8055
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

אם י×ĸ×Ĩ ×ĸליך איש ר×ĸ - פרק לח

לח
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) מִזְמוֹר לְדָוִד לְהַזְכÖŧִיר:
(ב) יְהוָה אַל-בÖŧְקÖļ×ĻְפÖŧְךָ ×ĒוֹכִיחÖĩנִי וÖŧבַחֲמָ×Ēְךָ ×ĒְיַסÖŧְרÖĩנִי:
(ג) כÖŧִי-חִ×ĻÖŧÖļיךָ נִחֲ×ĒוÖŧ-בִי וַ×ĒÖŧִנְחַ×Ē ×ĸָלַי יָדÖļךָ:
(ד) אÖĩין-מְ×Ē֚ם בÖŧִבְשָׂרִי מִפÖŧÖ°× Öĩי זַ×ĸְמÖļךָ אÖĩין-שָׁלוֹם בÖŧÖˇ×ĸÖ˛×Ļָמַי מִפÖŧÖ°× Öĩי חַטÖŧָא×Ēִי:
(ה) כÖŧִי-×ĸֲוֹנ×Ēַי ×ĸָבְרוÖŧ ראשִׁי כÖŧְמַשÖŧָׂא כָבÖĩד יִכְבÖŧְדוÖŧ מִמÖŧÖļ× Öŧִי:
(ו) הִבְאִישׁוÖŧ נָמַקÖŧוÖŧ חַבÖŧוÖŧר×Ēָי מִפÖŧÖ°× Öĩי אִוÖŧַלְ×ĒÖŧִי:
(ז) × Öˇ×ĸֲוÖĩי×Ēִי שַׁחֹ×Ēִי ×ĸַד-מְאד כÖŧָל-הַיÖŧוֹם קדÖĩר הִלÖŧָכְ×ĒÖŧִי:
(ח) כÖŧִי-כְסָלַי מָלְאוÖŧ נִקְלÖļה וְאÖĩין מְ×Ē֚ם בÖŧִבְשָׂרִי:
(ט) נְפוÖŧג×Ēִי וְנִדְכÖŧÖĩי×Ēִי ×ĸַד-מְאד שָׁאַגְ×ĒÖŧִי מִנÖŧַהֲמַ×Ē לִבÖŧִי:
(י) אֲדנָי × ÖļגְדÖŧְךָ כָל-×ĒÖŧַאֲוָ×Ēִי וְאַנְחָ×Ēִי מִמÖŧְךָ לֹא-נִץְ×ĒÖŧָרָה:
(יא) לִבÖŧִי סְחַרְחַר ×ĸֲזָבַנִי כחִי וְאוֹר ×ĸÖĩינַי גÖŧַם-הÖĩם אÖĩין אִ×ĒÖŧִי:
(יב) אהֲבַי וְרÖĩ×ĸַי מִנÖŧÖļגÖļד נִגְ×ĸִי יַ×ĸֲמדוÖŧ וÖŧקְרוֹבַי מÖĩרָחֹק ×ĸָמָדוÖŧ:
(יג) וַיְנַקְשׁוÖŧ מְבַקְשׁÖĩי נַפְשִׁי וְדרְשׁÖĩי רָ×ĸÖ¸×Ēִי דÖŧִבÖŧְרוÖŧ הַוÖŧוֹ×Ē וÖŧמִרְמוֹ×Ē כÖŧָל-הַיÖŧוֹם יÖļהְגÖŧוÖŧ:
(יד) וַאֲנִי כְחÖĩרÖĩ׊ׁ לֹא אÖļ׊ְׁמָ×ĸ וÖŧכְאִלÖŧÖĩם לֹא יִפְ×ĒÖŧַח-פÖŧִיו:
(טו) וָאֱהִי כÖŧְאִישׁ אֲ׊ׁÖļר לֹא-׊ׁמÖĩ×ĸÖˇ וְאÖĩין בÖŧְפִיו ×ĒÖŧוֹכָחוֹ×Ē:
(טז) כÖŧִי-לְךָ יְהוָה הוֹחָלְ×ĒÖŧִי א֡×ĒÖŧָה ×ĒÖˇ×ĸֲנÖļה אֲדנָי אֱלֹהָי:
(יז) כÖŧִי-אָמַרְ×ĒÖŧִי פÖŧÖļן-יִשְׂמְחוÖŧ-לִי בÖŧְמוֹט רַגְלִי ×ĸָלַי הִגְדÖŧִילוÖŧ:
(יח) כÖŧִי אֲנִי לְ×ĻÖļלַ×ĸ נָכוֹן וÖŧמַכְאוֹבִי × ÖļגְדÖŧִי ×Ēָמִיד:
(יט) כÖŧִי-×ĸֲוֹנִי אַגÖŧִיד אÖļדְאַג מÖĩחַטÖŧָא×Ēִי:
(כ) וְאיְבַי חַיÖŧִים ×ĸÖ¸×ĻÖĩמוÖŧ וְרַבÖŧוÖŧ שׂנְאַי ׊ָׁקÖļר:
(כא) וÖŧמְשַׁלÖŧְמÖĩי רָ×ĸָה ×ĒÖŧַחַ×Ē טוֹבָה יִשְׂטְנוÖŧנִי ×ĒÖŧַחַ×Ē רָדÖŗפִי-טוֹב:
(כב) אַל-×ĒÖŧÖˇ×ĸַזְבÖĩנִי יְהוָה אֱלֹהַי אַל-×ĒÖŧִרְחַק מִמÖŧÖļ× Öŧִי:
(כג) חוÖŧשָׁה לְ×ĸÖļזְרָ×Ēִי אֲדנָי ×ĒÖŧְשׁוÖŧ×ĸÖ¸×Ēִי:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
שבו×ĸו×Ē זיכוי נפטר שנאה ×Ēרומה לאמיר×Ē ×Ēהילים ×ĸיניים אמירה ×Ēהלים ט×ĸו×Ē שיר משמיים שונאים player אזהרה לימוד בשב×Ē ×Ēרומה ×ĸם האר×Ĩ אם שכולה להנ×Ļל ממו×Ē ×Ēפילה לאבד אויבים זהירו×Ē ×Ēרומו×Ē חי ×ĸבוד×Ē מינו×Ē רוחני×Ē ר×ĸ הגשמ×Ē משאלה יי×ĸו×Ĩ הטבה לאמר שלום ×Ēמו×Ēה ×Ēפילו×Ē יו×ĸ×Ĩ ×Ēהילים דוא"ל שירים הקדשה חבר הכשה ים ישו×ĸו×Ē ילדים ×Ēהילים


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net