8358
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

ל×Ēפילה - פרק כח

כח
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) לְדָוִד אÖĩלÖļיךָ יְהוָה אÖļקְרָא ×ĻוÖŧרִי אַל-×ĒÖŧÖļחֱרַשׁ מִמÖŧÖļ× Öŧִי פÖŧÖļן-×ĒÖŧÖļחֱשׁÖļה מִמÖŧÖļ× Öŧִי וְנִמְשַׁלְ×ĒÖŧִי ×ĸִם-יוֹרְדÖĩי בוֹר:
(ב) שְׁמַ×ĸ קוֹל ×ĒÖŧַחֲנוÖŧנַי בÖŧְשַׁוÖŧÖ°×ĸִי אÖĩלÖļיךָ בÖŧְנָשְׂאִי יָדַי אÖļל-דÖŧְבִיר קָדְשׁÖļךָ:
(ג) אַל-×ĒÖŧִמְשְׁכÖĩנִי ×ĸִם-רְ׊ָׁ×ĸִים וְ×ĸִם-פÖŧ×ĸֲלÖĩי אָוÖļן דÖŧבְרÖĩי שָׁלוֹם ×ĸִם-רÖĩ×ĸÖĩיהÖļם וְרָ×ĸָה בÖŧִלְבָבָם:
(ד) ×ĒÖŧÖļן-לָהÖļם כÖŧְפָ×ĸÖŗלָם וÖŧכְר×ĸÖˇ מַ×ĸַלְלÖĩיהÖļם כÖŧְמַ×ĸֲשׂÖĩה יְדÖĩיהÖļם ×ĒÖŧÖĩן לָהÖļם הָשׁÖĩב גÖŧְמוÖŧלָם לָהÖļם:
(ה) כÖŧִי לֹא יָבִינוÖŧ אÖļל-פÖŧÖ°×ĸÖģלÖŧ×Ē יְהוָה וְאÖļל-מַ×ĸֲשׂÖĩה יָדָיו יÖļהÖļרְץÖĩם וְלֹא יִבְנÖĩם:
(ו) בÖŧָרוÖŧךְ יְהוָה כÖŧִי שָׁמַ×ĸ קוֹל ×ĒÖŧַחֲנוÖŧנָי:
(ז) יְהוָה ×ĸÖģזÖŧִי וÖŧמָגִנÖŧִי בÖŧוֹ בָטַח לִבÖŧִי וְנÖļ×ĸֱזָרְ×ĒÖŧִי וַיÖŧÖˇ×ĸֲלֹז לִבÖŧִי וÖŧמִ׊Öŧִׁירִי אֲהוֹדÖļ× ÖŧוÖŧ:
(ח) יְהוָה ×ĸז-לָמוֹ וÖŧמָ×ĸוֹז יְשׁוÖŧ×ĸוֹ×Ē מְשִׁיחוֹ הוÖŧא:
(ט) הוֹשִׁי×ĸָה אÖļ×Ē-×ĸַמÖŧÖļךָ וÖŧבָרÖĩךְ אÖļ×Ē-נַחֲלָ×ĒÖļךָ וÖŧרְ×ĸÖĩם וְנַשÖŧְׂאÖĩם ×ĸַד-הָ×ĸוֹלָם:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
סגולו×Ē כאן אנשי ה×ĸיר המלך אלי×ĸזר בקשה הכשה א׊ שריפה שרפה ני×Ļחון חולשו×Ē סגולה נישואין טוב ×Ēודה ה×Ļלחה מזמורים נשמה ישו×ĸה מזמור ל×Ēודה ×Ēהלים הקדשה ×Ēנאי שימוש מריבה אזהרה מוו×Ē ×Ēהילים דוא"ל דוד המלך בי×Ē נשמו×Ē ב×Ē ישו×ĸו×Ē שלום בי×Ē מפלה בן זוג ×Ēהילים ץ×ĸרה שונא ץ×ĸר×Ē הים יהבו משאלה אישה


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net