8062
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

לחולי השוקיים - פרק קמב

קמב
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) מַשְׂכÖŧִיל לְדָוִד בÖŧִהְיוֹ×Ēוֹ בַמÖŧÖ°×ĸָרָה ×ĒְפִלÖŧָה:
(ב) קוֹלִי אÖļל-יְהוָה אÖļזְ×ĸָק קוֹלִי אÖļל-יְהוָה אÖļ×ĒְחַנÖŧָן:
(ג) אÖļ׊ְׁפÖŧךְ לְפָנָיו שִׂיחִי ×Ļָרָ×Ēִי לְפָנָיו אַגÖŧִיד:
(ד) בÖŧְהִ×ĒÖ°×ĸ֡טÖŧÖĩ×Ŗ ×ĸָלַי רוÖŧחִי וְאַ×ĒÖŧָה יָדַ×ĸÖ°×ĒÖŧÖ¸ × Ö°×Ēִיבָ×Ēִי בÖŧְארַח-זוÖŧ אֲהַלÖŧÖĩךְ טָמְנוÖŧ פַח לִי:
(ה) הַבÖŧÖĩיט יָמִין וÖŧרְאÖĩה וְאÖĩין-לִי מַכÖŧִיר אָבַד מָנוֹס מִמÖŧÖļ× Öŧִי אÖĩין דÖŧוֹרÖĩ׊ׁ לְנַפְשִׁי:
(ו) זָ×ĸ֡קְ×ĒÖŧִי אÖĩלÖļיךָ יְהוָה אָמַרְ×ĒÖŧִי א֡×ĒÖŧָה מַחְסÖŧִי חÖļלְקִי בÖŧְאÖļרÖļ×Ĩ הַחַיÖŧִים:
(ז) הַקְשִׁיבָה אÖļל-רִנÖŧÖ¸×Ēִי כÖŧִי-דַלÖŧוֹ×Ēִי מְאד הַ×ĻÖŧִילÖĩנִי מÖĩרדְפַי כÖŧִי אָמְ×ĻוÖŧ מִמÖŧÖļ× Öŧִי:
(ח) הוֹ×Ļִיאָה מִמÖŧַסְגÖŧÖĩר נַפְשִׁי לְהוֹדוֹ×Ē אÖļ×Ē-׊ְׁמÖļךָ בÖŧִי יַכְ×ĒÖŧִרוÖŧ ×ĻַדÖŧִיקִים כÖŧִי ×Ēִגְמל ×ĸָלָי:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
לה×Ēפלל ישו×ĸה ×ĸבוד×Ē מינו×Ē אויב אויבים about טוב שונא המלך ישו×ĸו×Ē חכמים דוד שכול יו×ĸ×Ĩ ×Ēהלים אישה אמונה ×ĸזרה דוד המלך אדם שמיר×Ē ק׊ר ×Ēפילה בקשה אחרי אמיר×Ē ×Ēהילים ×Ēהלים ישו×ĸה סגולה ×ĸזרה אריה מזמורים ×Ēהילים אימייל פרנסה סגולו×Ē שנאה מו×Ē רחמים סגולה בי×Ē ׊מ×ĸון ×Ēהילים ידידים ללא ילדים נפלים


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net