8327
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

לחמדן ומ×Ēאווה - פרק ץט

ץט
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) לַמְנַ×ĻÖŧÖĩחַ ×ĸַל-שׁוֹשַׁנÖŧִים לְדָוִד:
(ב) הוֹשִׁי×ĸÖĩנִי אֱלֹהִים כÖŧִי בָאוÖŧ מַיִם ×ĸַד-נָפÖļ׊ׁ:
(ג) טָבַ×ĸÖ°×ĒÖŧִי בÖŧִיוÖĩן מְ×ĻוÖŧלָה וְאÖĩין מָ×ĸÖŗמָד בÖŧָא×Ēִי בְמַ×ĸֲמַקÖŧÖĩי-מַיִם וְשִׁבÖŧלÖļ×Ē ׊ְׁטָפָ×Ēְנִי:
(ד) יָגַ×ĸÖ°×ĒÖŧִי בְקָרְאִי נִחַר גÖŧְרוֹנִי כÖŧָלוÖŧ ×ĸÖĩינָי מְיַחÖĩל לÖĩאלֹהָי:
(ה) רַבÖŧוÖŧ מִ׊Öŧַׂ×ĸֲרוֹ×Ē ראשִׁי שׂנְאַי חִנÖŧָם ×ĸÖ¸×ĻְמוÖŧ מַ×Ļְמִי×Ēַי איְבַי ׊ׁÖļקÖļר אֲ׊ׁÖļר לֹא-גָזַלְ×ĒÖŧִי אָז אָשִׁיב:
(ו) אֱלֹהִים א֡×ĒÖŧָה יָדַ×ĸÖ°×ĒÖŧÖ¸ לְאִוÖŧַלְ×ĒÖŧִי וְאַשְׁמוֹ×Ēַי מִמÖŧְךָ לֹא-נִכְחָדוÖŧ:
(ז) אַל-יÖĩבשׁוÖŧ בִי קוֹÖļיךָ אֲדנָי יֱהוִה ×Ļְבָאוֹ×Ē אַל-יִכÖŧָלְמוÖŧ בִי מְבַקְשׁÖļיךָ אֱלֹהÖĩי יִשְׂרָאÖĩל:
(ח) כÖŧִי-×ĸָלÖļיךָ נָשָׂא×Ēִי חÖļרְפÖŧָה כÖŧִץÖŧÖ°×Ēָה כְלִמÖŧָה פָנָי:
(ט) מוÖŧזָר הָיִי×Ēִי לְאÖļחָי וְנָכְרִי לִבְנÖĩי אִמÖŧִי:
(י) כÖŧִי-קִנְא֡×Ē בÖŧÖĩי×Ēְךָ אֲכָלָ×Ēְנִי וְחÖļרְפÖŧוֹ×Ē חוֹרְפÖļיךָ נָפְלוÖŧ ×ĸָלָי:
(יא) וָאÖļבְכÖŧÖļה בַ×ĻÖŧוֹם נַפְשִׁי וַ×ĒÖŧְהִי לַחֲרָפוֹ×Ē לִי:
(יב) וָאÖļ×ĒÖŧְנָה לְבוÖŧשִׁי שָׂק וָאֱהִי לָהÖļם לְמָשָׁל:
(יג) יָשִׂיחוÖŧ בִי ישְׁבÖĩי ׊ָׁ×ĸ֡ר וÖŧנְגִינוֹ×Ē שׁוֹ×ĒÖĩי ׊ׁÖĩכָר:
(יד) וַאֲנִי ×ĒְפִלÖŧÖ¸×Ēִי לְךָ יְהוָה ×ĸÖĩ×Ē רָ×Ļוֹן אֱלֹהִים בÖŧְרָב-חַסְדÖŧÖļךָ ×ĸֲנÖĩנִי בÖŧÖļאֱמÖļ×Ē יִשְׁ×ĸÖļךָ:
(טו) הַ×ĻÖŧִילÖĩנִי מִטÖŧִיט וְאַל-אÖļטְבÖŧÖ¸×ĸָה אִנÖŧÖ¸×Ļְלָה מִ׊Öŧׂנְאַי וÖŧמִמÖŧÖˇ×ĸֲמַקÖŧÖĩי-מָיִם:
(טז) אַל-×ĒÖŧִ׊ְׁטְפÖĩנִי שִׁבÖŧלÖļ×Ē מַיִם וְאַל-×ĒÖŧִבְלָ×ĸÖĩנִי מְ×ĻוÖŧלָה וְאַל-×ĒÖŧÖļאְט֡ר ×ĸָלַי בÖŧְאÖĩר פÖŧִיהָ:
(יז) ×ĸֲנÖĩנִי יְהוָה כÖŧִי-טוֹב חַסְדÖŧÖļךָ כÖŧְרב רַחֲמÖļיךָ פÖŧÖ°× Öĩה אÖĩלָי:
(יח) וְאַל-×ĒÖŧ֡ץְ×ĒÖŧÖĩר פÖŧָנÖļיךָ מÖĩ×ĸַבְדÖŧÖļךָ כÖŧִי-×Ļ֡ר-לִי מַהÖĩר ×ĸֲנÖĩנִי:
(יט) קָרְבָה אÖļל-נַפְשִׁי גְאָלָהÖŧ לְמַ×ĸַן איְבַי פÖŧְדÖĩנִי:
