8055
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

למ×Ļוא חן - פרק ×ĸא

×ĸא ח
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) בÖŧְךָ-יְהוָה חָסִי×Ēִי אַל-אÖĩבוֹשָׁה לְ×ĸוֹלָם:
(ב) בÖŧÖ°×Ļִדְקָ×Ēְךָ ×ĒÖŧÖˇ×ĻÖŧִילÖĩנִי וÖŧ×ĒְפַלÖŧְטÖĩנִי הַטÖŧÖĩה-אÖĩלַי אָזְנְךָ וְהוֹשִׁי×ĸÖĩנִי:
(ג) הֱיÖĩה לִי לְ×ĻוÖŧר מָ×ĸוֹן לָבוֹא ×Ēָמִיד ×ĻִוÖŧִי×ĒÖ¸ לְהוֹשִׁי×ĸÖĩנִי כÖŧִי-סַלְ×ĸִי וÖŧמְ×ĻוÖŧדָ×Ēִי אָ×ĒÖŧָה:
(ד) אֱלֹהַי פÖŧַלÖŧְטÖĩנִי מִיÖŧַד-רָ׊ָׁ×ĸ מִכÖŧÖˇ×Ŗ מְ×ĸַוÖŧÖĩל וְחוֹמÖĩ×Ĩ:
(ה) כÖŧִי-א֡×ĒÖŧָה ×Ēִקְוָ×Ēִי אֲדנָי יֱהוִה מִבְטַחִי מִנÖŧÖ°×ĸוÖŧרָי:
(ו) ×ĸָלÖļיךָ נִסְמַכְ×ĒÖŧִי מִבÖŧÖļטÖļן מִמÖŧÖ°×ĸÖĩי אִמÖŧִי א֡×ĒÖŧָה גוֹזִי בÖŧְךָ ×ĒְהִלÖŧÖ¸×Ēִי ×Ēָמִיד:
(ז) כÖŧְמוֹפÖĩ×Ē הָיִי×Ēִי לְרַבÖŧִים וְאַ×ĒÖŧָה מַחֲסִי-×ĸז:
(ח) יִמÖŧָלÖĩא פִי ×ĒÖŧְהִלÖŧÖ¸×ĒÖļךָ כÖŧָל-הַיÖŧוֹם ×ĒÖŧִפְא֡רְ×ĒÖŧÖļךָ:
(ט) אַל-×ĒÖŧַשְׁלִיכÖĩנִי לְ×ĸÖĩ×Ē זִקְנָה כÖŧִכְלוֹ×Ē כÖŧחִי אַל-×ĒÖŧÖˇ×ĸַזְבÖĩנִי:
(י) כÖŧִי-אָמְרוÖŧ אוֹיְבַי לִי וְשׁמְרÖĩי נַפְשִׁי נוֹ×ĸÖ˛×ĻוÖŧ יַחְדÖŧָו:
(יא) לÖĩאמר אֱלֹהִים ×ĸֲזָבוֹ רִדְפוÖŧ וְ×ĒִפְשׂוÖŧהוÖŧ כÖŧִי-אÖĩין מַ×ĻÖŧִיל:
(יב) אֱלֹהִים אַל-×ĒÖŧִרְחַק מִמÖŧÖļ× Öŧִי אֱלֹהַי לְ×ĸÖļזְרָ×Ēִי חוÖŧשָׁה:
(יג) יÖĩבשׁוÖŧ יִכְלוÖŧ שׂטְנÖĩי נַפְשִׁי יַ×ĸְטÖŧוÖŧ חÖļרְפÖŧָה וÖŧכְלִמÖŧָה מְבַקְשׁÖĩי רָ×ĸÖ¸×Ēִי:
(יד) וַאֲנִי ×ĒÖŧָמִיד אֲיַחÖĩל וְהוֹסַפְ×ĒÖŧִי ×ĸַל-כÖŧָל-×ĒÖŧְהִלÖŧÖ¸×ĒÖļךָ:
(טו) פÖŧִי יְסַפÖŧÖĩר ×Ļִדְקָ×ĒÖļךָ כÖŧָל-הַיÖŧוֹם ×ĒÖŧְשׁוÖŧ×ĸÖ¸×ĒÖļךָ כÖŧִי לֹא יָדַ×ĸÖ°×ĒÖŧִי סְפרוֹ×Ē:
