8062
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

לחולי זרו×ĸ - פרק קמג

קמג
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) מִזְמוֹר לְדָוִד יְהוָה שְׁמַ×ĸ ×ĒÖŧְפִלÖŧÖ¸×Ēִי הַאֲזִינָה אÖļל-×ĒÖŧַחֲנוÖŧנַי בÖŧÖļאֱמÖģ× Ö¸×Ēְךָ ×ĸֲנÖĩנִי בÖŧÖ°×Ļִדְקָ×ĒÖļךָ:
(ב) וְאַל-×ĒÖŧָבוֹא בְמִשְׁפÖŧָט אÖļ×Ē-×ĸַבְדÖŧÖļךָ כÖŧִי לֹא-יִ×ĻְדÖŧ֡ק לְפָנÖļיךָ כָל-חָי:
(ג) כÖŧִי רָדַ×Ŗ אוֹיÖĩב נַפְשִׁי דÖŧִכÖŧָא לָאָרÖļ×Ĩ חַיÖŧÖ¸×Ēִי הוֹשִׁיבַנִי בְמַחֲשַׁכÖŧִים כÖŧְמÖĩ×ĒÖĩי ×ĸוֹלָם:
(ד) וַ×ĒÖŧÖ´×ĒÖ°×ĸ֡טÖŧÖĩ×Ŗ ×ĸָלַי רוÖŧחִי בÖŧÖ°×Ēוֹכִי יִשְׁ×ĒÖŧוֹמÖĩם לִבÖŧִי:
(ה) זָכַרְ×ĒÖŧִי יָמִים מִקÖŧÖļדÖļם הָגִי×Ēִי בְכָל-פÖŧÖ¸×ĸÖŗלÖļךָ בÖŧְמַ×ĸֲשׂÖĩה יָדÖļיךָ אֲשׂוֹחÖĩחַ:
(ו) פÖŧÖĩרַשְׂ×ĒÖŧִי יָדַי אÖĩלÖļיךָ נַפְשִׁי כÖŧְאÖļרÖļ×Ĩ-×ĸֲיÖĩפָה לְךָ ץÖļלָה:
(ז) מַהÖĩר ×ĸֲנÖĩנִי יְהוָה כÖŧָלְ×Ēָה רוÖŧחִי אַל-×ĒÖŧ֡ץְ×ĒÖŧÖĩר פÖŧָנÖļיךָ מִמÖŧÖļ× Öŧִי וְנִמְשַׁלְ×ĒÖŧִי ×ĸִם-ירְדÖĩי בוֹר:
(ח) הַשְׁמִי×ĸÖĩנִי בַבÖŧקÖļר חַסְדÖŧÖļךָ כÖŧִי-בְךָ בָטָחְ×ĒÖŧִי הוֹדִי×ĸÖĩנִי דÖŧÖļרÖļךְ-זוÖŧ אÖĩלÖĩךְ כÖŧִי-אÖĩלÖļיךָ נָשָׂא×Ēִי נַפְשִׁי:
(ט) הַ×ĻÖŧִילÖĩנִי מÖĩאיְבַי יְהוָה אÖĩלÖļיךָ כִסÖŧִי×Ēִי:
(י) לַמÖŧְדÖĩנִי לַ×ĸֲשׂוֹ×Ē רְ×ĻוֹנÖļךָ כÖŧִי-א֡×ĒÖŧָה אֱלוֹהָי רוÖŧחֲךָ טוֹבָה ×ĒÖŧַנְחÖĩנִי בÖŧְאÖļרÖļ×Ĩ מִישׁוֹר:
(יא) לְמַ×ĸַן-שִׁמְךָ יְהוָה ×ĒÖŧְחַיÖŧÖĩנִי בÖŧÖ°×Ļִדְקָ×Ēְךָ ×ĒÖŧוֹ×Ļִיא מִ×ĻÖŧָרָה נַפְשִׁי:
(יב) וÖŧבְחַסְדÖŧְךָ ×ĒÖŧÖˇ×Ļְמִי×Ē איְבָי וְהַאֲבַדְ×ĒÖŧÖ¸ כÖŧָל-×ĻרְרÖĩי נַפְשִׁי כÖŧִי אֲנִי ×ĸַבְדÖŧÖļךָ:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
דוד המלך להרבו×Ē י×Ļיר×Ē ק׊ר ×Ēפילה בן הפלה משאלה בנים המלך ×Ēהלים אימייל ׊מ×ĸון נשמה ישו×ĸה נישואים רא׊ ×Ēהלים ×Ēרומה לאמיר×Ē ×Ēהילים לימודים ×Ēלמיד לשב×Ē בבי×Ē סגולה סגולו×Ē מקיים אויבים ×ĸיר ריב לימוד ×Ēהילים שייט שנאה ×Ēקנון ×Ēהלים דוא"ל דוד ×ĸשיר להנ×Ļל ממו×Ē מזמורים שלום משמיים


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net