8327
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

אם שונאך מ×ĸיק ×ĸליך - פרק ×Ļד

×Ļד
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) אÖĩל-נְקָמוֹ×Ē יְהוָה אÖĩל נְקָמוֹ×Ē הוֹפִיַ×ĸ:
(ב) הִנÖŧָשׂÖĩא ׊ׁפÖĩט הָאָרÖļ×Ĩ הָשׁÖĩב גÖŧְמוÖŧל ×ĸַל-גÖŧÖĩאִים:
(ג) ×ĸַד-מָ×Ēַי רְ׊ָׁ×ĸִים יְהוָה ×ĸַד-מָ×Ēַי רְ׊ָׁ×ĸִים יַ×ĸֲלֹזוÖŧ:
(ד) יַבÖŧִי×ĸוÖŧ יְדַבÖŧְרוÖŧ ×ĸÖ¸×Ēָק יִ×ĒְאַמÖŧְרוÖŧ כÖŧָל-פÖŧ×ĸֲלÖĩי אָוÖļן:
(ה) ×ĸַמÖŧְךָ יְהוָה יְדַכÖŧְאוÖŧ וְנַחֲלָ×Ēְךָ יְ×ĸ֡נÖŧוÖŧ:
(ו) אַלְמָנָה וְגÖĩר יַהֲרגוÖŧ וִי×Ēוֹמִים יְרַ×ĻÖŧÖĩחוÖŧ:
(ז) וַיÖŧאמְרוÖŧ לֹא יִרְאÖļה-יÖŧָהÖŧ וְלֹא יָבִין אֱלֹהÖĩי יַ×ĸֲקב:
(ח) בÖŧִינוÖŧ בÖŧ×ĸֲרִים בÖŧÖ¸×ĸָם וÖŧכְסִילִים מָ×Ēַי ×ĒÖŧַשְׂכÖŧִילוÖŧ:
(ט) הֲנטַ×ĸ אזÖļן הֲלֹא יִשְׁמָ×ĸ אִם-י×ĻÖĩר ×ĸַיִן הֲלֹא יַבÖŧִיט:
(י) הֲיסÖĩר גÖŧוֹיִם הֲלֹא יוֹכִיחַ הַמְלַמÖŧÖĩד אָדָם דÖŧÖ¸×ĸÖˇ×Ē:
(יא) יְהוָה ידÖĩ×ĸÖˇ מַחְשְׁבוֹ×Ē אָדָם כÖŧִי הÖĩמÖŧָה הָבÖļל:
(יב) א֡׊ְׁרÖĩי הַגÖŧÖļבÖļר אֲ׊ׁÖļר-×ĒÖŧְיַסÖŧְרÖļ× ÖŧוÖŧ יÖŧָהÖŧ וÖŧמִ×ĒÖŧוֹרָ×Ēְךָ ×ĒְלַמÖŧְדÖļ× ÖŧוÖŧ:
(יג) לְהַשְׁקִיט לוֹ מִימÖĩי רָ×ĸ ×ĸַד-יִכÖŧָרÖļה לָרָשָׁ×ĸ שָׁחַ×Ē:
(יד) כÖŧִי לֹא-יִטÖŧ׊ׁ יְהוָה ×ĸַמÖŧוֹ וְנַחֲלָ×Ēוֹ לֹא יַ×ĸֲזב:
(טו) כÖŧִי-×ĸַד-×ĻÖļדÖļק יָשׁוÖŧב מִ׊ְׁפÖŧָט וְאַחֲרָיו כÖŧָל-יִשְׁרÖĩי-לÖĩב:
(טז) מִי-יָקוÖŧם לִי ×ĸִם-מְרÖĩ×ĸִים מִי-יִ×Ēְיַ×ĻÖŧÖĩב לִי ×ĸִם-פÖŧ×ĸֲלÖĩי אָוÖļן:
(יז) לוÖŧלÖĩי יְהוָה ×ĸÖļזְרָ×Ēָה לÖŧִי כÖŧִמְ×ĸ֡ט שָׁכְנָה דוÖŧמָה נַפְשִׁי:
(יח) אִם-אָמַרְ×ĒÖŧִי מָטָה רַגְלִי חַסְדÖŧְךָ יְהוָה יִסְ×ĸָדÖĩנִי:
(יט) בÖŧְרב שַׂרְ×ĸ֡פÖŧַי בÖŧְקִרְבÖŧִי ×ĒÖŧַנְחוÖŧמÖļיךָ יְשַׁ×ĸ֡׊ְׁ×ĸוÖŧ נַפְשִׁי:
(כ) הַיְחָבְרְךָ כÖŧִץÖŧÖĩא הַוÖŧוֹ×Ē י×ĻÖĩר ×ĸָמָל ×ĸֲלÖĩי-חֹק:
(כא) יָגוֹדÖŧוÖŧ ×ĸַל-× ÖļפÖļ׊ׁ ×ĻַדÖŧִיק וְדָם נָקִי יַרְשִׁי×ĸוÖŧ:
(כב) וַיְהִי יְהוָה לִי לְמִשְׂגÖŧָב וÖĩאלֹהַי לְ×ĻוÖŧר מַחְסִי:
(כג) וַיÖŧָ׊ׁÖļב ×ĸֲלÖĩיהÖļם אÖļ×Ē-אוֹנָם וÖŧבְרָ×ĸÖ¸×Ēָם יַ×Ļְמִי×ĒÖĩם יַ×Ļְמִי×ĒÖĩם יְהוָה אֱלֹהÖĩינוÖŧ:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
רוכבים ישו×ĸה ×Ēהלים דואר אלקטרוני דוד ×Ēרומה לאמיר×Ē ×Ēהילים לשב×Ē בבי×Ē ט×ĸו×Ē סגולו×Ē רוחני חבר ×ĸבודה משמים ישו×ĸו×Ē שונא אדם אמונה ×Ļדיק אזהרה סגולה המלך אריה שנאה להבריח ×ĸקר אם שכולה שיר ×ĸזרה נכו×Ē ×ĸבוד×Ē אלילים הקדשה רא׊ יו×ĸ×Ĩ שלום ×Ēפילה פרנסה ×ĸיר הכשה ×Ē×ĸוקה ×Ēהילים שונא מ×ĸיק נישואין דוד המלך


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net