8062
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

לי×Ēן ×Ēשובה לאפיקורוס - פרק קיח

קיח
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) הוֹדוÖŧ לַיהוָה כÖŧִי-טוֹב כÖŧִי לְ×ĸוֹלָם חַסְדÖŧוֹ:
(ב) יאמַר-נָא יִשְׂרָאÖĩל כÖŧִי לְ×ĸוֹלָם חַסְדÖŧוֹ:
(ג) יאמְרוÖŧ נָא בÖŧÖĩי×Ē-אַהֲרן כÖŧִי לְ×ĸוֹלָם חַסְדÖŧוֹ:
(ד) יאמְרוÖŧ נָא יִרְאÖĩי יְהוָה כÖŧִי לְ×ĸוֹלָם חַסְדÖŧוֹ:
(ה) מִן-הַמÖŧÖĩ×Ļ֡ר קָרָא×Ēִי יÖŧָהÖŧ ×ĸָנָנִי בÖŧַמÖŧÖļרְחָב יָהÖŧ:
(ו) יְהוָה לִי לֹא אִירָא מַה-יÖŧÖˇ×ĸֲשׂÖļה לִי אָדָם:
(ז) יְהוָה לִי בÖŧÖ°×ĸזְרָי וַאֲנִי אÖļרְאÖļה בְשׂנְאָי:
(ח) טוֹב לַחֲסוֹ×Ē בÖŧַיהוָה מִבÖŧְטחַ בÖŧָאָדָם:
(ט) טוֹב לַחֲסוֹ×Ē בÖŧַיהוָה מִבÖŧְטחַ בÖŧִנְדִיבִים:
(י) כÖŧָל-גÖŧוֹיִם סְבָבוÖŧנִי בÖŧְ׊ׁÖĩם יְהוָה כÖŧִי אֲמִילַם:
(יא) סַבÖŧוÖŧנִי גַם-סְבָבוÖŧנִי בÖŧְ׊ׁÖĩם יְהוָה כÖŧִי אֲמִילַם:
(יב) סַבÖŧוÖŧנִי כִדְברִים דÖŧ×ĸֲכוÖŧ כÖŧְאÖĩ׊ׁ קוֹ×Ļִים בÖŧְ׊ׁÖĩם יְהוָה כÖŧִי אֲמִילַם:
(יג) דÖŧָחֹה דְחִי×Ēַנִי לִנְפÖŧל וַיהוָה ×ĸֲזָרָנִי:
(יד) ×ĸָזÖŧִי וְזִמְרָ×Ē יָהÖŧ וַיְהִי-לִי לִישׁוÖŧ×ĸָה:
(טו) קוֹל רִנÖŧָה וִישׁוÖŧ×ĸָה בÖŧְאָהÖŗלÖĩי ×ĻַדÖŧִיקִים יְמִין יְהוָה ×ĸשָׂה חָיִל:
(טז) יְמִין יְהוָה רוֹמÖĩמָה יְמִין יְהוָה ×ĸשָׂה חָיִל:
(יז) לֹא-אָמוÖŧ×Ē כÖŧִי-אÖļחְיÖļה וַאֲסַפÖŧÖĩר מַ×ĸֲשׂÖĩי יָהÖŧ:
(יח) יַסÖŧר יִסÖŧְר֡נÖŧִי יÖŧָהÖŧ וְלַמÖŧָוÖļ×Ē לֹא × Ö°×Ēָנָנִי:
(יט) פÖŧÖ´×ĒְחוÖŧ-לִי ׊ׁ֡×ĸֲרÖĩי-×ĻÖļדÖļק אָבא-בָם אוֹדÖļה יָהÖŧ:
(כ) זÖļה-הַשÖŧׁ֡×ĸ֡ר לַיהוָה ×ĻַדÖŧִיקִים יָבאוÖŧ בוֹ:
(כא) אוֹדְךָ כÖŧִי ×ĸֲנִי×Ēָנִי וַ×ĒÖŧְהִי-לִי לִישׁוÖŧ×ĸָה:
(כב) אÖļבÖļן מָאֲסוÖŧ הַבÖŧוֹנִים הָיְ×Ēָה לְראשׁ פÖŧÖ´× Öŧָה:
(כג) מÖĩאÖĩ×Ē יְהוָה הָיְ×Ēָה זÖŧא×Ē הִיא נִפְלָא×Ē בÖŧÖ°×ĸÖĩינÖĩינוÖŧ:
(כד) זÖļה-הַיÖŧוֹם ×ĸָשָׂה יְהוָה נָגִילָה וְנִשְׂמְחָה בוֹ:
(כה) אָנÖŧָא יְהוָה הוֹשִׁי×ĸָה × Öŧָא אָנÖŧָא יְהוָה הַ×Ļְלִיחָה × Öŧָא:
(כו) בÖŧָרוÖŧךְ הַבÖŧָא בÖŧְ׊ׁÖĩם יְהוָה בÖŧÖĩרַכְנוÖŧכÖļם מִבÖŧÖĩי×Ē יְהוָה:
(כז) אÖĩל יְהוָה וַיÖŧָאÖļר לָנוÖŧ אִסְרוÖŧ-חַג בÖŧÖˇ×ĸֲב×Ēִים ×ĸַד קַרְנוֹ×Ē הַמÖŧִזְבÖŧÖĩחַ:
(כח) אÖĩלִי א֡×ĒÖŧָה וְאוֹדÖļךÖŧÖ¸ אֱלֹהַי אֲרוֹמְמÖļךÖŧÖ¸:
(כט) הוֹדוÖŧ לַיהוָה כÖŧִי-טוֹב כÖŧִי לְ×ĸוֹלָם חַסְדÖŧוֹ:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
לאבד אויבים ישו×ĸו×Ē ×Ēלמיד חיים ×Ēהלים מחולק שנאה שונאים ×Ēהלים לשב×Ē בבי×Ē מ×ĸלה לימוד ×Ēהלים פאפו דוד שונא מלך ×Ēפילו×Ē about שכול סגולו×Ē יהבו Contact מזמורים הכש×Ē נחש להנ×Ļל ממו×Ē הרבים סגולה ×ĸזרה זיכוי × ×ĸר דוד המלך לשלוח המלך ישו×ĸה ×Ļדיק שיר בי×Ē למ×Ļוא חן מכרים משפט


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net