8327
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

לה×ĸביר השנאה - פרק קלז

קלז
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) ×ĸַל-נַהֲרוֹ×Ē בÖŧָבÖļל ׊ָׁם יָשַׁבְנוÖŧ גÖŧַם-בÖŧָכִינוÖŧ בÖŧְזָכְרÖĩנוÖŧ אÖļ×Ē-×ĻִיÖŧוֹן:
(ב) ×ĸַל-×ĸֲרָבִים בÖŧÖ°×ĒוֹכָהÖŧ ×ĒÖŧָלִינוÖŧ כÖŧÖ´× Öŧרוֹ×ĒÖĩינוÖŧ:
(ג) כÖŧִי ׊ָׁם ׊ְׁאÖĩלוÖŧנוÖŧ שׁוֹבÖĩינוÖŧ דÖŧִבְרÖĩי-שִׁיר וְ×ĒוֹלָלÖĩינוÖŧ שִׂמְחָה שִׁירוÖŧ לָנוÖŧ מִ׊Öŧִׁיר ×ĻִיÖŧוֹן:
(ד) אÖĩיךְ נָשִׁיר אÖļ×Ē-שִׁיר יְהוָה ×ĸַל אַדְמַ×Ē × Öĩכָר:
(ה) אִם-אÖļשְׁכÖŧָחÖĩךְ יְרוÖŧשָׁלָם ×ĒÖŧִשְׁכÖŧַח יְמִינִי:
(ו) ×ĒÖŧִדְבÖŧ֡ק לְשׁוֹנִי לְחִכÖŧִי אִם-לֹא אÖļזְכÖŧְרÖĩכִי אִם-לֹא א֡×ĸֲלÖļה אÖļ×Ē-יְרוÖŧשָׁלַם ×ĸַל רא׊ׁ שִׂמְחָ×Ēִי:
(ז) זְכר יְהוָה לִבְנÖĩי אֱדוֹם אÖĩ×Ē יוֹם יְרוÖŧשָׁלָם הָאמְרִים ×ĸָרוÖŧ ×ĸָרוÖŧ ×ĸַד הַיְסוֹד בÖŧָהÖŧ:
(ח) בÖŧÖˇ×Ē-בÖŧָבÖļל הַשÖŧְׁדוÖŧדָה א֡׊ְׁרÖĩי ׊ׁÖļיְשַׁלÖŧÖļם-לָךְ אÖļ×Ē-גÖŧְמוÖŧלÖĩךְ ׊ׁÖļגÖŧָמַלְ×ĒÖŧÖ° לָנוÖŧ:
(ט) א֡׊ְׁרÖĩי ׊ׁÖļיÖŧאחÖĩז וְנִפÖŧÖĩ×Ĩ אÖļ×Ē-×ĸלָלַיִךְ אÖļל-הַסÖŧָלַ×ĸ:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
לה×Ļל×Ē הבחורים בשבי הסיני יואל זאב בן מירל ריסא חוה י×ĸקב יוס×Ŗ בן רייזל יוס×Ŗ בן איטא רבקה פדיון שבוים ב×Ēפילה אל ×Ē×ĸמוד ×ĸל דם ר×ĸך זוגיו×Ē דוד המלך ללא ילדים אישה בי×Ē רבים לימוד בשב×Ē לאמר ריב שונא טוב ×Ēהלים מחולק שלום גשמי ×Ēהילים מחולק מלך החיו×Ē קריא×Ē ×Ēהלים סגולה הרבים ×ĸין המלך ×Ēהילים שירי מריבה ׊פ×ĸ חברים מ×ĸל×Ē גביר מזמורים ישו×ĸה שליחה ×Ēרומ×Ē איברים ×Ēהלים קמחא דפסחא שנאה ×Ēלמוד ×Ēורה שלימה מלך דיין ×ĸבוד×Ē אלילים אדם


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net