8054
×Ļור ק׊ר ×ĸם ×Ēהילים.net
סגולו×Ē שירים מאמרים הקדשו×Ē ×Ēרום לנו ×Ēקשור×Ē
éåí áįåãų éåí áųáåō
äųí ųėę áúäéėéí ųāė áúäéėéí
įéôåų áāúø

לה×Ļליח בדרך - פרק יז

יז לד
 ×Ēרום לאמיר×Ē ×Ēהילים והקדש×Ēך ×Ēופי×ĸ כאן äåņķ ä÷ãųä
(א) ×ĒÖŧְפִלÖŧָה לְדָוִד ׊ִׁמְ×ĸָה יְהוָה ×ĻÖļדÖļק הַקְשִׁיבָה רִנÖŧÖ¸×Ēִי הַאֲזִינָה ×ĒְפִלÖŧÖ¸×Ēִי בÖŧְלֹא שִׂפְ×ĒÖĩי מִרְמָה:
(ב) מִלÖŧְפָנÖļיךָ מִ׊ְׁפÖŧָטִי יÖĩ×ĻÖĩא ×ĸÖĩינÖļיךָ ×ĒÖŧÖļחֱזÖļינָה מÖŧÖĩישָׁרִים:
(ג) בÖŧָחַנְ×ĒÖŧÖ¸ לִבÖŧִי פÖŧָקַדְ×ĒÖŧÖ¸ לÖŧַיְלָה ×Ļְר֡פְ×ĒÖŧַנִי בַל-×ĒÖŧִמְ×Ļָא זַמÖŧ×Ēִי בÖŧַל-יַ×ĸֲבָר-פÖŧִי:
(ד) לִפְ×ĸÖģלÖŧוֹ×Ē אָדָם בÖŧִדְבַר שְׂפָ×ĒÖļיךָ אֲנִי שָׁמַרְ×ĒÖŧִי אָרְחוֹ×Ē פÖŧָרִי×Ĩ:
(ה) ×ĒÖŧָמךְ אֲ׊ׁÖģרַי בÖŧְמַ×ĸְגÖŧְלוֹ×ĒÖļיךָ בÖŧַל-נָמוֹטוÖŧ פְ×ĸָמָי:
(ו) אֲנִי קְרָא×Ēִיךָ כÖŧִי-×ĒÖˇ×ĸֲנÖĩנִי אÖĩל הַט-אָזְנְךָ לִי שְׁמַ×ĸ אִמְרָ×Ēִי:
(ז) הַפְלÖĩה חֲסָדÖļיךָ מוֹשִׁי×ĸÖˇ חוֹסִים מִמÖŧÖ´×Ēְקוֹמְמִים בÖŧִימִינÖļךָ:
(ח) ׊ָׁמְרÖĩנִי כÖŧְאִישׁוֹן בÖŧÖˇ×Ē-×ĸָיִן בÖŧÖ°×ĻÖĩל כÖŧְנָפÖļיךָ ×ĒÖŧ֡ץְ×ĒÖŧִירÖĩנִי:
(ט) מִפÖŧÖ°× Öĩי רְ׊ָׁ×ĸִים זוÖŧ שַׁדÖŧוÖŧנִי איְבַי בÖŧÖ°× ÖļפÖļ׊ׁ יַקÖŧִיפוÖŧ ×ĸָלָי:
(י) חÖļלְבÖŧָמוֹ סָגְרוÖŧ פÖŧִימוֹ דÖŧִבÖŧְרוÖŧ בְגÖĩאוÖŧ×Ē:
(יא) א֡׊ÖŧׁÖģרÖĩנוÖŧ ×ĸÖˇ×ĒÖŧָה סְבָבוÖŧנוÖŧ ×ĸÖĩינÖĩיהÖļם יָשִׁי×ĒוÖŧ לִנְטוֹ×Ē בÖŧָאָרÖļ×Ĩ:
(יב) דÖŧִמְינוֹ כÖŧְאַרְיÖĩה יִכְסוֹ×Ŗ לִטְר×Ŗ וְכִכְפִיר ישׁÖĩב בÖŧְמִסְ×ĒÖŧָרִים:
(יג) קוÖŧמָה יְהוָה קַדÖŧְמָה פָנָיו הַכְרִי×ĸÖĩהוÖŧ פÖŧַלÖŧְטָה נַפְשִׁי מÖĩרָ׊ָׁ×ĸ חַרְבÖŧÖļךָ:
(יד) מִמְ×Ēִים יָדְךָ יְהוָה מִמְ×Ēִים מÖĩחÖļלÖļד חÖļלְקָם בÖŧַחַיÖŧִים וÖŧ×ĻְפוÖŧנְךָ ×ĒÖŧְמַלÖŧÖĩא בִטְנָם יִשְׂבÖŧÖ°×ĸוÖŧ בָנִים וְהִנÖŧִיחוÖŧ יִ×Ēְרָם לְ×ĸוֹלְלÖĩיהÖļם:
(טו) אֲנִי בÖŧÖ°×ĻÖļדÖļק אÖļחֱזÖļה פָנÖļיךָ אÖļשְׂבÖŧÖ°×ĸָה בְהָקִי×Ĩ ×ĒÖŧְמוÖŧ× Ö¸×ĒÖļךָ:
âøņú äãôņä ųėį ėįáø
÷øāúé āú äôø÷ ėā ÷øāúé āú äôø÷
ôø÷ äáā ôø÷ ÷åãí
úâéåú
זיכויי ישו×ĸה ץ×ĸרה חכמים לשב×Ē בבי×Ē חולה אם שכולה גוזר שלום מו×Ē דוד נפטרים סגולה ×Ēקנון בי×Ē ריב מ×Ē מזמורים שונא מ×ĸיק שי×ĸורים אישה נשמו×Ē ידיד דין טוב טוב דוד המלך לאמר ה×Ļלחה דין סגולו×Ē קמחה כאב רא׊ ×Ēהלים ×Ēרומה לאמיר×Ē ×Ēהילים שונא מחלה מ×Ļיא×Ē זיווג ללא ילדים ×Ēהילים אובדן


î÷áåöú îôōė äėëä áøųú   ũŠũ All Rights Reserved, tehilim.net