(טז) אָבוֹא בÖŧִגְבÖģרוֹ×Ē אֲדנָי יֱהוִה אַזְכÖŧִיר ×Ļִדְקָ×Ēְךָ לְבַדÖŧÖļךָ:
(יז) אֱלֹהִים לִמÖŧַדְ×ĒÖŧַנִי מִנÖŧÖ°×ĸוÖŧרָי וְ×ĸַד-הÖĩ× Öŧָה אַגÖŧִיד נִפְלְאוֹ×ĒÖļיךָ:
(יח) וְגַם ×ĸַד-זִקְנָה וְשׂÖĩיבָה אֱלֹהִים אַל-×ĒÖŧÖˇ×ĸַזְבÖĩנִי ×ĸַד-אַגÖŧִיד זְרוֹ×ĸֲךָ לְדוֹר לְכָל-יָבוֹא גÖŧְבוÖŧרָ×ĒÖļךָ:
(יט) וְ×Ļִדְקָ×Ēְךָ אֱלֹהִים ×ĸַד-מָרוֹם אֲ׊ׁÖļר-×ĸָשִׂי×ĒÖ¸ גְדלוֹ×Ē אֱלֹהִים מִי כָמוֹךָ:
(כ) אֲ׊ׁÖļר הִרְאִי×Ēַנִי ×Ļָרוֹ×Ē רַבÖŧוֹ×Ē וְרָ×ĸוֹ×Ē ×ĒÖŧָשׁוÖŧב ×ĒÖŧְחַיÖŧÖĩינִי וÖŧמִ×ĒÖŧְהוֹמוֹ×Ē הָאָרÖļ×Ĩ ×ĒÖŧָשׁוÖŧב ×ĒÖŧÖˇ×ĸֲלÖĩנִי:
(כא) ×ĒÖŧÖļרÖļב גÖŧְדÖģלÖŧÖ¸×Ēִי וְ×ĒִץÖŧב ×ĒÖŧְנַחֲמÖĩנִי:
(כב) גÖŧַם-אֲנִי אוֹדְךָ בִכְלִי-× ÖļבÖļל אֲמִ×ĒÖŧְךָ אֱלֹהָי אֲזַמÖŧְרָה לְךָ בְכִנÖŧוֹר קְדוֹשׁ יִשְׂרָאÖĩל:
(כג) ×ĒÖŧְר֡נÖŧÖĩ× Öŧָה שְׂפָ×Ēַי כÖŧִי אֲזַמÖŧְרָה-לÖŧָךְ וְנַפְשִׁי אֲ׊ׁÖļר פÖŧָדִי×ĒÖ¸:
(כד) גÖŧַם-לְשׁוֹנִי כÖŧָל-הַיÖŧוֹם ×ĒÖŧÖļהְגÖŧÖļה ×Ļִדְקָ×ĒÖļךָ כÖŧִי-בשׁוÖŧ כִי-חָפְרוÖŧ מְבַקְשׁÖĩי רָ×ĸÖ¸×Ēִי:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
שנאה מ×Ļיאה לידה כאב ×Ēהילים ×Ēלמוד ×Ēורה ידידים ה×Ļלחו×Ē סגולה שיר דוד פרסם לאבד אויבים זהירו×Ē ה×Ļלחה טוב יו×ĸ×Ĩ שלא יחלש ישו×ĸה נשיכה שונא מ×ĸיק בי×Ē בקשה דוד המלך ×ĸבודה שלח לחבר שונאים ישו×ĸו×Ē למ×Ļוא חן מכרים מזמורים המלך ×Ēלמיד שונא חברים נפטרים ×Ēפילה מ×Ēים ×Ēרומו×Ē ×Ēהילים מחולק סגולו×Ē חן מו×Ē


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net