6877
öåų ÷łų ņķ śäéģéķ.net
ńāåģåś łéųéķ īąīųéķ ä÷ćłåś śųåķ ģšå ś÷łåųś
éåķ įēåćł éåķ įłįåņ
äłķ łģź įśäéģéķ łąģ įśäéģéķ
ēéōåł įąśų

להעבי×Ø ×”×©× ××” - פ×Øק קלז

קלז
 ×Ŗ×Øום לאמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים והקדש×Ŗך ×Ŗופיע כאן äåńó ä÷ćłä
(א) עַל-נַהֲ×Øוֹ×Ŗ בּÖøבֶל שׁÖøם יÖøשַׁבְנוּ גַּם-בּÖøכ֓ינוּ בְּזÖøכְ×Øֵנוּ אֶ×Ŗ-צ֓יּוֹן:
(ב) עַל-×¢Ö²×ØÖøב֓ים בְּ×ŖוֹכÖøהּ ×ŖÖ¼Öøל֓ינוּ ×›Ö¼Ö“× Ö¼×Øוֹ×Ŗֵינוּ:
(ג) ×›Ö¼Ö“×™ שׁÖøם שְׁאֵלוּנוּ שׁוֹבֵינוּ דּ֓בְ×Øֵי-שׁ֓י×Ø ×•Ö°×ŖוֹלÖøלֵינוּ שׂ֓מְחÖøה שׁ֓י×Øוּ לÖøנוּ מ֓שּׁ֓י×Ø ×¦Ö“×™Ö¼×•Ö¹×Ÿ:
(ד) אֵיךְ × Öøשׁ֓י×Ø ×Ö¶×Ŗ-שׁ֓י×Ø ×™Ö°×”×•Öøה עַל אַדְמַ×Ŗ נֵכÖø×Ø:
(ה) א֓ם-אֶשְׁכּÖøחֵךְ יְ×ØוּשׁÖøלÖøם ×Ŗּ֓שְׁכַּח יְמ֓ינ֓י:
(ו) ×Ŗּ֓דְבַּק לְשׁוֹנ֓י לְח֓כּ֓י א֓ם-לֹא אֶזְכְּ×ØÖµ×›Ö“×™ א֓ם-לֹא אַעֲלֶה אֶ×Ŗ-יְ×ØוּשׁÖøלַם עַל ×Øאשׁ שׂ֓מְחÖø×ŖÖ“×™:
(ז) זְכ×Ø ×™Ö°×”×•Öøה ל֓בְנֵי אֱדוֹם אֵ×Ŗ יוֹם יְ×ØוּשׁÖøלÖøם הÖøאמְ×Ø֓ים ×¢Öø×Øוּ ×¢Öø×Øוּ עַד הַיְהוֹד בּÖøהּ:
(ח) בַּ×Ŗ-בּÖøבֶל הַשְּׁדוּדÖøה אַשְׁ×Øֵי שֶׁיְשַׁלֶּם-לÖøךְ אֶ×Ŗ-גְּמוּלֵךְ שֶׁגּÖøמַלְ×ŖÖ¼Ö° לÖøנוּ:
(ט) אַשְׁ×Øֵי שֶׁיּאחֵז וְנ֓פֵּׄ אֶ×Ŗ-עלÖøלַי֓ךְ אֶל-×”Ö·×”Ö¼Öøלַע:
āųńś äćōńä łģē ģēįų
÷ųąśé ąś äōų÷ ģą ÷ųąśé ąś äōų÷
ōų÷ äįą ōų÷ ÷åćķ
śāéåś
שונאים אדם מינו×Ŗ שנאה פחד ×Øאש מ×Øיבה זוג ×Ŗהלים ים נישואין שלום לימודים שונא ×Ŗמו×Ŗה גבי×Ø ×ž×¢×œ×Ŗ אמונה מזמו×Øים ×Ŗפילה טעו×Ŗ אישה AboutUs ×Øשבי ×Øיב קמחה איב×Øים משפט ×Øפואה דוד המלך גשמי הגולה דוא×Ø ××œ×§×˜×Øוני מום ישועה מוו×Ŗ ×Ŗקנון מלך ×Ŗהילים ×Ŗהילים אימייל הנגן


ī÷įåöś īōņģ äģėä įųłś   ż©ż All Rights Reserved, tehilim.net