8227
צור קשר עם תהילים.net
סגולות שירים מאמרים הקדשות תרום לנו תקשורת

נחת ושמחה לנפטרים ז"ל

 תרום לאמירת תהילים והקדשתך תופיע כאן
אמירת תהילים, סגולות וישועות מתהלים
כתב רבנו בעל ה"פלא יועץ" בערך כיבוד אב ואם: "עיקר הכבוד הוא שיהא מכבדו במותו, וכל אשר בכוחו לעשות לו נחת ומנוחה לנפשו יעשה מידי יום יום... הנה כי כן, ראוי לבן שכל ימי חייו יהא דיוקנו של אביו חקוקה בפניו וידמה כאילו צועק מרה מתוך אש להבה ואומר: " בני ידידי חונני חונני, הצילה מחרב נפשי , מיד כלב יחידתי" ואף אם חושב שאביו צדיק גמור הוא, ותתענג בדשן נפשו ידמה כאילו נותן לו מטעמים כאשר אהב, בעבור תברכהו נפשו".
אדם שזוכה לומר תהילים והקדישתהילים לעילוי נשמת הוריו או קרוביו שנפטרו רח"ל, יידע לו נאמנה כי הוא גורם בכך לנפטר נחת ושמחה גדולה ועילוי נשמה אדיר ותיקון גדול לנשמתו. ואם ידמיין ברוחו כפי דברי רבנו בעל ה"פלא יועץ" את פני הוריו או קרוביו בשעה שמבשרים להם שקיבלו מתנה נפלאה מהעולם הזה, "מטעמים" מיוחדים כאשר אהבו, שהינם שותפים של דוד מלך ישראל עליו השלום וזכו בלימוד אמירת תהילים, אלפי אלפי מצוות של תלמוד תורה בספר תהלים, איזה שמחה ואור יהיו על פניהם, אשרי הזוכה לכך, אשריו ואשרי חלקו.

האדם עצמו בעצת ובזכות הצדיק יכול להקדים רפואה למכה ולהינצל מכל מיני נזקים וצרות אף על פי שנגזר עליו דברים שאינם טובים ה' יצילנו, כגון: הוצאות בריאות, קנסות, תיקונים שונים, ועוד הוצאות שונות ומשונות, אם יקדים ויקיים בכספו את רצון ה' יתברך וישקיע אותו בהשקעה הטובה והבטוחה בעולם , השקעה הנושאת פירות ברוחניות ובגשמיות ויפקיד את הכסף בספרו של דוד מלך ישראל עליו השלום וירכוש לעצמו זכות של אמירת תהילים באתר זה, בטוח הדבר ללא כל ספק שהוצאה זו תבטל מעליו הוצאות אחרות ותשפיע עליו שפע, ברכה והצלחה בזכות דוד בן ישי אמן ואמן.

- תרום לאתר והיה שותף לזכויות אמירת תהילים 24 שעות ביממה -
            
אוהב לטייל ? בא לעשות מזה כסף ! לחץ כעת.
5695
ראש נשמות תפילה תרומה בית נשמה מתים זיכויי להרבות דוד בקשה סגולה מריבה להתפלל סערת הים אם שכולה סגולות ישועה המלך לימוד תהלים זהירות תהילים תפילות מזמורים כאב ראש נפטרים זוג כבוד אויבים הרבים עילוי חי מת שואב מים מלך שליחה לחבר חיים פחד מציאת זיווג עבודה אדם שונא מעיק הצלחה נפטר תעוקה תורה טוב סגולה גדולי הדור חיילי צהל מבצע עופרת יצוקה שלום בורא עולם רבים בר תלמוד ילדים


  All Rights Reserved, tehilim.net