8327
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

להרחיק המזיק - פרק קד

קד
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) בÖŧָרְכִי נַפְשִׁי אÖļ×Ē-יְהוָה יְהוָה אֱלֹהַי גÖŧָדַלְ×ĒÖŧÖ¸ מÖŧְאד הוֹד וְהָדָר לָבָשְׁ×ĒÖŧÖ¸:
(ב) ×ĸטÖļה אוֹר כÖŧ֡׊Öŧַׂלְמָה נוֹטÖļה שָׁמַיִם כÖŧַיְרִי×ĸָה:
(ג) הַמְקָרÖļה בַמÖŧַיִם ×ĸֲלִיÖŧוֹ×Ēָיו הַשÖŧָׂם-×ĸָבִים רְכוÖŧבוֹ הַמְהַלÖŧÖĩךְ ×ĸַל-כÖŧ֡נְפÖĩי-רוÖŧחַ:
(ד) ×ĸשׂÖļה מַלְאָכָיו רוÖŧחוֹ×Ē מְשָׁרֲ×Ēָיו אÖĩ׊ׁ לֹהÖĩט:
(ה) יָסַד אÖļרÖļ×Ĩ ×ĸַל-מְכוֹנÖļיהָ בÖŧַל-×ĒÖŧִמÖŧוֹט ×ĸוֹלָם וָ×ĸÖļד:
(ו) ×ĒÖŧְהוֹם כÖŧַלÖŧְבוÖŧ׊ׁ כÖŧִץÖŧִי×Ēוֹ ×ĸַל-הָרִים יַ×ĸַמְדוÖŧ מָיִם:
(ז) מִן-גÖŧÖˇ×ĸֲרָ×Ēְךָ יְנוÖŧסוÖŧן מִן-קוֹל ר֡×ĸַמְךָ יÖĩחָפÖĩזוÖŧן:
(ח) יַ×ĸֲלוÖŧ הָרִים יÖĩרְדוÖŧ בְקָ×ĸוֹ×Ē אÖļל-מְקוֹם זÖļה יָסַדְ×ĒÖŧÖ¸ לָהÖļם:
(ט) גÖŧְבוÖŧל-שַׂמְ×ĒÖŧÖ¸ בÖŧַל-יַ×ĸֲברוÖŧן בÖŧַל-יְשׁÖģבוÖŧן לְכַסÖŧוֹ×Ē הָאָרÖļ×Ĩ:
(י) הַמְשַׁלÖŧÖĩחַ מַ×ĸְיָנִים בÖŧ֡נÖŧְחָלִים בÖŧÖĩין הָרִים יְהַלÖŧÖĩכוÖŧן:
(יא) יַשְׁקוÖŧ כÖŧָל-חַיְ×Ēוֹ שָׂדָי יִשְׁבÖŧְרוÖŧ פְרָאִים ×Ļְמָאָם:
(יב) ×ĸֲלÖĩיהÖļם ×ĸוֹ×Ŗ-הַשÖŧָׁמַיִם יִשְׁכÖŧוֹן מִבÖŧÖĩין ×ĸÖŗפָאיִם יִ×ĒÖŧְנוÖŧ-קוֹל:
(יג) מַשְׁקÖļה הָרִים מÖĩ×ĸֲלִיÖŧוֹ×Ēָיו מִפÖŧְרִי מַ×ĸֲשׂÖļיךָ ×ĒÖŧִשְׂבÖŧÖˇ×ĸ הָאָרÖļ×Ĩ:
(יד) מַ×Ļְמִיחַ חָ×Ļִיר לַבÖŧְהÖĩמָה וְ×ĸÖĩשׂÖļב לַ×ĸֲבדַ×Ē הָאָדָם לְהוֹ×Ļִיא לÖļחÖļם מִן-הָאָרÖļ×Ĩ:
(טו) וְיַיִן יְשַׂמÖŧַח לְבַב-אֱנוֹשׁ לְהַ×Ļְהִיל פÖŧָנִים מִ׊ÖŧָׁמÖļן וְלÖļחÖļם לְבַב-אֱנוֹשׁ יִסְ×ĸָד:
(טז) יִשְׂבÖŧÖ°×ĸוÖŧ ×ĸÖ˛×ĻÖĩי יְהוָה אַרְזÖĩי לְבָנוֹן אֲ׊ׁÖļר נָטָ×ĸ:
(יז) אֲ׊ׁÖļר-׊ָׁם ×ĻִפÖŧÖŗרִים יְקַנÖŧÖĩנוÖŧ חֲסִידָה בÖŧְרוֹשִׁים בÖŧÖĩי×ĒָהÖŧ:
(יח) הָרִים הַגÖŧְבהִים לַיÖŧÖ°×ĸÖĩלִים סְלָ×ĸִים מַחְסÖŧÖļה לַשְׁפַנÖŧִים:
(יט) ×ĸָשָׂה יָרÖĩחַ לְמוֹ×ĸֲדִים ׊ׁÖļמÖļ׊ׁ יָדַ×ĸ מְבוֹאוֹ:
(כ) ×ĒÖŧָ׊ׁÖļ×Ē חֹשׁÖļךְ וִיהִי לָיְלָה בÖŧוֹ-×Ēִרְמשׂ כÖŧָל-חַיְ×Ēוֹ-יָ×ĸ֡ר:
(כא) הַכÖŧְפִירִים שׁאֲגִים לַטÖŧָרÖļ×Ŗ וÖŧלְבַקÖŧÖĩ׊ׁ מÖĩאÖĩל אָכְלָם:
(כב) ×ĒÖŧִזְרַח הַשÖŧׁÖļמÖļ׊ׁ יÖĩאָץÖĩפוÖŧן וְאÖļל-מְ×ĸוֹנ×Ēָם יִרְבÖŧÖ¸×ĻוÖŧן:
(כג) יÖĩ×ĻÖĩא אָדָם לְפָ×ĸÖŗלוֹ וְלַ×ĸֲבדָ×Ēוֹ ×ĸֲדÖĩי-×ĸָרÖļב:
(כד) מָה-רַבÖŧוÖŧ מַ×ĸֲשׂÖļיךָ יְהוָה כÖŧÖģלÖŧָם בÖŧְחָכְמָה ×ĸָשִׂי×ĒÖ¸ מָלְאָה הָאָרÖļ×Ĩ קִנְיָנÖļךָ:
(כה) זÖļה הַיÖŧָם גÖŧָדוֹל וÖŧרְחַב יָדָיִם ׊ָׁם רÖļמÖļשׂ וְאÖĩין מִסְפÖŧָר חַיÖŧוֹ×Ē קְט֡נÖŧוֹ×Ē ×ĸִם-גÖŧְדלוֹ×Ē:
(כו) ׊ָׁם אÖŗנִיÖŧוֹ×Ē יְהַלÖŧÖĩכוÖŧן לִוְיָ×Ēָן זÖļה יָ×Ļ֡רְ×ĒÖŧÖ¸ לְשַׂחÖļק-בÖŧוֹ:
(כז) כÖŧÖģלÖŧָם אÖĩלÖļיךָ יְשַׂבÖŧÖĩרוÖŧן לָ×ĒÖĩ×Ē אָכְלָם בÖŧÖ°×ĸÖ´×ĒÖŧוֹ:
(כח) ×ĒÖŧÖ´×ĒÖŧÖĩן לָהÖļם יִלְקטוÖŧן ×ĒÖŧִפְ×ĒÖŧַח יָדְךָ יִשְׂבÖŧÖ°×ĸוÖŧן טוֹב:
(כט) ×ĒÖŧ֡ץְ×ĒÖŧִיר פÖŧָנÖļיךָ יִבÖŧָהÖĩלוÖŧן ×ĒÖŧץÖĩ×Ŗ רוÖŧחָם יִגְוָ×ĸוÖŧן וְאÖļל-×ĸֲפָרָם יְשׁוÖŧבוÖŧן:
(ל) ×ĒÖŧְשַׁלÖŧַח רוÖŧחֲךָ יִבÖŧָרÖĩאוÖŧן וÖŧ×ĒְחַדÖŧÖĩ׊ׁ פÖŧÖ°× Öĩי אֲדָמָה:
(לא) יְהִי כְבוֹד יְהוָה לְ×ĸוֹלָם יִשְׂמַח יְהוָה בÖŧְמַ×ĸֲשָׂיו:
(לב) הַמÖŧַבÖŧִיט לָאָרÖļ×Ĩ וַ×ĒÖŧִרְ×ĸָד יִגÖŧÖˇ×ĸ בÖŧÖļהָרִים וְיÖļ×ĸֱשָׁנוÖŧ:
(לג) אָשִׁירָה לַיהוָה בÖŧְחַיÖŧָי אֲזַמÖŧְרָה לÖĩאלֹהַי בÖŧÖ°×ĸוֹדִי:
(לד) יÖļ×ĸֱרַב ×ĸָלָיו שִׂיחִי אָנכִי אÖļשְׂמַח בÖŧַיהוָה:
(לה) יִ×ĒÖŧַמÖŧוÖŧ חַטÖŧָאִים מִן-הָאָרÖļ×Ĩ וÖŧרְ׊ָׁ×ĸִים ×ĸוֹד אÖĩינָם בÖŧָרְכִי נַפְשִׁי אÖļ×Ē-יְהוָה הַלְלוÖŧיָהÖŧ:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
הפלה זיכויי אריה סגולה שלום מריבה יהב סגולו×Ē אויבים שנאה טיול פחד ×Ēהלים מ×Ļיאה מיז'בוז מזמורים לאמר ×ĸקרה ישו×ĸו×Ē מלך למ×Ļוא חן ×ĸילוי פרנסה ×Ēלמוד ×Ēורה ישו×ĸה ר×ĸ ים לימוד המלך ×ĸיר דוד ×Ēהילים ספינה לימודים מחלה רפואה ה×Ļלחה


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net