(כ) א֡×ĒÖŧָה יָדַ×ĸÖ°×ĒÖŧÖ¸ חÖļרְפÖŧÖ¸×Ēִי וÖŧבָשְׁ×ĒÖŧִי וÖŧכְלִמÖŧÖ¸×Ēִי × ÖļגְדÖŧְךָ כÖŧָל-×Ļוֹרְרָי:
(כא) חÖļרְפÖŧָה שָׁבְרָה לִבÖŧִי וָאָנוÖŧשָׁה וָאֲקַוÖŧÖļה לָנוÖŧד וָאַיִן וְלַמְנַחֲמִים וְלֹא מָ×Ļָא×Ēִי:
(כב) וַיÖŧÖ´×ĒÖŧְנוÖŧ בÖŧְבָרוÖŧ×Ēִי רא׊ׁ וְלִ×Ļְמָאִי יַשְׁקוÖŧנִי חֹמÖļ×Ĩ:
(כג) יְהִי ׊ׁÖģלְחָנָם לִפְנÖĩיהÖļם לְפָח וְלִשְׁלוֹמִים לְמוֹקÖĩ׊ׁ:
(כד) ×ĒÖŧÖļחְשַׁכְנָה ×ĸÖĩינÖĩיהÖļם מÖĩרְאוֹ×Ē וÖŧמָ×ĒÖ°× ÖĩיהÖļם ×ĒÖŧָמִיד הַמְ×ĸַד:
(כה) שְׁפָךְ-×ĸֲלÖĩיהÖļם זַ×ĸְמÖŧÖļךָ וַחֲרוֹן א֡פÖŧְךָ יַשÖŧִׂיגÖĩם:
(כו) ×ĒÖŧְהִי-טִירָ×Ēָם נְשַׁמÖŧָה בÖŧְאָהÖŗלÖĩיהÖļם אַל-יְהִי ישׁÖĩב:
(כז) כÖŧִי-א֡×ĒÖŧָה אֲ׊ׁÖļר-הִכÖŧִי×ĒÖ¸ רָדָפוÖŧ וְאÖļל-מַכְאוֹב חֲלָלÖļיךָ יְסַפÖŧÖĩרוÖŧ:
(כח) ×ĒÖŧְנָה-×ĸָוֹן ×ĸַל-×ĸֲוֹנָם וְאַל-יָבאוÖŧ בÖŧÖ°×Ļִדְקָ×ĒÖļךָ:
(כט) יִמÖŧָחוÖŧ מִסÖŧÖĩפÖļר חַיÖŧִים וְ×ĸִם-×ĻַדÖŧִיקִים אַל-יִכÖŧÖ¸×ĒÖĩבוÖŧ:
(ל) וַאֲנִי ×ĸָנִי וְכוֹאÖĩב יְשׁוÖŧ×ĸÖ¸×Ēְךָ אֱלֹהִים ×ĒÖŧְשַׂגÖŧְבÖĩנִי:
(לא) אֲהַלְלָה ׊ׁÖĩם-אֱלֹהִים בÖŧְשִׁיר וַאֲגַדÖŧְלÖļ× ÖŧוÖŧ בְ×Ēוֹדָה:
(לב) וְ×Ēִיטַב לַיהוָה מִ׊Öŧׁוֹר פÖŧָר מַקְרִן מַפְרִיס:
(לג) רָאוÖŧ ×ĸֲנָוִים יִשְׂמָחוÖŧ דÖŧרְ׊ׁÖĩי אֱלֹהִים וִיחִי לְבַבְכÖļם:
(לד) כÖŧִי-׊ׁמÖĩ×ĸÖˇ אÖļל-אÖļבְיוֹנִים יְהוָה וְאÖļ×Ē-אֲסִירָיו לֹא בָזָה:
(לה) יְהַלְלוÖŧהוÖŧ שָׁמַיִם וָאָרÖļ×Ĩ יַמÖŧִים וְכָל-רמÖĩשׂ בÖŧָם:
(לו) כÖŧִי אֱלֹהִים יוֹשִׁי×ĸÖˇ ×ĻִיÖŧוֹן וְיִבְנÖļה ×ĸָרÖĩי יְהוÖŧדָה וְיָשְׁבוÖŧ ׊ָׁם וִירÖĩשׁוÖŧהָ:
(לז) וְזÖļר֡×ĸ-×ĸֲבָדָיו יִנְחָלוÖŧהָ וְאהֲבÖĩי שְׁמוֹ יִשְׁכÖŧְנוÖŧ-בָהÖŧ:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
נסי×ĸה יהבו המארח מ×ĸל×Ē דרך המלך מזמורים × ×ĸר חולה ישו×ĸה דוד ב×Ē מי×Ēה ×ĸבוד×Ē מינו×Ē ישו×ĸו×Ē ×ĸקרה שלום פרסום ×Ēהילים ×Ļדיק ×Ēודה זוג ׊מ×ĸון אריה ה×Ļלחו×Ē קשיי לידה מחלה מינו×Ē בנים זהירו×Ē חולשה ה×Ļלחה ×Ēהילים מחולק מוו×Ē שונא דוד המלך מלך יוחאי זיכויי


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net