6877
öåų ÷łų ņķ śäéģéķ.net
ńāåģåś łéųéķ īąīųéķ ä÷ćłåś śųåķ ģšå ś÷łåųś
éåķ įēåćł éåķ įłįåņ
äłķ łģź įśäéģéķ łąģ įśäéģéķ
ēéōåł įąśų

לילך למלחמה - פ×Øק ×”

×”
 ×Ŗ×Øום לאמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים והקדש×Ŗך ×Ŗופיע כאן äåńó ä÷ćłä
(א) לַמְנַצֵּחַ עַל-שׁוּשַׁן עֵדוּ×Ŗ מ֓כְ×ŖÖ¼Öøם לְדÖøו֓ד לְלַמֵּד:
(ב) בְּהַצּוֹ×Ŗוֹ אֶ×Ŗ אֲ×Øַם נַהֲ×Øַי֓ם וְאֶ×Ŗ-אֲ×Øַם צוֹבÖøה וַיּÖøשׁÖøב יוֹאÖøב וַיַּךְ אֶ×Ŗ-אֱדוֹם בְּגֵיא-מֶלַח שְׁנֵים ×¢ÖøשׂÖø×Ø ×Öøלֶף:
(ג) אֱלֹה֓ים זְנַחְ×ŖÖ¼Öøנוּ פְ×Øַצְ×ŖÖ¼Öøנוּ אÖøנַפְ×ŖÖ¼Öø ×Ŗְּשׁוֹבֵב לÖøנוּ:
(ד) ×”Ö“×Øְעַשְׁ×ŖÖ¼Öøה אֶ×Øֶׄ פְּצַמְ×ŖÖ¼Öøהּ ×ØְפÖøה שְׁבÖø×ØֶיהÖø ×›Ö“×™-מÖøטÖøה:
(ה) ×”Ö“×Øְא֓י×ŖÖø עַמְּךÖø קÖøשׁÖøה ה֓שְׁק֓י×ŖÖøנוּ יַי֓ן ×ŖÖ¼Ö·×ØְעֵלÖøה:
(ו) × Öø×ŖÖ·×ŖÖ¼Öøה לּ֓י×ØֵאֶיךÖø × Ö¼Öµ×” לְה֓×Ŗְנוֹהֵה מ֓פְּנֵי קשֶׁט הֶלÖøה:
(ז) לְמַעַן יֵחÖøלְצוּן יְד֓ידֶיךÖø הוֹשׁ֓יעÖøה יְמ֓ינְךÖø וַעֲנֵנ֓י:
(ח) אֱלֹה֓ים דּ֓בֶּ×Ø ×‘Ö¼Ö°×§Öøדְשׁוֹ אֶעֱלֹזÖøה אֲחַלְּקÖøה שְׁכֶם וְעֵמֶק הֻכּוֹ×Ŗ אֲמַדֵּד:
(ט) ל֓י ג֓לְעÖøד וְל֓י מְנַשֶּׁה וְאֶפְ×Øַי֓ם מÖøעוֹז ×Øאשׁ֓י יְהוּדÖøה מְחֹקְק֓י:
(י) מוֹאÖøב ×”Ö“×™×Ø ×Øַחְצ֓י עַל-אֱדוֹם אַשְׁל֓יךְ נַעֲל֓י ×¢Öøלַי פְּלֶשֶׁ×Ŗ ×”Ö“×ŖÖ°×ØוֹעÖø×¢Ö“×™:
(יא) מ֓י יוֹב֓ילֵנ֓י ×¢Ö“×™×Ø ×žÖøצוֹ×Ø ×žÖ“×™ × Öø×—Ö·× Ö“×™ עַד-אֱדוֹם:
(יב) הֲלֹא-אַ×ŖÖ¼Öøה אֱלֹה֓ים זְנַחְ×ŖÖ¼Öøנוּ וְלֹא-×Ŗֵצֵא אֱלֹה֓ים בְּצ֓בְאוֹ×Ŗֵינוּ:
(יג) הÖøבÖøה-לּÖøנוּ עֶזְ×ØÖø×Ŗ מ֓צּÖø×Ø ×•Ö°×©×Öøוְא ×Ŗְּשׁוּעַ×Ŗ אÖøדÖøם:
(יד) בֵּאלֹה֓ים נַעֲשֶׂה-חÖøי֓ל וְהוּא יÖøבוּה צÖø×Øֵינוּ:
āųńś äćōńä łģē ģēįų
÷ųąśé ąś äōų÷ ģą ÷ųąśé ąś äōų÷
ōų÷ äįą ōų÷ ÷åćķ
śāéåś
שלימה ישועו×Ŗ למצוא חן י×Øאה מכ×Øים player שונאים מוו×Ŗ ישועה מזמו×Øים מציאה מו×Ŗ ים זיווג הגולו×Ŗ הגולה ×Ŗ×Øומה לאמי×Ø×Ŗ ×Ŗהילים ×Ŗהילים מחולק ל10 אזה×Øה טעו×Ŗ ×Ŗ×Øומ×Ŗ הגשמ×Ŗ משאלה לשב×Ŗ בבי×Ŗ אויב דין חי אם שכולה ×Ŗהילים מום שיעו×Øים יצי×Ø×Ŗ קש×Ø ×—×Ŗונה ידיד מ×Øיבה דוד המלך דוד המלך גוז×Ø ×”×›×©×Ŗ נחש ה×Øבים יהודי ×Ŗמים שלום טיול עם הא×Øׄ


ī÷įåöś īōņģ äģėä įųłś   ż©ż All Rights Reserved, tehilim.net