ֓ישׁוּעÖø×ŖֶךÖø אÖøשׁ֓י×ØÖøה לַיהוÖøה ×›Ö¼Ö“×™ גÖøמַל ×¢ÖøלÖøי:
āųńś äćōńä łģē ģēįų
÷ųąśé ąś äōų÷ ģą ÷ųąśé ąś äōų÷
ōų÷ äįą ōų÷ ÷åćķ
śāéåś
דיין משונה יוחאי שנאה עק×Øה להב×Øיח שונאיך אויב × ×¢×Ø ×—×•×œ×” מו×Ŗ player מזמו×Øים ×Ŗו×Øה ×Ŗ×Øומה לאמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים ישועו×Ŗ אובדן נפט×Øים אש ש×Øיפה ש×Øפה דוד זיכוי להנצל ממו×Ŗ מ×Ŗ גדוד מ×Øיבה המלך עק×Ø ×Ŗהילים בנים לידה שלום עי×Ø × ×™×¦×—×•×Ÿ מלחמה מי×Ŗה משונה לשלוח עם הא×Øׄ יועׄ ×Ŗהילים הגולה ×Øחמים ×Ŗהלים מי×Ŗה בי×Ŗ דוד המלך ×Ŗפילה ×Ŗמו×Ŗה ים ישועה הצלחה גשמי×Ŗ יהודי ×Ŗפילו×Ŗ מחצי×Ŗ השקל שונא מעיק מוו×Ŗ ×Ŗ×Øומה


ī÷įåöś īōņģ äģėä įųłś   ż©ż All Rights Reserved, tehilim.net