8062
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

לה×Ļליח בסחורה - פרק סג

סג
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) מִזְמוֹר לְדָוִד בÖŧִהְיוֹ×Ēוֹ בÖŧְמִדְבÖŧ֡ר יְהוÖŧדָה:
(ב) אֱלֹהִים אÖĩלִי א֡×ĒÖŧָה אֲשַׁחֲרÖļךÖŧÖ¸ ×Ļָמְאָה לְךָ נַפְשִׁי כÖŧָמַהÖŧ לְךָ בְשָׂרִי בÖŧְאÖļרÖļ×Ĩ-×ĻִיÖŧָה וְ×ĸָיÖĩ×Ŗ בÖŧְלִי-מָיִם:
(ג) כÖŧÖĩן בÖŧ֡קÖŧדÖļ׊ׁ חֲזִי×Ēִךָ לִרְאוֹ×Ē ×ĸÖģזÖŧְךָ וÖŧכְבוֹדÖļךָ:
(ד) כÖŧִי-טוֹב חַסְדÖŧְךָ מÖĩחַיÖŧִים שְׂפָ×Ēַי יְשַׁבÖŧְחוÖŧנְךָ:
(ה) כÖŧÖĩן אֲבָרÖļכְךָ בְחַיÖŧָי בÖŧְשִׁמְךָ אÖļ׊Öŧָׂא כַפÖŧָי:
(ו) כÖŧְמוֹ חÖĩלÖļב וָדÖļ׊ׁÖļן ×ĒÖŧִשְׂבÖŧÖˇ×ĸ נַפְשִׁי וְשִׂפְ×ĒÖĩי רְנָנוֹ×Ē יְהַלÖŧÖļל-פÖŧִי:
(ז) אִם-זְכַרְ×ĒÖŧִיךָ ×ĸַל-יְ×ĻוÖŧ×ĸָי בÖŧְאַשְׁמÖģרוֹ×Ē אÖļהְגÖŧÖļה-בÖŧָךְ:
(ח) כÖŧִי-הָיִי×ĒÖ¸ ×ĸÖļזְרָ×Ēָה לÖŧִי וÖŧבְ×ĻÖĩל כÖŧְנָפÖļיךָ אֲר֡נÖŧÖĩן:
(ט) דÖŧָבְקָה נַפְשִׁי אַחֲרÖļיךָ בÖŧִי ×ĒÖŧָמְכָה יְמִינÖļךָ:
(י) וְהÖĩמÖŧָה לְשׁוֹאָה יְבַקְשׁוÖŧ נַפְשִׁי יָבאוÖŧ בÖŧÖ°×Ēַחְ×ĒÖŧִיÖŧוֹ×Ē הָאָרÖļ×Ĩ:
(יא) יַגÖŧִירÖģהוÖŧ ×ĸַל-יְדÖĩי-חָרÖļב מְנָ×Ē ׊ׁÖģ×ĸָלִים יִהְיוÖŧ:
(יב) וְהַמÖŧÖļלÖļךְ יִשְׂמַח בÖŧÖĩאלֹהִים יִ×ĒְהַלÖŧÖĩל כÖŧָל-הַנÖŧִשְׁבÖŧÖ¸×ĸ בÖŧוֹ כÖŧִי יִסÖŧָכÖĩר פÖŧִי דÖŧוֹבְרÖĩי-׊ָׁקÖļר:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
ישו×ĸו×Ē לאבד אויבים לה×Ēפלל יראה ×Ēפילה בקשה אחרי אמיר×Ē ×Ēהילים ×Ēהלים ישו×ĸה סגולה ×ĸזרה × ×ĸר חולה זיווג מזמורים דוד המלך מלך כפירה פחד מ×Ļיא×Ē זיווג ×Ēפילה מוו×Ē ×Ēלמיד דרך לימוד רפואה משלוח שי×ĸורים ישו×ĸה פרנסה המלך ×ĸיר ×ĸקרה ×ĸשיר לשלוח י×Ļיר×Ē ק׊ר נפלים גדוד ×Ēהילים ידיד אנשים שלא יחלש ×Ēהלים אימייל דוד זכר למח×Ļי×Ē השקל זוגיו×Ē מריבה ×Ēלמוד יהודי


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net