8062
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

ל×Ēפילה - פרק כח

כח
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) לְדָוִד אÖĩלÖļיךָ יְהוָה אÖļקְרָא ×ĻוÖŧרִי אַל-×ĒÖŧÖļחֱרַשׁ מִמÖŧÖļ× Öŧִי פÖŧÖļן-×ĒÖŧÖļחֱשׁÖļה מִמÖŧÖļ× Öŧִי וְנִמְשַׁלְ×ĒÖŧִי ×ĸִם-יוֹרְדÖĩי בוֹר:
(ב) שְׁמַ×ĸ קוֹל ×ĒÖŧַחֲנוÖŧנַי בÖŧְשַׁוÖŧÖ°×ĸִי אÖĩלÖļיךָ בÖŧְנָשְׂאִי יָדַי אÖļל-דÖŧְבִיר קָדְשׁÖļךָ:
(ג) אַל-×ĒÖŧִמְשְׁכÖĩנִי ×ĸִם-רְ׊ָׁ×ĸִים וְ×ĸִם-פÖŧ×ĸֲלÖĩי אָוÖļן דÖŧבְרÖĩי שָׁלוֹם ×ĸִם-רÖĩ×ĸÖĩיהÖļם וְרָ×ĸָה בÖŧִלְבָבָם:
(ד) ×ĒÖŧÖļן-לָהÖļם כÖŧְפָ×ĸÖŗלָם וÖŧכְר×ĸÖˇ מַ×ĸַלְלÖĩיהÖļם כÖŧְמַ×ĸֲשׂÖĩה יְדÖĩיהÖļם ×ĒÖŧÖĩן לָהÖļם הָשׁÖĩב גÖŧְמוÖŧלָם לָהÖļם:
(ה) כÖŧִי לֹא יָבִינוÖŧ אÖļל-פÖŧÖ°×ĸÖģלÖŧ×Ē יְהוָה וְאÖļל-מַ×ĸֲשׂÖĩה יָדָיו יÖļהÖļרְץÖĩם וְלֹא יִבְנÖĩם:
(ו) בÖŧָרוÖŧךְ יְהוָה כÖŧִי שָׁמַ×ĸ קוֹל ×ĒÖŧַחֲנוÖŧנָי:
(ז) יְהוָה ×ĸÖģזÖŧִי וÖŧמָגִנÖŧִי בÖŧוֹ בָטַח לִבÖŧִי וְנÖļ×ĸֱזָרְ×ĒÖŧִי וַיÖŧÖˇ×ĸֲלֹז לִבÖŧִי וÖŧמִ׊Öŧִׁירִי אֲהוֹדÖļ× ÖŧוÖŧ:
(ח) יְהוָה ×ĸז-לָמוֹ וÖŧמָ×ĸוֹז יְשׁוÖŧ×ĸוֹ×Ē מְשִׁיחוֹ הוÖŧא:
(ט) הוֹשִׁי×ĸָה אÖļ×Ē-×ĸַמÖŧÖļךָ וÖŧבָרÖĩךְ אÖļ×Ē-נַחֲלָ×ĒÖļךָ וÖŧרְ×ĸÖĩם וְנַשÖŧְׂאÖĩם ×ĸַד-הָ×ĸוֹלָם:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
נישואים רחמים משמיים מזמורים ישו×ĸה ×Ēפילה ×Ēפילה בקשה אחרי אמיר×Ē ×Ēהילים ×Ēהלים ישו×ĸה סגולה ×ĸזרה שייט פחד דפסחה דין ×ĸבודה מ×ĸלה גשמי הרבים ×ĸבוד×Ē אלילים ×Ē×ĸוקה דוד ה×Ļלחו×Ē אימייל שיר מי×Ēה משונה ללא ילדים ידיד ×Ēהלים ישיבה סגולה כאב רא׊ קשיים פרסום מיז'בוז מו×Ē דוד המלך ×Ēהילים שלום בי×Ē ×Ēהלים דוא"ל סגולה גדולי הדור חיילי ×Ļהל מב×Ļ×ĸ ×ĸופר×Ē י×Ļוקה שלום בורא ×ĸולם ב×Ē מום שנאה סגולו×Ē נשמו×Ē שלום


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net