7608
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

לאדם שרו×Ļה להשב×ĸ - פרק קלב

קלב
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) שִׁיר הַמÖŧÖˇ×ĸֲלוֹ×Ē זְכוֹר-יְהוָה לְדָוִד אÖĩ×Ē כÖŧָל-×ĸÖģ× Öŧוֹ×Ēוֹ:
(ב) אֲ׊ׁÖļר-נִשְׁבÖŧÖˇ×ĸ לַיהוָה נָדַר לַאֲבִיר יַ×ĸֲקב:
(ג) אִם-אָבא בÖŧְאהÖļל בÖŧÖĩי×Ēִי אִם-אÖļ×ĸֱלÖļה ×ĸַל-×ĸÖļרÖļשׂ יְ×ĻוÖŧ×ĸָי:
(ד) אִם-אÖļ×ĒÖŧÖĩן ׊ְׁנָ×Ē לְ×ĸÖĩינָי לְ×ĸ֡פְ×ĸ֡פÖŧַי ×ĒÖŧְנוÖŧמָה:
(ה) ×ĸַד-אÖļמְ×Ļָא מָקוֹם לַיהוָה מִשְׁכÖŧָנוֹ×Ē לַאֲבִיר יַ×ĸֲקב:
(ו) הִנÖŧÖĩה-שְׁמַ×ĸֲנוÖŧהָ בְאÖļפְרָ×Ēָה מְ×ĻָאנוÖŧהָ בÖŧִשְׂדÖĩי-יָ×ĸ֡ר:
(ז) נָבוֹאָה לְמִשְׁכÖŧְנוֹ×Ēָיו נִ׊ְׁ×ĒÖŧַחֲוÖļה לַהֲדם רַגְלָיו:
(ח) קוÖŧמָה יְהוָה לִמְנוÖŧחָ×ĒÖļךָ א֡×ĒÖŧָה וַאֲרוֹן ×ĸÖģזÖŧÖļךָ:
(ט) כÖŧהֲנÖļיךָ יִלְבÖŧְשׁוÖŧ-×ĻÖļדÖļק וַחֲסִידÖļיךָ יְרַנÖŧÖĩנוÖŧ:
(י) בÖŧÖˇ×ĸֲבוÖŧר דÖŧָוִד ×ĸַבְדÖŧÖļךָ אַל-×ĒÖŧָ׊ׁÖĩב פÖŧÖ°× Öĩי מְשִׁיחÖļךָ:
(יא) נִשְׁבÖŧÖˇ×ĸ יְהוָה לְדָוִד אֱמÖļ×Ē לֹא-יָשׁוÖŧב מִמÖŧÖļ× Öŧָה מִפÖŧְרִי בִטְנְךָ אָשִׁי×Ē לְכִסÖŧÖĩא-לָךְ:
(יב) אִם-יִשְׁמְרוÖŧ בָנÖļיךָ בÖŧְרִי×Ēִי וְ×ĸÖĩד×Ēִי זוֹ אֲלַמÖŧְדÖĩם גÖŧַם-בÖŧÖ°× ÖĩיהÖļם ×ĸֲדÖĩי-×ĸַד יÖĩשְׁבוÖŧ לְכִסÖŧÖĩא-לָךְ:
(יג) כÖŧִי-בָחַר יְהוָה בÖŧÖ°×ĻִיÖŧוֹן אִוÖŧָהÖŧ לְמוֹשָׁב לוֹ:
(יד) זא×Ē-מְנוÖŧחָ×Ēִי ×ĸֲדÖĩי-×ĸַד פÖŧה אÖĩ׊ׁÖĩב כÖŧִי אִוÖŧÖ´×Ēִיהָ:
(טו) ×ĻÖĩידָהÖŧ בÖŧָרÖĩךְ אֲבָרÖĩךְ אÖļבְיוֹנÖļיהָ אַשְׂבÖŧִי×ĸÖˇ לָחÖļם:
(טז) וְכהֲנÖļיהָ אַלְבÖŧִישׁ יÖļ׊ׁ֡×ĸ וַחֲסִידÖļיהָ ר֡נÖŧÖĩן יְרַנÖŧÖĩנוÖŧ:
(יז) ׊ָׁם א֡×Ļְמִיחַ קÖļרÖļן לְדָוִד ×ĸָרַכְ×ĒÖŧִי × Öĩר לִמְשִׁיחִי:
(יח) אוֹיְבָיו אַלְבÖŧִישׁ בÖŧ׊ׁÖļ×Ē וְ×ĸָלָיו יָ×Ļִי×Ĩ נִזְרוֹ:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
שונא דוד אויבים player ילדים ×ĸבוד×Ē מינו×Ē דוד המלך להבריח שונאיך ×Ēהילים מחולק שכול זיכוי ×Ēנאי שימוש ישו×ĸו×Ē בי×Ē סגולו×Ē חולי ×Ēהילים זכר למח×Ļי×Ē השקל בר פרסום שנאה מקיים חולה אישה ×Ēפילה סגולה אובדן ×ĸשיר אהבה ישו×ĸה ה×Ļלחו×Ē זיכויי פחד ידיד Contact שלום בי×Ē לימוד אם שכולה רא׊ מו×Ē נשיכ×Ē נחש


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net