6787
öåų ÷łų ņķ śäéģéķ.net
ńāåģåś łéųéķ īąīųéķ ä÷ćłåś śųåķ ģšå ś÷łåųś
éåķ įēåćł éåķ įłįåņ
äłķ łģź įśäéģéķ łąģ įśäéģéķ
ēéōåł įąśų

להב×Øיח ×Øוח ×Øעה ושדים - פ×Øק טו

 ×Ŗ×Øום לאמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים והקדש×Ŗך ×Ŗופיע כאן äåńó ä÷ćłä
(א) מ֓זְמוֹ×Ø ×œÖ°×“Öøו֓ד יְהוÖøה מ֓י-יÖøגוּ×Ø ×‘Ö¼Ö°×ÖøהֳלֶךÖø מ֓י-י֓שְׁכּן בְּהַ×Ø ×§ÖøדְשֶׁךÖø:
(ב) הוֹלֵךְ ×ŖÖ¼Öøמ֓ים וּפעֵל צֶדֶק וְדבֵ×Ø ×Ö±×žÖ¶×Ŗ בּ֓לְבÖøבוֹ:
(ג) לֹא-×ØÖøגַל עַל-לְשׁנוֹ לֹא-×¢ÖøשׂÖøה לְ×Øֵעֵהוּ ×ØÖø×¢Öøה וְחֶ×ØְפּÖøה לֹא-× ÖøשׂÖøא עַל-קְ×Øבוֹ:
(ד) נ֓בְזֶה בְעֵינÖøיו נ֓מְאÖø×” וְאֶ×Ŗ-×™Ö“×Øְאֵי יְהוÖøה יְכַבֵּד נ֓שְׁבַּע לְהÖø×ØÖ·×¢ וְלֹא יÖøמ֓×Ø:
(ה) כַּהְפּוֹ לֹא-× Öø×Ŗַן בְּנֶשֶׁךְ וְשׁחַד עַל-× Öøק֓י לֹא-לÖøקÖøח עשֵׂה אֵלֶּה לֹא י֓מּוֹט לְעוֹלÖøם:
āųńś äćōńä łģē ģēįų
÷ųąśé ąś äōų÷ ģą ÷ųąśé ąś äōų÷
ōų÷ äįą ōų÷ ÷åćķ
śāéåś
אויבים × ×”×™×¢×” המלך משפט ×Ŗלמיד נישואים מכ×Ø ×ž×¢×œ×” משאלה ×Ŗמו×Ŗה שליחה לחב×Ø ××ž×™×Øה ×Ŗלמוד ×Ŗו×Øה ישועה עז×Øה חי מ×Øיבה א×Øיה מו×Ŗ או×Øח הגולה גדולי הדו×Ø ×—×™×™×œ×™ צהל מבצע עופ×Ø×Ŗ יצוקה שלום בו×Øא עולם ×Ŗפילה בן הגולה לה×Øבו×Ŗ נפט×Ø ×“×‘×™×§×•×Ŗ לשלוח ישיבה ×Ŗהילים מ×Ŗים י×Øאה דוד המלך זהי×Øו×Ŗ מלך ×Ŗהלים בקשה עבוד×Ŗ אלילים מוו×Ŗ שכול ישועו×Ŗ לימוד מחלה שונאים הטעיה אם שכולה


ī÷įåöś īōņģ äģėä įųłś   ż©ż All Rights Reserved, tehilim.net