6329
öåų ÷łų ņķ śäéģéķ.net
ńāåģåś łéųéķ īąīųéķ ä÷ćłåś śųåķ ģšå ś÷łåųś
éåķ įēåćł éåķ įłįåņ
äłķ łģź įśäéģéķ łąģ įśäéģéķ
ēéōåł įąśų

לקדח×Ŗ ×Ŗמידי×Ŗ (חום) - פ×Øק ×”×–

×”×–
 ×Ŗ×Øום לאמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים והקדש×Ŗך ×Ŗופיע כאן äåńó ä÷ćłä
(א) לַמְנַצֵּח בּ֓נְג֓ינ×Ŗ מ֓זְמוֹ×Ø ×©×Ö“×™×Ø:
(ב) אֱלֹה֓ים יְחÖøנֵּנוּ ו֓יבÖø×Øְכֵנוּ יÖøאֵ×Ø ×¤Ö¼Öø× Öøיו א֓×ŖÖ¼Öøנוּ הֶלÖøה:
(ג) לÖøדַעַ×Ŗ בּÖøאÖø×Øֶׄ דַּ×ØְכֶּךÖø בְּכÖøל-גּוֹי֓ם יְשׁוּעÖø×ŖֶךÖø:
(ד) יוֹדוּךÖø עַמּ֓ים אֱלֹה֓ים יוֹדוּךÖø עַמּ֓ים כֻּלּÖøם:
(ה) י֓שְׂמְחוּ ו֓י×Øַנְּנוּ לְאֻמּ֓ים ×›Ö¼Ö“×™-×Ŗ֓שְׁפּט עַמּ֓ים מ֓ישׁ×Ø ×•Ö¼×œÖ°×Ö»×žÖ¼Ö“×™× בּÖøאÖø×Øֶׄ ×Ŗַּנְחֵם הֶלÖøה:
(ו) יוֹדוּךÖø עַמּ֓ים אֱלֹה֓ים יוֹדוּךÖø עַמּ֓ים כֻּלּÖøם:
(ז) אֶ×Øֶׄ × Öø×ŖÖ°× Öøה יְבוּלÖøהּ יְבÖø×Øְכֵנוּ אֱלֹה֓ים אֱלֹהֵינוּ:
(ח) יְבÖø×Øְכֵנוּ אֱלֹה֓ים וְי֓י×Øְאוּ אוֹ×Ŗוֹ כּÖøל-אַפְהֵי-אÖø×Øֶׄ:
āųńś äćōńä łģē ģēįų
÷ųąśé ąś äōų÷ ģą ÷ųąśé ąś äōų÷
ōų÷ äįą ōų÷ ÷åćķ
śāéåś
ח×Ŗונה מהע ב×Ŗ זוג ×Ŗהלים מחולק עז×Øה אדם נחש ×Øוכבים חיים מזמו×Øים המלך יצי×Ø×Ŗ קש×Ø ×Ŗ×Øומה מ×Øיבה ×Ŗהלים בי×Ŗ נשיכ×Ŗ נחש שלום מלך ×Ŗהילים אימייל מזמו×Ø ×œ×Ŗודה הגולו×Ŗ שמי×Ø×Ŗ קש×Ø ×“×‘×™×§×•×Ŗ הגולה player לה×Ŗפלל ×Ŗפילה דוד המלך לה×Øבו×Ŗ ×Øוחני מעלה ישועה נישואים מי×Ŗה משונה ×Ŗ×Øומו×Ŗ קושי י×Øאה עיניים קמחה ×Øחמים ×Ŗהילים


ī÷įåöś īōņģ äģėä įųłś   ż©ż All Rights Reserved, tehilim.net