8054
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

להשפיל הגאווה - פרק ×ĸה

×ĸה
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) לַמְנַ×ĻÖŧÖĩחַ אַל-×ĒÖŧַשְׁחÖĩ×Ē מִזְמוֹר לְאָסָ×Ŗ שִׁיר:
(ב) הוֹדִינוÖŧ לÖŧְךָ אֱלֹהִים הוֹדִינוÖŧ וְקָרוֹב ׊ְׁמÖļךָ ץִפÖŧְרוÖŧ נִפְלְאוֹ×ĒÖļיךָ:
(ג) כÖŧִי-אÖļקÖŧַח מוֹ×ĸÖĩד אֲנִי מÖĩישָׁרִים אÖļ׊ְׁפÖŧט:
(ד) נְמגִים-אÖļרÖļ×Ĩ וְכָל-ישְׁבÖļיהָ אָנכִי ×ĒִכÖŧ֡נְ×ĒÖŧִי ×ĸַמÖŧוÖŧדÖļיהָ ץÖŧÖļלָה:
(ה) אָמַרְ×ĒÖŧִי לַהוֹלְלִים אַל-×ĒÖŧָהלÖŧוÖŧ וְלָרְשָׁ×ĸִים אַל-×ĒÖŧָרִימוÖŧ קָרÖļן:
(ו) אַל-×ĒÖŧָרִימוÖŧ לַמÖŧָרוֹם קַרְנְכÖļם ×ĒÖŧְדַבÖŧְרוÖŧ בְ×ĻַוÖŧָאר ×ĸÖ¸×Ēָק:
(ז) כÖŧִי לֹא מִמÖŧוֹ×Ļָא וÖŧמִמÖŧÖˇ×ĸֲרָב וְלֹא מִמÖŧִדְבÖŧ֡ר הָרִים:
(ח) כÖŧִי-אֱלֹהִים ׊ׁפÖĩט זÖļה יַשְׁפÖŧִיל וְזÖļה יָרִים:
(ט) כÖŧִי כוֹס בÖŧְיַד-יְהוָה וְיַיִן חָמַר מָלÖĩא מÖļץÖļךְ וַיÖŧַגÖŧÖĩר מִזÖŧÖļה אַךְ-׊ְׁמָרÖļיהָ יִמְ×ĻוÖŧ יִשְׁ×ĒÖŧוÖŧ כÖŧל רִ׊ְׁ×ĸÖĩי-אָרÖļ×Ĩ:
(י) וַאֲנִי אַגÖŧִיד לְ×ĸלָם אֲזַמÖŧְרָה לÖĩאלֹהÖĩי יַ×ĸֲקב:
(יא) וְכָל-ק֡רְנÖĩי רְ׊ָׁ×ĸִים אֲגַדÖŧÖĩ×ĸÖˇ ×ĒÖŧְרוֹמַמְנָה קַרְנוֹ×Ē ×ĻַדÖŧִיק:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
נישואין שכול נישואים חולה ×ĸילוי ידיד פרסם המלך שנאה מזמורים ישו×ĸה דוד המלך שואב מים שליחה לחבר ×Ēלמוד ×Ēורה דרך נפלים גוזר אמירה משאלה אויבים ×Ēהילים פרסום שונא שונא מ×ĸיק לייש סגולה מי×Ēה משונה משונה יי×ĸו×Ĩ לה×Ļל×Ē הבחורים בשבי הסיני יואל זאב בן מירל ריסא חוה י×ĸקב יוס×Ŗ בן רייזל יוס×Ŗ בן איטא רבקה פדיון שבוים ב×Ēפילה אל ×Ē×ĸמוד ×ĸל דם ר×ĸך דין דפסחה הרבים י×Ļיר×Ē ק׊ר לימוד ×ĸם האר×Ĩ להנ×Ļל ממו×Ē דוד ׊מ×ĸון


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net