6282
öåų ÷łų ņķ śäéģéķ.net
ńāåģåś łéųéķ īąīųéķ ä÷ćłåś śųåķ ģšå ś÷łåųś
éåķ įēåćł éåķ įłįåņ
äłķ łģź įśäéģéķ łąģ įśäéģéķ
ēéōåł įąśų

לקדח×Ŗ ×Ŗמידי×Ŗ (חום) - פ×Øק ×”×–

×”×–
 ×Ŗ×Øום לאמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים והקדש×Ŗך ×Ŗופיע כאן äåńó ä÷ćłä
(א) לַמְנַצֵּח בּ֓נְג֓ינ×Ŗ מ֓זְמוֹ×Ø ×©×Ö“×™×Ø:
(ב) אֱלֹה֓ים יְחÖøנֵּנוּ ו֓יבÖø×Øְכֵנוּ יÖøאֵ×Ø ×¤Ö¼Öø× Öøיו א֓×ŖÖ¼Öøנוּ הֶלÖøה:
(ג) לÖøדַעַ×Ŗ בּÖøאÖø×Øֶׄ דַּ×ØְכֶּךÖø בְּכÖøל-גּוֹי֓ם יְשׁוּעÖø×ŖֶךÖø:
(ד) יוֹדוּךÖø עַמּ֓ים אֱלֹה֓ים יוֹדוּךÖø עַמּ֓ים כֻּלּÖøם:
(ה) י֓שְׂמְחוּ ו֓י×Øַנְּנוּ לְאֻמּ֓ים ×›Ö¼Ö“×™-×Ŗ֓שְׁפּט עַמּ֓ים מ֓ישׁ×Ø ×•Ö¼×œÖ°×Ö»×žÖ¼Ö“×™× בּÖøאÖø×Øֶׄ ×Ŗַּנְחֵם הֶלÖøה:
(ו) יוֹדוּךÖø עַמּ֓ים אֱלֹה֓ים יוֹדוּךÖø עַמּ֓ים כֻּלּÖøם:
(ז) אֶ×Øֶׄ × Öø×ŖÖ°× Öøה יְבוּלÖøהּ יְבÖø×Øְכֵנוּ אֱלֹה֓ים אֱלֹהֵינוּ:
(ח) יְבÖø×Øְכֵנוּ אֱלֹה֓ים וְי֓י×Øְאוּ אוֹ×Ŗוֹ כּÖøל-אַפְהֵי-אÖø×Øֶׄ:
āųńś äćōńä łģē ģēįų
÷ųąśé ąś äōų÷ ģą ÷ųąśé ąś äōų÷
ōų÷ äįą ōų÷ ÷åćķ
śāéåś
המלך הצלחה למדן אויבים משלוח שנאה עין ×Ŗהילים לאבד אויבים דוד להצל×Ŗ הבחו×Øים בשבי ×”×”×™× ×™ יואל זאב בן מי×Øל ×Øיהא חוה יעקב יוהף בן ×Øייזל יוהף בן איטא ×Øבקה פדיון שבוים ב×Ŗפילה אל ×Ŗעמוד על דם ×Øעך מחצי×Ŗ השקל חולשו×Ŗ לימוד ישיבה בקשה לאמ×Ø ×¢×‘×•×“×Ŗ מינו×Ŗ משונה מ×Øיבה ×Ŗו×Øה אישה ישועו×Ŗ נישואים ×Ŗפילה ב×Ŗ מכ×Ø ×©×‘×Ŗ שלום שי×Ø ×œ×”×‘×Øיח מוו×Ŗ שונא ×Øפואה שבועו×Ŗ הגולה הגולו×Ŗ פחד שונאים חי Contact


ī÷įåöś īōņģ äģėä įųłś   ż©ż All Rights Reserved, tehilim.net